• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 12/04/2021 10:09
Thông tin hoạt động ngành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế huyện Kon Rẫy năm 2021
Cập nhật: Thứ Bảy, 06/03/2021 16:41

 

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐTĐT ngày 29/01/2021 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon Tum năm 2021.

 

Để đảm bảo Kế hoạch triển khai, thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành huyện Kon Rẫy tham mưu Ủy ban nhân dân huyện  tổ chức Hội nghị Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Kon Rẫy, ông Nguyễn Văn Thủy tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện Tổ Thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra tỉnh Kon Tum; Phó Trưởng ban thường trực và các thành viên BCĐ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Kon Rẫy; Tổ trưởng và các thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, thị trấn;  Giám sát viên và Điều tra viên theo quy định.

 

Ông Nguyễn Văn Thủy,  Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Kon Rẫy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Kon Rẫy cho biết thực hiện cuộc Tổng điều tra năm 2021 nhằm đáp ứng các mục đích sau:

 

- Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

 

- Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

 

- Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

 

Vì vậy, để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo yêu cầu Chi cục Thống kê huyện thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án, nghiệp vụ, kế hoạch triển khai Tổng điều tra; thực hiện nghiêm túc kế hoạch Tổng điều tra đã đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt các công việc Tổng điều tra.

 

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Trí, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện đã giới thiệu nội dung chính của Phương án và các điểm mới của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và tình hình thực tế của địa phương.

 

Nội dung tập huấn bao gồm các Quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; Giải thích nội dung và cách ghi phiếu điều tra toàn bộ, ghi phiếu lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư, phiếu lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, phiếu lĩnh vực Y tế và Giáo dục... và hướng dẫn phần Công nghệ thông tin cho điều tra viên và các thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Giảng viên hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, các thành viên dự Hội nghị đã tập trung tiếp thu nội dung Tổng điều tra; điều tra viên nắm chắc nghiệp vụ, Ban Chỉ đạo, đã dành thời gian thích đáng cho các thành viên tham gia thảo luận. Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Kon Rẫy đã thành công đúng chương trình, kế hoạch.

 

Ông Mai Văn Trí, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện Kon Rẫy

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Lê Văn Nghĩa - Chi cục Thống kê Khu vực huyện Kon Plông - Kon Rẫy 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC