• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 08/04/2020 03:47
Thông tin hoạt động ngành
Công tác triển khai, thực hiện cuộc điều tra chăn nuôi ngày 01 tháng 01 năm 2020 trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Cập nhật: Thứ Tư, 22/01/2020 15:24

 

Căn cứ Phương án điều tra chăn nuôi ban hành theo Quyết định số 570/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

 

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-CTK ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Cục trưởng Cục Thống kê Kon Tum về việc giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua năm 2020 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum;

 

Để đảm bảo Kế hoạch triển khai, thực hiện cuộc điều tra chăn nuôi ngày 01/01/2020 trên địa bàn huyện Kon Rẫy đúng tiến độ thời gian và chất lượng. Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy đã xây dựng kế hoạch số 369/KH-CCTK ngày 05 tháng 12 năm 2019 để triển khai thực hiện cuộc điều tra; Kế hoạch giám sát cuộc điều tra số 02/KH-CCTK ngày 02 tháng 01 năm 2020.

 

Hộ chăn nuôi lợn Nguyễn Văn Thắng thôn 3 xã Tân Lập

 

Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy đã tổ chức triển khai, thực hiện cuộc điều tra chăn nuôi ngày 01/01/2020 trên địa bàn huyện theo Phương án quy định. Quy mô mẫu, phương pháp chọn mẫu, chọn theo quy mô hộ chăn nuôi, hộ nuôi vật nuôi đặc thù... theo đúng  Phương án điều tra.

 

Thời điểm điều tra là 0h ngày 01/01/2020; Thời kỳ thu thập thông tin đối với lợn, gà, vịt, ngan là số phát sinh thực tế trong 03 tháng trước thời điểm điều tra, đối với thông tin về trâu, bò và vật nuôi khác là số phát sinh thực tế trong 12 tháng trước thời điểm điều tra, từ ngày 01/01 đến 31/12 năm trước năm điều tra; Thời gian tiến hành điều tra 15 ngày, bắt đầu từ thời điểm điều tra.

 

Hộ chăn nuôi lợn Phạm Văn Thiện thôn 3 xã Tân Lập

 

Số lượng mẫu điều tra chăn nuôi ngày 01/01/2020 của huyện phân bổ theo quy mô chăn nuôi của hộ: hộ mẫu điều tra bò dưới 30 con 06 hộ, hộ mẫu điều tra dê dưới 30 con 10 hộ, hộ mẫu điều tra lợn từ 1-9 con 05 hộ, hộ mẫu điều tra lợn từ 10-29 con 04 hộ, hộ mẫu điều tra lợn từ 30-99 con 09 hộ, hộ mẫu điều tra gà từ 1-9 con 06 hộ và hộ mẫu điều tra vịt từ 1-9 con 01 hộ.

 

Điều tra thu thập thông tin là một trong những nội dung rất quan trọng trong Phương án điều tra chăn nuôi, Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tuyển chọn những điều tra viên có trình độ chuyên môn tốt, năng động, nắm rõ địa bàn điều tra có tinh thần trách nhiệm cao trong việc phỏng vấn thu thập thông tin và đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao.   

 

Công tác giám sát của Chi cục được tiến hành nghiêm túc, trong quá trình giám sát cho thấy điều tra viên đã xác định đúng hộ mẫu, quy mô mẫu của địa bàn điều tra, đủ số lượng mẫu điều tra theo yêu cầu, phỏng vấn thu thập thông tin ghi các chỉ tiêu vào phiếu điều tra đúng quy trình, số liệu ghi vào phiếu đầy đủ, trung thực, khách quan. Số hộ mẫu được chọn ở nhiều thôn của 7 xã thị trấn nên việc đi lại của điều tra viên, giám sát viên còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của Lãnh đạo và Công chức trong Chi cục đã hoàn thành cuộc điều tra đúng kế hoạch.       

 

Cuộc điều tra chăn nuôi ngày 01/01/2020 trên địa bàn huyện Kon Rẫy được triển khai, thực hiện theo quy định Phương án điều tra, thu thập thông tin cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất chăn nuôi nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê của ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, hoạch định các chính sách phát triển sản xuất chăn nuôi của các cấp, các ngành và đáp ứng nhu cầu dùng tin của các đối tượng./.

Lê Văn Nghĩa - Thống kê viên, Chi cục Thống kê huyện Kon Rẫy 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC