• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 01/12/2021 20:38
Thông tin hoạt động ngành
Huyện Đắk Hà triển khai cuộc Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Cập nhật: Thứ Tư, 16/09/2020 16:42

 

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

 

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Ngày 09/9/2020, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến Phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Thực hiện công văn số 218/CTK-CT ngày 11/9/2020 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum hướng dẫn về việc Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Đây là cuộc điều tra đột xuất, thực hiện điều tra thu thập thông tin trong thời gian ngắn từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 20/9/2020 với mục đích: Thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước dịch Covid-19; Đánh giá hiệu quả của các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương đã ban hành đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong thời gian qua; Cung cấp thông tin giúp Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển SXKD; Thu thập thông tin về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để xây dựng Báo cáo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

 

Trên cơ sở nội dung Phương án quy định, Chi cục Thống kê huyện Đăk Hà  đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho điều tra viên, giám sát viên cấp huyện thực hiện cuộc điều tra. Cung cấp tài khoản, mật khẩu và trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống và cung cấp thông tin qua bảng hỏi điện tử trên Trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020.

 

Loại phiếu điều tra đã triển khai thực hiện loại phiếu là: Phiếu số: 1/ĐTDN-COVID-19 (Phiếu thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) và Phiếu số: 2/ĐTDN-NLCT(Phiếu khảo sát năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp).

 

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, và sự phối hợp hiệu quả của tất cả các đơn vị có liên quan, cuộc điều tra sẽ thực hiện đảm bảo Phương án quy định.

 

Hình ảnh liên quan tập huấn:

 

Lãnh đạo Chi cục triển khai phương án điều tra Covid-2019 lần 2

 

Lãnh đạo Chi cục triển khai đăng nhập công nghệ thông tin

 

Lãnh đạo Chi cục triển khai Phương pháp ghi phiếu điều tra

 

Giám sát viên cấp tỉnh giám sát ĐTV hướng dẫn Doanh nghiệp nhập tin trực tuyến - điều tra mẫu, rút kinh nghiệm.

 

Trần Văn Bình - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Đắk Hà 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC