• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 28/10/2021 22:35
Thông tin hoạt động ngành
Tổng cục Thống kê họp trực tuyến rà soát việc thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Cập nhật: Thứ Hai, 09/08/2021 16:24

 

Chiều ngày 06/8/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức họp trực tuyến rà soát việc thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục: Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê và Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về ban hành Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/2/2017. Thực hiện Quyết định số 54, ngày 03/10/2017, Tổng cục Thống kê đã gửi Công văn số 725/TCTK-PPCĐ kèm theo hướng dẫn 71 biểu mẫu cấp tỉnh tới các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thống kê) để Cục Thống kê dự thảo và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND) ban hành Quyết định phân công Sở, Ban ngành thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tại địa phương.

Tiếp theo đó, ngày 14/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các địa phương điện tử hóa các chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, bảo đảm khả năng tích hợp kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, hoàn thành trong quý III/2020. Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã triển khai nhiệm vụ Nghị quyết 105 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê đã báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 725/TCTK-PPCĐ của Tổng cục Thống kê và thực trạng ban hành chế độ báo cáo thống kê tỉnh, huyện, xã của các địa phương.

Cuộc họp dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan và đề xuất nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, đặc biệt là các giải pháp điện tử hóa các chỉ tiêu thống kê.    

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu: Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê gửi công văn đề nghị các Cục Thống kê về tổng kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 54/2016QĐ-TTg, làm cơ sở để triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo. Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê tham mưu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn giao Tổng cục Thống kê thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết 105 giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời lồng ghép nội dung điện tử hóa các chỉ tiêu thống kê trong đề án công nghệ thông tin của ngành Thống kê trong thời gian tới./. 

Nguồn: consosukien.vn 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC