• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 08/05/2021 17:50
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Nông nghiệp

Điện thoại: 02603 910 763 - E-mail: nongnghiepktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thuỷ sản.

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Trưởng phòng: Nguyễn Minh Bản
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách chăn nuôi, thủy sản, trang trại, lâm nghiệp
Phó Trưởng phòng: Võ Trung Hòa
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách thống kê trồng trọt; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Thống kê viên: Võ Thanh Nhàn
Lĩnh vực phụ trách chính: Đang cập nhật
Thống kê viên: Trương Thị Hương Anh
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê trồng trọt
Thống kê viên: Phạm Ngọc Hoài
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông nghiệp