• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 26/01/2021 15:13
Thông tin hoạt động ngành
Chi cục Thống kê huyện Đắk Glei phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật: Thứ Ba, 31/12/2019 14:09

 

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đắk Glei phát động, ngày 31/12/2019, Chi cục Thống kê huyện Đăk Glei đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 trong công chức và người lao động (theo tinh thần Công văn số 203/CTK-TTra ngày 20/12/2019 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và báo cáo Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum).

 

Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Chi cục Thống kê huyện Đăk Glei tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2020 theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 01/01/2020-30/6/2020 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”; Đợt 2 là 01/7/2020-31/12/2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và tổ chức thực hiện thành công “Cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên địa bàn huyện Đắk Glei”.

 

Công chức và người lao động trong buổi tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đắk Glei

 

Với 05 nội dung thi đua trọng tâm được Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Đăk Glei triển khai đến công chức và người lao động. Cụ thể là: (1) Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các Chỉ thị số 34/CT-TW, Chỉ thị số 18/CT-TTg và Kế hoạch 5 năm 2016-2020, các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng; (2) Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020; (3) 100% công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum1. (4) Tổ chức thực hiện “Hoàn thành xuất sắc cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020”; (5) Phấn đấu năm 2020: tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Bộ trưởng. 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, từ 01 cá nhân trở lên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, Bằng khen của Bộ trưởng.

 

Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để giới thiệu cấp trên tuyên truyền, nhân rộng nhân dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Để đạt được các mục tiêu phấn đấu trên, Lãnh đạo, công chức và người lao động Chi cục Thống kê huyện Đắk Glei tiếp tục nghiên cứu và áp dụng một số phương pháp thống kê mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành hoạt động thống kê và quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch đạt 99,42% (xếp vị thứ 2/10) trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 (tại Quyết định số 99/QĐ-CTK ngày 02/10/2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2020 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố).

 

 


1. Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.

Lương Mộng Hùng - Chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Đắk Glei 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC