• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 29/05/2020 06:56
Thông tin hoạt động ngành
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
Cập nhật: Thứ Bảy, 07/03/2020 15:22

 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thực hiện Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (Ban hành kèm theo Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020); Công văn số 144/TCTK-XHMT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều chỉnh thời gian tập huấn cấp tỉnh trong Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Từ ngày 27 đến ngày 28/02/2020, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 cho các điều tra viên, đội trưởng trên địa bàn tỉnh.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Quốc Hùng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê, dự chỉ đạo và phát biểu khai mạc, kết luận Hội nghị; đồng chí Đỗ Văn Hiệp, Phó Cục trưởng; Lãnh đạo, công chức các Phòng Dân số - Văn xã, Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thanh tra Thống kê và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố; 13 điều tra viên và 10 đội trưởng của các huyện, thành phố trưng tập tham dự tập huấn nghiệp vụ.

 

Ông Phan Quốc Hùng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (KSMS 2020) là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Kết quả KSMS 2020 phải đáp ứng yêu cầu biên soạn các chỉ tiêu thống kê về mức sống dân cư thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia, đặc biệt dùng để đánh giá tỷ lệ nghèo đa chiều. Thông tin thống kê từ KSMS 2020 phải bảo đảm mức độ đại diện cho cả nước, khu vực thành thị - nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đúng thời gian quy định;

 

Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, các Báo cáo viên đã giới thiệu phương án khảo sát mức sống dân cư năm 2020; hướng dẫn chi tiết cách phỏng vấn và điền thông tin cho 03 loại phiếu, gồm: Phiếu số 1A/KSMS20-HO Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập); Phiếu số 1B/KSMS20-HO Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập và chi tiêu); và Phiếu số 2/KSMS20-XA Phiếu phỏng vấn xã. Bên cạnh đó, Báo cáo viên đã tập trung giới thiệu sâu, kỹ những điểm mới của phương án năm nay so với các năm trước đây, đồng thời cũng thông báo một số nghiệp vụ cần lưu ý và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình khảo sát của các kỳ trước, hướng dẫn ĐTV nghiên cứu kỹ bài giảng điện tử về quy định chung đối với điều tra viên. Trong quá trình tập huấn, cùng với Ban Tổ chức các học viên đã nhiệt tình tham gia thảo luận tại lớp, làm các bài tập tình huống. Sau 02 ngày tập huấn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và báo cáo viên đã giải đáp thỏa đáng những thắc mắc về nội dung của cuộc KSMS 2020. Qua kết quả tập huấn các học viên tham dự tập huấn đã nắm bắt tương đối tốt về các nội dung trong các bảng hỏi, việc thực hành phỏng vấn hộ đảm bảo yêu cầu, đúng quy định.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Quốc Hùng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê nhấn mạnh, đây là cuộc điều tra quan trọng. Vì vậy, để tiến hành cuộc khảo sát mức sống dân cư trên địa bàn tỉnh đúng thời gian, tiến độ qui định của Trung ương, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập vào phiếu khảo sát, đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu: Phòng nghiệp vụ và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kế hoạch khảo sát của tỉnh, thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc khảo sát; tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các đội trưởng, điều tra viên thu thập thông tin tại địa bàn để cuộc khảo sát đảm bảo chất lượng, phản ánh sát, đúng tình hình đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh./.

Trương Hợp Đoàn - Trưởng phòng, Phòng Thống kê Dân số - Văn xã  

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC