• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 08/05/2021 18:10
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Công - Thương

Điện thoại: 02603 864 713 - E-mail: congthuongktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Công nghiệp; Thống kê Xây dựng; Thống kê Vốn đầu tư; Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Thống kê Giá.

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Cầu
Lĩnh vực phụ trách chính: Giúp Trưởng phòng phụ trách Thống kê: Công nghiệp, Xây dựng; trực tiếp thực hiện Thống kê Công nghiệp.
Thống kê viên: Trịnh Bảo Hiệp
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê xây dựng
Thống kê viên: Lê Ngọc Long
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Vận tải; Giá tiêu dùng (CPI).
Thống kê viên: Phan Tường Trân
Lĩnh vực phụ trách chính: Vốn đầu tư
Thống kê viên: Nguyễn Lý Minh Tuyết
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Công nghiệp