• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 08/05/2021 16:26
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Dân số - Văn xã

Điện thoại: 02603 910 762 - E-mail: dansoktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Dân số và Lao động; Thống kê Xã hội - Môi trường.

Tổng số công chức và người lao động: 4 người

 
Trưởng phòng: Trương Hợp Đoàn
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; Dân số, lao động
Phó trưởng phòng: Phan Xuân Thành
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Thống kê viên: Bùi Thúc Định
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Xã hội, môi trường
Thống kê viên: Nguyễn Bá Khánh Nhựt
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Xã hội, môi trường