• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 08/05/2021 17:30
Các Phòng thuộc cơ quan Cục

Phòng TK Tổng hợp

Điện thoại: 02603 861 509
E-mail: tonghopktu@gso.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ: Bao gồm các lĩnh vực nghiệp vụ: Thống kê Tổng hợp; Tài khoản quốc gia và công nghệ thông tin.
Tổng số công chức và người lao động:
4 người
 
Trưởng phòng: Trương Ngọc Đính
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung, trực tiếp thực hiện báo cáo phân tích kinh tế - xã hội.
Thống kê viên: Đinh Thị Phương
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách TK Tài khoản quốc gia
Thống kê viên: Võ Nguyễn Trùng Dương
Lĩnh vực phụ trách chính: Công nghệ thông tin
Thống kê viên: An Thị Thảo Vi
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Tổng hợp