Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum

Điện thoại: 02603 863 044 - 02603 913 456 - 02603 916 853
E-mail: tpkontumktu@gso.gov.vn
Địa chỉ: Số 110 Ba Đình - Phường Thắng Lợi - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định 1007/QĐ-TCTK
Tổng số công chức và người lao động:
8 người
 
Phó Chi cục trưởng phụ trách: Nguyễn Minh Quang
Lĩnh vực phụ trách chính: Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác: Thống kê Công – Thương (trừ Công nghiệp); Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Thống kê Xây dựng; Vốn đầu tư.
Phó chi cục trưởng: Trần Minh Hùng
Lĩnh vực phụ trách chính: Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo và phụ trách công tác: Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Thống kê Chăn nuôi; Lâm nghiệp.
Thống kê viên: Nguyễn Duy Hoàng
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Thống kê viên: Nguyễn Khắc Cường
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách các lĩnh vực: Phương pháp chế độ; Công nghệ thông tin; Báo cáo sơ kết, tổng kết Chi cục; Tham mưu bài viết về các hoạt động công tác thống kê; Thống kê Dân số - Văn xã; Biên bản họp Chi cục.
Thống kê viên: Huỳnh Thị Thanh Thủy
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách các lĩnh vực: Kế toán; Thống kê Y tế; Giáo dục.
Thống kê viên trung cấp: Trần Quốc Việt
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách lĩnh vực: Thống kê Nông nghiệp (trừ Chăn nuôi); Thủy sản.
Thống kê viên trung cấp: Đinh Thị Lan Phương
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách các lĩnh vực: Thống kê giá; Thương mại - Dịch vụ; Văn thư, lưu trữ; Thủ quỹ.
Nhân viên: Dương Văn Đinh
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ