• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 08/04/2020 03:31
Thông tin hoạt động ngành
Công tác triển khai, thực hiện cuộc điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm năm 2019 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Cập nhật: Thứ Sáu, 03/01/2020 18:05

 

Căn cứ Phương án điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 570/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê);

 

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-CTK ngày 03/10/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2020 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

 

Chi cục Thống kê huyện Ngọc Hồi đã tổ chức triển khai, thực hiện điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện. Quy mô, phương pháp chọn mẫu, phân bổ mẫu theo từng loại cây trọng điểm và nhóm cây khác ngoài cây trọng điểm được quy định cụ thể trong Phương án điều tra.

 

Nông dân xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi thu hoạch cà phê

 

Thời điểm điều tra: 01/12/2019. Đối với một số cây lâu năm trọng điểm có thể tổ chức điều tra ngay sau khi kết thúc vụ thu hoạch. Về thời kỳ thu thập thông tin: Số liệu thời điểm được tính tại thời điểm 01/12/2019. Số liệu thời kỳ được tính phát sinh thực tế trong 12 tháng trước thời điểm điều tra, từ 01/12/2018 đến 30/11/2019. Thời gian điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm là 10 ngày, bắt đầu từ thời điểm điều tra.

 

Cuộc điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm năm 2019 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được tiến hành tại các đơn vị điều tra, đó là:  01 Doanh nghiệp điều tra toàn bộ và 86 hộ mẫu được chọn để điều tra.

 

Để đảm bảo công tác thu thập số liệu đúng theo Phương án điều tra, Chi cục đã lựa chọn những điều tra viên đã được tập huấn nghiệp vụ điều tra, có trình độ chuyên môn nhất định, nắm rõ tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa bàn; nắm rõ quy trình trồng chăm sóc và thu hoạch cây lâu năm trọng điểm để tiến hành phỏng vấn thu thập thông tin đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

 

Điều tra viên phỏng vấn ghi phiếu điều tra DT-SL cây cao su

 

Điều tra viên đã xác định đúng địa bàn điều tra và đảm bảo đủ số lượng mẫu điều tra theo yêu cầu. Thu thập thông tin đúng quy trình, đúng biểu mẫu được cung cấp, đảm bảo tiến độ thu thập thông tin theo kế hoạch khi giám sát viên tiến hành giám sát tại địa bàn. Số liệu thu thập được đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan. Điều tra viên đã đến phỏng vấn trực tiếp với người cung cấp thông tin của doanh nghiệp và các hộ đã được chọn mẫu.

 

Mặc dù các hộ được chọn mẫu ở nhiều thôn của một số xã và thị trấn; giao thông đi lại khó khăn nhưng công tác kiểm tra, giám sát của công chức trong Chi cục luôn được tiến hành nghiêm túc, đã kịp thời nhắc nhở kịp thời những sai sót cho điều tra viên.

 

Kết quả điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm năm 2019 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

- Phiếu số 1/NSSL-LNTĐ-HO:  38 phiếu;

 

- Phiếu số 2/NSSL-LNK-HO:  48 phiếu;

 

- Phiếu số 3/NSSL-LN-DN:  01 phiếu.

 

Cuộc điều tra diện tích, sản lượng cây lâu năm trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được triển khai, thực hiện theo quy định Phương án điều tra, đã thu thập thông tin kết quả sản xuất, làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động trồng trọt từng loại cây lâu năm trên địa bàn, phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê của ngành trồng trọt, đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý; lập kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp của các cấp, các ngành và đáp ứng nhu cầu thông tin của đối tượng dùng tin khác./.

 

Phan Văn Cương - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Ngọc Hồi, Cục Thống kê Kon Tum 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC