Chi cục Thống kê huyện ĐắkGlei

Điện thoại: 02603 833 174 - 02603 834 039 - E-mail: dakgleiktu@gso.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn ĐắkGlei - Huyện ĐắkGlei - Tỉnh Kon Tum

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 6 người

 
Chi cục trưởng: Lương Mộng Hùng
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác tổ chức; công tác thống kê Tổng hợp; công tác TĐKT
Thống kê viên: Trần Thị Thúy Vân
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán; công tác Thống kê Dân số / Lao động; Thống kê Xã hội – Môi trường
Thống kê viên trung cấp: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Nông, Lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Lữ Thị Thu Quỳnh
Lĩnh vực phụ trách chính: Công tác Thống kê Công nghiệp – xây dựng; Thương mại / dịch vụ; Vốn đầu tư
Nhân viên: Phạm Mạnh Hùng
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ