• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Năm, 23/09/2021 04:18
Thông tin hoạt động ngành
Huyện Ia H'Drai tiếp tục triển khai Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
Cập nhật: Thứ Sáu, 18/06/2021 20:00

 

 

Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Kế hoạch số 06/KH-BCĐTĐT ngày 29/01/2021 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon Tum năm 2021. 

 

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Ia H’Drai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

 

Tham dự Hội nghị có ông Võ Thanh Nhàn, thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra năm 2021 tỉnh Kon Tum; ông: Bùi Văn Nhàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Ia H’Drai; Tổ trưởng và các thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo huyện; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Điều tra viên các xã.

 

Đồng chí Bùi Văn Nhàng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,

Trưởng ban Ban Chỉ đạo TĐT huyện Ia H’Drai phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Ông Bùi Văn Nhàng, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã phát biểu: thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Chi cục Thống kê khu vực sa Thầy - Ia H’Drai đã tham mưu và giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Ia H’Drai hoàn thành Tổng điều tra đối với với khối các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp và hiệp hội. Đồng thời, đã phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ hoàn thành tổng điều tra đối với các đơn vị hành chính tại địa bàn huyện. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ Tổng điều tra từ ngày 01/7/2021 đối với  các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng (gọi tắt là giai đoạn 2).

 

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả giai đoạn 2, công tác tập huấn và triển khai Tổng điều tra, Ông Bùi Văn Nhàng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã lưu ý và yêu cầu:

 

1. Đối với Tổ Thường trực và giúp việc của Ban Chỉ đạo 

 

- Truyền đạt đầy đủ nội dung phiếu hỏi; giới thiệu rõ các khái niệm; các lỗi hay mắc phải khi thu thập thông tin của các năm trước. Giới thiệu kỹ phương pháp thu thập thông tin bằng CAPI và hướng dẫn cách ghi phiếu trên CAPI, cách giải quyết các vướng mắc thường gặp trong thực tế. Hướng dẫn chi tiết việc sử dụng Trang Web điều hành tác nghiệp phân quyền, kiểm tra, giám sát và duyệt dữ liệu điều tra. Tổng hợp ý kiến về nghiệp vụ, triển khai điều tra, phần mềm và các nội dung liên quan khác...

 

- Sau Hội nghị, báo cáo kết quả hội nghị về Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành.

 

2. Đối với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, điều tra viên

 

Tham dự tập huấn cần tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của  phương án Tổng điều tra để tổ chức chỉ đạo tốt cuộc điều tra này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định; Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những nội dung do báo cáo viên truyền tải, tích cực thảo luận và thực hành phỏng vấn phương pháp thu thập thông tin bằng CAPI. Những vấn đề còn chưa rõ, đề nghị báo cáo viên giải thích để thống nhất thực hiện.

 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Ia H’Drai  đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra đối với khối các cơ sở kinh tế cá thể và cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

 

Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc TĐT kinh tế năm 2021, Tổ Thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng Công nghệ thông tin tới hội nghị. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến và kết thúc đúng kế hoạch đã ban hành./.

Lê Văn Lâm - Chi cục Trưởng, Chi cục Thống kê Khu vực Sa Thầy - Ia H’Drai 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC