Chi cục Thống kê huyện Tu Mơ Rông

Điện thoại: 02603 934 012 - E-mail: tumorongktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Mô Pả - Xã Đăk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Phó Chi cục trưởng phụ trách: Phạm Kim Nguyên
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên cao đẳng: Nguyễn Xuân Thái
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Thống kê viên: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán, thống kê Xã hội- Môi trường.
Hợp đồng 68: Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ