• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 08/05/2021 17:17
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 02603 913 743 - E-mail: hanhchinhktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực: Công tác Tổ chức, cán bộ, đào tạo, hành chính, quản trị; Công tác Tài chính - Kế toán.

Tổng số công chức và người lao động: 11 người

 
Trưởng phòng: Đỗ Thị Hoàng Dung
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức - Hành chính.
Kế toán: Nguyễn Thái Khoa
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán
Thống kê viên: Nguyễn Thị Lan
Lĩnh vực phụ trách chính: Văn thư
Văn thư: Huỳnh Thu Hoài Nga
Lĩnh vực phụ trách chính: Văn thư - Lưu trữ
Kế toán: Phan Kim Hưng
Lĩnh vực phụ trách chính: Kế toán
Lái xe: Trần Bá Hân
Lĩnh vực phụ trách chính: Lái xe
Lái xe: Đoàn Huy Hoàng
Lĩnh vực phụ trách chính: Lái xe
Tạp vụ: Nguyễn Thị Mai Trinh
Lĩnh vực phụ trách chính: Tạp vụ
Tạp vụ: Trần Thị Châu
Lĩnh vực phụ trách chính: Tạp vụ
Bảo vệ: Nguyễn Tiến Trình
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ
Bảo vệ: Bùi Văn Sa
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ