• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Tư, 08/04/2020 01:52
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2019
Cập nhật: Thứ Hai, 30/09/2019 08:08

 

1. Tăng trưởng kinh tế

Trong 9 tháng năm 2019, kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng diễn ra trong bối cảnh vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự giám sát, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực trong 9 tháng năm 2019 cụ thể như sau:

- Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 1.861,9 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán và bằng 106,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi ngân sách địa phương 8 tháng đạt 4.546,7 tỷ đồng, đạt 49,7% nhiệm vụ chi và bằng 136,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2019 tăng 0,24% so với tháng trước; tăng 0,91% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,07% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 9 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,33%.

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 10.481.897 triệu đồng tăng 21,87% so với cùng kỳ năm trước.

- Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,60% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 14.071.282 triệu đồng, tăng 12,79% so với cùng kỳ năm trước.

2. Tài chính, ngân hàng

a) Thu, chi ngân sách (tính đến 31/8/2019)

- Thu ngân sách nhà nước đạt 1.861,9 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán và bằng 106,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.707,4 tỷ đồng, đạt 76,5% dự toán.

- Chi ngân sách địa phương đạt 4.546,7 tỷ đồng, đạt 49,7% nhiệm vụ chi và bằng 136,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: chi đầu tư phát triển 1.634,8 tỷ đồng, đạt 52,3% nhiệm vụ chi.

b) Hoạt động ngân hàng

- Ngân hàng: huy động vốn đến 31/8/2019 đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm; dư nợ tín dụng ước đạt 29.800 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm, trong đó nợ xấu 482 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,62%/tổng dư nợ.

3. Giá cả, lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2019 tăng 0,24% so với tháng trước; tăng 0,91% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,07% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 9 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,33%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 06 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,75%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,54%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,33%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,05%; nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,62%. Có 03 nhóm giảm là nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,01%; nhóm Giao thông giảm 1,29%; nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,22%. Có 02 nhóm không biến động giá là nhóm Thuốc và dịch vụ y tế và nhóm Giáo dục.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng tăng so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 9/2019 được bán với giá bình quân khoảng 3.991.000 đồng/chỉ, tăng 3,72% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 23.060 đồng/USD giảm 0,05%.

4. Đầu tư và xây dựng

a) Vốn đầu tư

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh quý III năm 2019 là 3.827.285 triệu đồng, tăng 16,55% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Phân theo nguồn vốn

Vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện là 1.190.108 triệu đồng, tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 31,10% trong tổng số nguồn vốn.

Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực ngoài nhà nước là 2.633.807 triệu đồng, tăng 23,94% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 68,82% trong tổng nguồn vốn.

Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 3.370 triệu đồng, chiếm 0,09% trong tổng nguồn vốn.

+ Phân theo khoản mục đầu tư

Vốn đầu tư XDCB: 2.944.411 triệu đồng, chiếm 76,93% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB:  479.794 triệu đồng, chiếm 12,54% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ: 254.941 triệu đồng, chiếm 6,66% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: 73.849 triệu đồng, chiếm 1,93% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư khác: 74.290 triệu đồng, chiếm 1,94% trong tổng nguồn vốn.

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2019 là 10.481.897 triệu đồng tăng 21,87% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phân theo nguồn vốn

Vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện là 2.907.685 triệu đồng, tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 27,74% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu, xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế,...

Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực ngoài nhà nước là 7.561.215 triệu đồng, tăng 22,42% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 72,14% trong tổng nguồn vốn.

Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 12.997 triệu đồng, chiếm 0,12% trong tổng nguồn vốn, chủ yếu thực hiện các khoản mục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị không qua XDCB, bổ sung vốn lưu động và sửa chữa nâng cấp tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

+ Phân theo khoản mục đầu tư

Vốn đầu tư XDCB: 8.093.981 triệu đồng, chiếm 76,93% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB:  1.289.478 triệu đồng, chiếm 12,54% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ: 658.990 triệu đồng, chiếm 6,66% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: 309.902 triệu đồng, chiếm 1,93% trong tổng nguồn vốn.

Vốn đầu tư khác: 129.545 triệu đồng, chiếm 1,94% trong tổng nguồn vốn.

+ Tình hình thực hiện vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2019 là 1.012.151 triệu đồng, tăng 5,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, chia ra:

Vốn Ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước là 745.326 triệu đồng, bằng 98,37% so với cùng kỳ và chiếm 73,64% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn đặc biệt khó khăn...

Vốn Ngân sách Nhà nước cấp huyện là 266.049 triệu đồng, tăng 31,68% so với cùng kỳ và chiếm 26,29% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã là 776 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,08% trong tổng số nguồn vốn.

Trong 9 tháng năm 2019 nguồn vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý và vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông, kiên cố hóa các kênh mương, công trình cấp nước sinh hoạt; công trình giáo dục; y tế… trên địa bàn các huyện, thành phố như: Trang thiết bị trung tâm sản xuất chương trình đài PTTH và hệ thống tổng khống chế; Hồ chứa nước Đắk PoKei; Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ia HDrai (giai đoạn 1); Nâng cấp bệnh viện tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng 2 lên hạng 1 quy mô 750 giường bệnh (GĐ 1); Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam cầu Đak Bla TP Kon Tum… Ngoài ra, là một số công trình dự án thuộc các nguồn vốn chương trình mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng; Chương trình đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch; Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm...

b) Xây dựng

Trong 9 tháng năm 2019, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh diễn ra đồng bộ trên các khu vực kinh tế, trong đó tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và hộ dân cư, chủ yếu xây dựng nhà ở mới với mức đầu tư cao và sửa chữa các công trình khác. Trong 9 tháng năm 2019, các đơn vị hoạt động xây lắp triển khai thi công các công trình trọng điểm có vốn đầu tư cao trong năm 2019 như:

- Công trình kỹ thuật dân dụng: Đường NT 18 cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tuyến tránh thành phố Kon Tum, đường giao thông kết nối từ Đường Hồ Chí Minh đi Quốc Lộ 24 (GĐ2), đường bao quanh khu dân cư phía bắc và phía nam thành phố Kon Tum, đường giao thông Quốc lộ 24 - Đăk Côi (km0-km28) Kon Rẫy, đường giao thông phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng an ninh từ xã Rờ Kơi- Sa Thầy đi xã Saloong- Ngọc Hồi (GĐ1), nâng cấp đường du lịch số 1 xuống hồ Đăk Ke (Km 0+640- Km1+414), đường vào hồ Toong Đam-Toong Zơ Ri xã Đăk Long, huyện KonPlông, đường giao thông liên thôn Đăk Văn 2 - Đăk Văn 3 - Đăk Linh xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu Đăk Bla mới thuộc dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum, cầu qua sông Đăk Bla số 03 (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi thành phố Kon Tum), cầu qua sông Đăk Bla số 01 (từ phường Thắng Lợi đi xã Đăk  Rơ Wa thành phố Kon Tum), đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14, đường giao thông tuyến N5-4 thuộc Cụm CN - TTCN làng nghề Hnor, phường Lê Lợi thành phố Kon Tum, đường liên xã Tân Cảnh-Ngọc Tụ-Đăk Rơ Nga huyện Đăk Tô...

Công trình thủy lợi: công trình thủy lợi Đắk Long 1, huyện Ngọc Hồi, cụm công trình thủy lợi Ia HDrai, kè chống sạt lở sông Đăk BLa đoạn qua PleiĐôn-KonRBang- xã Vinh Quang thành phố Kon Tum, sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đắk Pô Kei. Sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi: ĐăkBlô huyện Đăk Tô, thủy lợi thôn 3 Đăkpxi huyện Đăk Hà, Đập Bà Tri, hệ thống thủy lợi Đăk Đam huyện Đăk Hà, xây dựng kênh chính (kênh cấp1) Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, thủy lợi nước Rôm xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít xã Đăk La huyện Đăk Hà, hệ thống thủy lợi Đăk Kít và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất xã Đăk Môn huyện ĐăkGlei, thủy lợi Đăk Liêng, huyện KonPlong, hệ thống thủy lợi Lũng Lau khu vực xã Sa Sơn huyện Sa Thầy...Thi công một số tuyến đường giao thông từ trung tâm các huyện đi các xã, thi công các đường giao thông nông thôn... sửa chữa thường xuyên các quốc lộ, các tỉnh lộ... Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã thuộc các huyện Đăk Tô, Sa Thầy, Đăk Hà, Kon Rẫy...

- Xây dựng công trình nhà không để ở: nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đoàn Kết, xã Đăk Rơ Wa thành phố Kon Tum, xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi, nhà khách huyện Đăk Hà, trụ sở làm việc huyện ủy, HĐND-UBND, mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai, trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia H’Drai, huyện Tu Mơ Rông, trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, nâng cấp bệnh viện tỉnh Kon Tum lên bệnh viện hạng 1 với quy mô 750 giường bệnh (GĐ 1)... Công trình giáo dục: trường phổ thông DTNT huyện Ia H’Drai (GĐ 1), trường Mầm non trung tâm thị trấn Đăk Glei huyện Đăk Glei, trường THCS Liên Việt Kon Tum - thành phố Kon Tum (GĐ 2), trường THCS huyện Kon Rẫy, trường THCS Trần Khánh Dư và trường Tiểu học Cao Bá Quát, xã Vinh Quang thành phố Kon Tum...

Công trình văn hoá: nhà thi đấu đa năng huyện Đăk Glei, sân vận động huyện Đăk Hà, nhà văn hoá xã Tân Lập huyện Kon Rẫy, trung tâm văn hóa- thể thao huyện Kon Rẫy, huyện Sa Thầy, huyện Đăk Hà... Và một số công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; dự án đầu tư tại các địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a, các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư phục vụ mục tiêu an sinh xã hội; dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ sản xuất, dân sinh, như: kiên cố hóa hệ thống kênh thủy lợi, trụ sở HĐND-UBND các xã, sửa chữa nâng cấp và xây mới các hồ chứa nước, các công trình cấp nước sinh hoạt khu dân cư, bê tông hoá một số đường liên thôn…

- Các loại hình kinh tế khác (hộ dân cư, xã/phường/ thị trấn) hoạt động xây dựng chủ yếu do hộ dân cư đầu tư xây dựng nhà ở mới, sửa chữa nhà ở và các công trình liên quan (sân, tường rào, nhà kho, các công trình khác…). Các đơn vị xã, phường, thị trấn cùng nhân dân thực hiện thi công các công trình nhà văn hóa, nhà rông, hội trường, trường học mẫu giáo, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết…, bê tông hoá các đường liên thôn, liên xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới…

5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 9 năm 2019, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 204 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 2.317 tỷ đồng (tăng 29 doanh nghiệp và 1.132 tỷ đồng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung trong 9 tháng năm 2019 các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động tương đối ổn định và tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh.

6. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Tình hình sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2019: Ước tính đến thời điểm ngày 15/9/2019 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2019 là 61.462 ha, giảm 3,26% (-2.071 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm trước, cụ thể DTGT một số loại cây trồng so với vụ mùa năm trước như sau:

Cây lúa DTGT: 16.491 ha, giảm 1,48% (-247 ha), chia ra: Cây lúa ruộng DTGT 12.471 ha, tăng 0,13% (+16 ha); cây lúa rẫy DTGT: 4.021 ha, giảm 6,12% (-262 ha). Diện tích cây lúa rẫy giảm do lúa rẫy cho năng suất thấp, trong năm qua giá cả một số cây trồng khác tương đối ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên người dân đã chuyển một số diện tích trồng lúa rẫy sang trồng các cây khác.

Cây ngô DTGT: 4.518 ha, giảm 8,32% (-410 ha). DTGT cây ngô giảm do hiện nay nhu cầu sử dụng cây ngô làm lương thực ngày càng giảm, bên cạnh một số diện tích trồng ngô năm trước cho năng suất thấp đã được chuyển sang trồng cây khác.

Cây sắn DTGT: 38.206 ha, giảm 3,34% (-1.320 ha).

Khoai lang DTGT: 147 ha, tăng 5,00% (+7 ha).

Cây lạc DTGT: 137 ha, tăng 30,48% (+32 ha).

Đậu các loại DTGT: 307 ha, giảm 4,36% (-14 ha). Diện tích cây đậu giảm do những năm trước nông dân tận dụng diện tích đất cây cao su, cây điều đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản để trồng xen. Năm nay, một phần diện tích cây cao su, cây điều đã khép tán trưởng thành nên diện tích cây đậu, lạc giảm.

Rau các loại DTGT: 1.243 ha, giảm 0,72% (-9 ha).

Hoa các loại DTGT: 122 ha, tăng 10,31% (+11,4 ha).

+ Diện tích cây lâu năm

Ước tính đến thời điểm ngày 30/9/2019, tổng diện tích cây lâu năm hiện có trên địa bàn tỉnh là 100.551 ha, tăng 1,05% (+1.045 ha) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây cà phê là 21.470 ha, tăng 4,16% (+857 ha); trong đó diện tích trồng mới là 1.411 ha. Diện tích cà phê tăng do giá cà phê những năm gần đây tương đối ổn định, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn các loại cây công nghiệp lâu năm khác nên người dân quan tâm đầu tư mở rộng.

Diện tích cây cao su là 74.147 ha, giảm 0,26% (-192 ha), đây là diện tích cao su hết chu kỳ khai thác được thanh lý vườn cây. Diện tích trồng mới là 62 ha, do các năm gần đây giá bán mủ cao su giảm nhiều nên ít được đầu tư trồng mới.

Trong 9 tháng năm 2019, cây cà phê chưa cho thu hoạch. Sản lượng thu hoạch cây cao su ước đạt 34.909 tấn, tăng 7,10% (+2.315 tấn) so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thu hoạch tăng chủ yếu do diện tích cho sản phẩm tăng.

- Chăn nuôi

+ Tình hình dịch bệnh từ 16/8/2019-12/9/2019

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi: có diễn biến phức tạp tại 06/10 huyện, thành phố (trong đó có 02 huyện mới là Kon Rẫy và Tu Mơ Rông) làm 1.285 con lợn mắc bệnh, phải tiêu hủy.

Tình hình dịch lở mồm long móng (LMLM): có 100 con gia súc mắc bệnh, số gia súc bị chết và tiêu hủy là 02 con, số còn lại đang điều trị.

+ Tình hình dịch bệnh trong 9 tháng năm 2019

Bệnh LMLM: xảy ra trên đàn gia súc với 4.202 con gia súc mắc bệnh (4.011 con heo và 191 con bò) ở 6 huyện, thành phố (Đăk Hà, Đăk Tô, Đăk Glei, Sa Thầy, TP Kon Tum, Tu Mơ Rông). Số gia súc mắc bệnh phải tiêu hủy là 4.011 con heo, 05 con bò, số còn lại được điều trị khỏi bệnh.

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi: xảy ra ở 6 huyện, thành phố: Ia H’Drai, Đắk Hà, Sa Thầy, thành phố Kon Tum, Kon Rẫy và Tu Mơ Rông với 2.530 con lợn bị mắc bệnh và đã tiêu hủy.

Bệnh dịch tai xanh ở lợn: Xuất hiện 04 ổ dịch tai xanh tại huyện Đắk Tô và thành phố Kon Tum, tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy là 104 con (Thành phố Kon Tum 74 con và Đăk Tô 30 con).

Bệnh cúm gia cầm: đã tiêu hủy 3.286 con bị cúm gia cầm A/H5N6 (1.250 gà, 2.036 vịt) ở huyện Ngọc Hồi.

Các bệnh thông thường khác xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã được lực lượng Thú y phát hiện và điều trị kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.

b) Lâm nghiệp

Tính đến ngày 15/9/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 57 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 15,489 ha, tăng 11 vụ (-6,978 ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ước tính đến thời điểm 30/9/2019, công tác trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh là 850 ha, tăng 3,0% (+25 ha); số cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn tỉnh đạt 3.752 ngàn cây, tăng 0,7% (+26 ngàn cây) so với cùng kỳ năm trước.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 30/9/2019, trên địa bàn tỉnh khai thác gỗ là 93.670 m3, tăng 3,1% (+2.823 m3); khai thác củi sản lượng là 194.870 ster, tăng 0,7% (+1.260 Ster) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

Tính đến 30/9/2019, ước tính diện tích nuôi trồng thủy sản là 705 ha, tăng 8,46% (+55 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thuỷ sản là 3.681 tấn, tăng 10,47% (+349 tấn) so với cùng kỳ năm trước, chia ra:

Sản lượng nuôi trồng nước ngọt là 2.349 tấn, tăng 11,38% (+240 tấn).

Sản lượng khai thác nước ngọt là 1.332 tấn, tăng 8,91% (+109 tấn).

Sản lượng thủy sản tăng là do diện tích nuôi trồng thủy sản tăng. Bên cạnh đó, việc khai thác đánh bắt của các hộ trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện, sông suối... thuận lợi nên sản lượng thủy sản trong kỳ tăng lên.

7. Sản xuất công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2019

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 năm 2019 ước tính tăng 22,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,51%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 21,95%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,70%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 17,70%.

So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9/2019 ước tính tăng 25,90%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 6,94%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 33,57%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 22,79%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,89%.

Nguyên nhân tăng chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tăng, đến tháng 9 các nhà máy sản xuất tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh đã vào vụ thu mua nguyên liệu để hoạt động sau thời gian nghỉ mùa vụ, lượng tinh bột sắn sản xuất tăng đã làm chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến tăng; ngoài ra trên địa bàn đang là mùa mưa nên lượng nước trong các hồ chứa tương đối đảm bảo để các đơn vị tăng sản lượng điện sản xuất nên chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện tăng.

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp quý III năm 2019

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp quý III năm 2019 tăng 20,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,98%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,07%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,48%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,33%.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất quý III năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khai thác 81.155 m3, giảm 20,83%; Tinh bột sắn ước tính sản xuất 35.282 tấn, tăng 12,12%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 68,312 triệu viên, tăng 16,44%; điện sản xuất 399,77 triệu Kwh, tăng 15,01%.

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2019

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2019 tăng 16,60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 12,73%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,08%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 15,13%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,47%.

Ước tính một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong 9 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khai thác 289.104 m3, tăng 1,76%; Tinh bột sắn sản xuất 167.935 tấn, tăng 11,34%; Đường RE 11.793 tấn, giảm 26,77%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 166,125 triệu viên, tăng 21,83%, điện sản xuất 983,35 triệu Kwh, tăng 16,08%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2019 tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 16,26%. Nguyên nhân tăng chủ yếu là ngành sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột do các nhà máy sản xuất tinh bột sắn đã vào vụ sản xuất, sản lượng tinh bột sắn tăng đồng thời có nhiều đơn hàng mới nên làm cho chỉ số tiêu thụ ngành chế biến thực phẩm tăng; các ngành sản xuất trang phục, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic… có thị trường tiêu thụ ổn định và tình hình tiêu thụ sản phẩm trong tháng tương đối thuận lợi nên chỉ số tiêu thụ tăng tương ứng theo sản lượng sản xuất ra.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính đến thời điểm 30/9/2019 tăng 176,14% so cùng thời điểm năm trước; đa số các ngành có chỉ số tồn kho giảm so cùng thời điểm năm trước, riêng chỉ số tồn kho ngành sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột tăng 193,75%, nguyên nhân chủ yếu là ngành sản xuất tinh bột sắn và các sản phẩm từ tinh bột, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ do sản lượng sản xuất tăng, lượng sản phẩm nhập kho cao nên lượng sản phẩm tồn kho cao.

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay phát triển tương đối ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng đều đạt mức tăng trưởng khá, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, các nhà máy sản xuất tinh bột sắn do nguồn nguyên liệu đảm bảo đã hoạt động tương đối ổn định. Chỉ số ngành công nghiệp khai khoáng tăng do trong năm các công trình xây dựng trên địa bàn phát sinh nhiều với quy mô và nguồn vốn đầu tư lớn, các công trình giao thông nông thôn, các công trình xây dựng nhà ở khu vực hộ dân cư… phát triển mạnh cần nhiều nguyên vật liệu xây dựng. Các ngành sản xuất chế biến, chế tạo khác tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định.

8. Thương mại, dịch vụ

a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 9 năm 2019 đạt 1.706.218 triệu đồng, tăng 0,40% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 1.418.796 triệu đồng, chiếm 83,15% trong tổng mức và tăng 0,45%; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 189.878 triệu đồng, chiếm 11,13% trong tổng mức và tăng 0,16%; Ngành dịch vụ đạt 97.544 triệu đồng, chiếm 5,72% trong tổng mức và tăng 0,13% so với tháng trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong quý III năm 2019 ước tính đạt 5.098.048 triệu đồng, tăng 13,54% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 4.237.421 triệu đồng, chiếm 83,12% trong tổng mức và tăng 14,81%; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 576.636 triệu đồng, chiếm 11,13% trong tổng mức và tăng 7,07%; Ngành dịch vụ đạt 292.991 triệu đồng, chiếm 5,75% trong tổng mức và tăng 8,87% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2019 ước tính đạt 14.071.282 triệu đồng, tăng 12,79% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 11.668.633 triệu đồng, chiếm 82,93% trong tổng mức và tăng 13,61%; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.562.728 triệu đồng, chiếm 11,11% trong tổng mức và tăng 7,04%; Ngành dịch vụ đạt 839.920 triệu đồng, chiếm 5,97% trong tổng mức và tăng 11,90% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng; các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng; mặt khác các ngành sản xuất khác phát triển tương đối ổn định, thu nhập của người dân tăng và chi tiêu cho đời sống cũng tăng lên. Bên cạnh đó, các ngành kinh tế khác phát triển ổn định đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của một số ngành như dịch vụ lưu trú, kinh doanh bất động sản, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ... làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng.

b) Vận tải

- Kết quả kinh doanh vận tải, kho bãi ước tính tháng 9 năm 2019: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 9 năm 2019 đạt 151.800,9 triệu đồng, tăng 0,03% so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 58.010,4 triệu đồng, giảm 0,21%; Vận chuyển ước đạt 1.092,67 nghìn lượt khách, giảm 0,45%; Luân chuyển ước đạt 140.083,81 nghìn lượt khách.km, giảm 0,41%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 93.146,5 triệu đồng, tăng 0,18%; Vận chuyển ước đạt 1.049,24 nghìn tấn, tăng 0,32%; Luân chuyển ước đạt 52.941,39 nghìn tấn.km, tăng 0,36%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải: doanh thu ước đạt 644,0 triệu đồng, tăng 1,42%.

Hoạt động vận chuyển hành khách trong tháng giảm nhẹ so với tháng trước là do nhu cầu đi lại của người dân giảm. Hoạt động vận chuyển hàng hoá trong tháng được duy trì ổn định và tăng nhẹ so với tháng trước.

- Kết quả kinh doanh vận tải, kho bãi ước tính quý III năm 2019: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính quý III năm 2019 đạt 453.314,2 triệu đồng, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 173.043,1 triệu đồng, tăng 9,02%; Vận chuyển ước đạt 3.268,06 nghìn lượt khách, tăng 10,47%; Luân chuyển ước đạt 418.357,68 nghìn lượt khách.km, tăng 11,11%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 278.372,1 triệu đồng, tăng 12,46%; Vận chuyển ước đạt 3.133,33 nghìn tấn, tăng 10,77%; Luân chuyển ước đạt 158.031,05 nghìn tấn.km, tăng 12,4%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải: Doanh thu ước đạt 1.899,0 triệu đồng, tăng 10,57%.

- Kết quả kinh doanh vận tải, kho bãi ước tính 9 tháng năm 2019: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 9 tháng năm 2019 đạt 1.333.027,6 triệu đồng, tăng 11,49% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 504.937,0 triệu đồng, tăng 9,52%; Vận chuyển ước đạt 9.398,63 nghìn lượt khách, tăng 8,43%; Luân chuyển ước đạt 1.192.186,11 nghìn lượt khách.km, tăng 8,58%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 822.610,1 triệu đồng, tăng 12,72%; Vận chuyển ước đạt 9.181,14 nghìn tấn, tăng 9,81%; Luân chuyển ước đạt 462.342,15 nghìn tấn.km, tăng 11,40%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải: Doanh thu ước đạt 5.480,5 triệu đồng, tăng 12,31%.

9. Các vấn đề xã hội

a) Đời sống dân cư

- Đời sống của dân cư: Đánh giá chung 9 tháng năm 2019, giá điện, xăng dầu tăng đã phần nào ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ, tuy nhiên không đột biến, nhất là các mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu; tình hình sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc, tình hình thời tiết bất lợi; mưa bão, sạt lỡ vào mùa mưa làm thiệt hại hoa màu, khai thác các sản phẩm cây công nghiệp phần nào làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi nguồn thu chủ yếu từ các hoạt động nông nghiệp; tình hình sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế tương đối ổn định; thành phần kinh tế hộ gia đình chuyển biến tích cực, đã tạo được việc làm ổn định cho người lao động.

- Thực trạng đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng lương và giải quyết việc làm

+ Thực trạng đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng lương: Cơ chế, chính sách về lao động, tiền lương áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong khu vực Nhà nước, ngoài Nhà nước, cũng như khu vực sản xuất kinh doanh và khu vực hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Từ ngày 01/7/2019 mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 của Quốc Hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, cấp tỉnh, huyện, xã, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Vì vậy, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang dần được cải thiện hơn.

+ Giải quyết việc làm

Tổng số lao động được tạo việc làm thông qua Chương trình Việc làm từ đầu năm đến nay là 1.301/1.650 lao động, đạt 78,8% kế hoạch năm.

Tổng số lượt tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề từ đầu năm đến nay là 1.339 lượt người; tổng số lao động được cung ứng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh từ đầu năm đến nay là 571 lao động. Ngày việc làm lần thứ VIII năm 2019 được tổ chức với gần 500 lượt lao động trực tiếp tham gia phỏng vấn tại các đơn vị, doanh nghiệp, có 255 lao động đăng ký học nghề, xuất khẩu lao động và tuyển dụng làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Xuất khẩu lao động: Trong 9 tháng  năm 2019, có 237 lao động tham gia xuất khẩu lao động ở thị trường các nước (trong đó: Ả rập xê út 129; Nhật bản 64; Hàn Quốc 16; Đài Loan 23; Malaysia 05).

Công tác Bảo hiểm thất nghiệp: số người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 127 người.

Theo tổng hợp từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay đã giải ngân cho vay 26,7 tỷ đồng, tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn cho 493 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị và tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn được duy trì ở mức thấp và giảm so với cùng kỳ năm trước.

- Thực trạng đời sống dân cư nông thôn

Ngay sau Tết nguyên đán trên cơ sở kế hoạch ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các xã lựa chọn công trình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, huy động nhân lực của địa phương để đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới, với sự tham gia hưởng ứng của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các Sở, ngành, trong quá trình thực hiện đã đạt những thành quả nhất định như: hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt; diện mạo nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực; nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới đã có những thay đổi nên phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được nhân dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện; đời sống của người dân nông thôn đã được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng; đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tình hình kinh tế - xã hội của các xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng khởi sắc theo hướng phát triển bền vững, sản lượng nông nghiệp liên tục tăng, chủng loại cây trồng, vật nuôi đa dạng hơn, nhiều sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận người dân khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể. Thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn tuy đã cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với khu vực thành thị, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều hộ nông thôn tuy đã thoát nghèo, nhưng thực tế thu nhập chỉ cao hơn mức chuẩn nghèo không đáng kể. Hệ thống hạ tầng nông thôn chất lượng tương đối thấp, người dân chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các thành tựu khoa học phát triển, các dịch vụ cơ bản như: vệ sinh, môi trường, y tế, giáo dục...

Công tác đào tạo nghề: Tiếp tục duy trì đào tạo các lớp trung cấp nghề, đào tạo nghề, theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với mục tiêu đào tạo phải gắn với quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phải gắn với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Đối với người lao động sau học nghề đã áp dụng và phát triển nhiều mô hình kinh tế bền vững, có hiệu quả cao như: trồng cao su, cà phê, chăn nuôi gia súc, gia cầm...

- Công tác giảm nghèo: Các ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND, ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum.

- Bảo trợ xã hội

+ Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm, tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những đối tượng yếu thế…, cụ thể như sau:

Đã tiếp nhận và phân bổ 201 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho 3.731 hộ/13.400 khẩu thiếu đói dịp Tết 2019.

Thường trực Tỉnh ủy đã hỗ trợ cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng tỉnh 342,5 triệu đồng; gặp mặt, tặng quà cho 169 cán bộ hưu trí; tổ chức gặp mặt và trao tặng quà cho các đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sỹ trí thức, chức sắc các tôn giáo, kiều bào, thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh với 67 suất quà, tổng giá trị 33,5 triệu đồng.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội (LĐTBXH) đã tiếp nhận 300 triệu đồng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam để hỗ trợ cho 05 huyện có vùng khí hậu lạnh. UBND huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông đã chủ động xuất ngân sách của huyện thực hiện hỗ trợ chăn đắp, áo ấm cứu rét cho 1.933 hộ với kinh phí 1.080,3 triệu đồng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 1.043 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trị giá 48 triệu đồng. Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh đã mua hỗ trợ quần áo, dép mới, quà và tổ chức các hoạt động đón Tết cho các em trong Trung tâm với trị giá 122 triệu đồng.

Các huyện, thành phố cân đối ngân sách và chủ động vận động xã hội hóa hỗ trợ 163,710 tấn gạo cho 3.359/10.914 khẩu; trích kinh phí địa phương cùng với tiếp nhận hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, tổ chức thăm và tặng quà cho 157 đối tượng yếu thế trong xã hội với số tiền là 304,1 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận, trao tặng 22.849 suất quà của 05 tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp cho 22.849 người nghèo với tổng kinh phí 13.123,9 triệu đồng.

Đã triển khai thực hiện Chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh” tại 639 điểm vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với 78.483 hộ tham gia và tổng kinh phí thực hiện là 5.671 triệu đồng.

+ Sở LĐTBXH phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh tổ chức đưa đoàn người khuyết tật của tỉnh Kon Tum tham dự Hội thi tiếng hát người khuyết tật lần thứ II năm 2019 tại TP Nha Trang; phối hợp với ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức tháng hành động người cao tuổi năm 2019.

+ Tổng hợp danh sách 40 đối tượng bị ảnh hưởng do bom mìn có hoàn cảnh khó khăn phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện. Thẩm định 07 hồ sơ người tâm thần đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Đăk Lăk.

- Thực hiện chính sách với người có công

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức thăm và tặng 11.092 suất quà trị giá 2.903,8 triệu đồng (trong đó có 5.501 suất quà từ nguồn ngân sách Trung ương) cho các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thăm, chúc tết 04 Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng 100 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho một số hộ gia đình chính sách.

Đưa 150 người có công đi điều dưỡng tập trung ngoài tỉnh tại Phú Yên và Bình Định, 36 người có công tiêu biểu tham quan thủ đô Hà Nội và viếng lăng Bác.

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1622/KH-UBND ngày 27/6/2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) gồm có 06 hoạt động chính: Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền; Công tác chăm sóc người có công; chăm sóc và chỉnh trang các công trình ghi thờ cúng, ghi công liệt sĩ; Tổ chức thăm và tặng quà đối tượng người có công; Tổ chức Viếng nghĩa trang Liệt sĩ và Nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ; Tuyên truyền và vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Giải quyết di chuyển 01 mộ liệt sĩ về quê an táng. Thực hiện tiếp đón thân nhân đến làm việc chu đáo, giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định.

b) Y tế tháng 8/2019

- Tình hình dịch bệnh

Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 340 ca mắc mới, tăng 22 ca so với tháng trước và tăng 267 ca so với tháng 8/2018; trong đó có 90 ổ dịch mới. Lũy tích đến 31/8/2019, ghi nhận 948 ca mắc, không có tử vong, tăng 777 ca so với cùng kỳ năm trước.

Tay - Chân - Miệng: Trong tháng, ghi nhận 06 ca mắc mới, tăng 03 ca so với tháng trước và giảm 09 ca so với tháng 8/2018. Lũy tích đến 31/8/2019, ghi nhận 90 ca mắc, không có ca tử vong, tăng 10 ca so với cùng kỳ năm trước.

Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 10 ca mắc mới, giảm 10 ca so với tháng trước và giảm 01 ca so với tháng 8/2018. Lũy tích đến 31/8/2019, ghi nhận 376 ca mắc, không có tử vong, tăng 32 ca so với cùng kỳ năm trước.

Sởi: Trong tháng, ghi nhận 10 ca mắc mới, tăng 05 ca so với tháng trước và tăng 10 ca so với tháng 8/2018. Lũy tích đến 31/8/2019, ghi nhận 53 ca mắc, không có tử vong, tăng 53 ca so với cùng kỳ năm trước.

Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 10 ca mắc mới, giảm 03 ca so với tháng trước và giảm 04 ca so với tháng 8/2018. Lũy tích đến 31/8/2019, ghi nhận 274 ca mắc, không có tử vong, tăng 27 ca so với cùng kỳ năm trước.

Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 04 ca mắc mới, bằng so với tháng trước và giảm 17 ca so với tháng 8/2018. Lũy tích đến 31/8/2019, ghi nhận 58 ca mắc, không có sốt rét ác tính, không có tử vong và giảm 70 ca so với cùng kỳ năm trước.

Lao: Tổng số bệnh nhân đăng ký điều trị lao 23 người, trong đó lao phổi AFB (+) 12 người.

Bạch hầu: Trong tháng, ghi nhận 03 ca mắc mới, tăng 02 ca so với tháng trước và tăng 03 ca so với tháng 8/2018. Lũy tích đến hết 31/8/2019, ghi nhận 04 ca, không có ca tử vong, tăng 03 ca so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, không ghi nhận mắc mới các bệnh phong, bệnh do vi rút Zika, viêm não Nhật Bản, viêm gan vi rút A, dại, ho gà.

- Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng, ghi nhận 02 trường hợp nhiễm HIV mới (bằng so với tháng trước), 02 bệnh nhân HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và 01 tử vong. Lũy tích nhiễm HIV/AIDS tính đến ngày 31/8/2019 là 490 người, trong đó số người tử vong do AIDS là 185, số người nhiễm HIV/AIDS còn sống 305 người (đang quản lý được 146 người). Số bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV 108 người (05 trẻ em), trong đó qua BHYT 103 người; điều trị dự phòng lao bằng Isoniazid (INH) 13 người.

- An toàn vệ sinh thực phẩm: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Trung thu năm 2019. Trong tháng không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm; có 15 ca ngộ độc thực phẩm do ăn uống không bảo đảm vệ sinh.

c) Giáo dục - đào tạo

Đoàn học sinh tỉnh Kon Tum tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Nam, năm học 2018 - 2019, diễn ra từ ngày 16-19/3/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia cuộc thi với 5 dự án khoa học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội; hệ thống nhúng, robot và máy thông minh, phần mềm hệ thống. Kết quả, 5 dự án của Đoàn học sinh tỉnh Kon Tum đều đạt giải cao, trong đó đồng đạt giải Nhất có 2 dự án: “Cánh tay robot cộng tác” của học sinh Trường THPT Kon Tum và dự án “Truyện cổ người Bahnar với trẻ em người Bahnar ở Kon Tum” của nhóm tác giả học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Sáng 11/6/2019, tại Hội đồng Tuyển sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và Trường THPT Kon Tum (thành phố Kon Tum) đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (đợt I) năm học 2019-2020 với 1.296 thí sinh (chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đợt này là 800 học sinh; trong đó, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 280 chỉ tiêu; THPT Kon Tum 520 chỉ tiêu).

Sáng 13/6/2019, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kon Tum lần thứ XX năm 2019. Hội thi thu hút sự tham gia của 137 thí sinh là các em học sinh tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Tổng kết hội thi, Ban tổ chức trao 24 giải, gồm 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 11 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 diễn ra trong 3 ngày (từ 25-27/6). Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, kỳ thi năm nay đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong suốt 3 ngày thi, tại 12 điểm thi trong toàn tỉnh không xảy ra sự cố, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2019: toàn tỉnh có 3.806 thí sinh đỗ tốt nghiệp (trong tổng số 4.161 thí sinh dự thi), đạt tỷ lệ 91,47%, giảm 4,40% so với năm 2018.

Trong năm học 2019-2020, Trường THCS Liên Việt Kon Tum đi vào hoạt động và tiến hành tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu vào các lớp 6, 7, 8, 9. Công tác tuyển sinh gồm 2 phương thức: tuyển thẳng học sinh lớp 6, 7, 8 hệ chất lượng cao của Trường THCS THSP Lý Tự Trọng đã hoàn thành chương trình năm học 2018-2019; xét tuyển học sinh lớp 6, 7, 8 hệ đại trà của Trường THCS THSP Lý Tự Trọng, các Trường THCS, Trường TH - THCS khác trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kon Tum và có kết quả học lực, hạnh kiểm năm học 2018-2019 đạt từ loại khá trở lên.

Tối 31/8, tại Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng, Ban liên lạc Trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai - Kon Tum tổ chức gặp gỡ, giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1979 - 2019). Thành phần tham dự buổi giao lưu là những cựu học sinh Trường lưu học sinh Lào tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Trong 10 năm hoạt động (1979 - 1989), nhà trường đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Lào nói chung và tỉnh Attapư nói riêng, với khoảng 1.000 lưu học sinh. Nhiều cựu học sinh hiện nay trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ban, ngành của tỉnh Attapư và nhiều tỉnh khác của Lào.

Thực hiện Quyết định số 1360/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2019-2020 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, nhằm đảm bảo công tác huy động và duy trì sĩ số, ổn định tổng số học sinh toàn tỉnh ngay từ đầu năm học mới, liên ngành Tài chính và Giáo dục-Đào tạo tỉnh phối hợp UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp số học sinh được hỗ trợ. Trong 2 tháng đầu năm học mới, toàn tỉnh có 14.873 học sinh được hỗ trợ hơn 446 tấn gạo. Hiện tại, liên ngành của tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh phương án, kế hoạch đấu thầu, tiếp nhận và cấp phát gạo kịp thời, đảm bảo cho học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách đúng quy định.

Cùng với cả nước, sáng 05/9/2019, ngành giáo dục tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 trên địa bàn 9/10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum. Riêng huyện Tu Mơ Rông do ảnh hưởng mưa lũ, để bảo đảm an toàn cho học sinh các trường học trên địa bàn, huyện Tu Mơ Rông tạm hoãn thời gian khai giảng năm học mới 2019-2020 và tổ chức vào sáng ngày 10/9/2019.

d) Hoạt động văn hóa, thể thao

Trong 9 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của tỉnh cụ thể như:

Tối ngày 04/02/2019 (đêm 30 tết Âm lịch), tại Quảng trường 16/3 đã tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật và chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Sáng mùng 4 Tết (tức ngày 08/02/2019), trên sông Đăk Bla (đoạn cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh tổ chức giải đua thuyền độc mộc đầu xuân.

Trong 3 ngày, từ tối 18/3/2019 đến hết ngày 20/3/2019 tuần Văn hóa- Du lịch huyện Kon Plông lần thứ VI năm 2019 được tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen.

Từ ngày 9-13/4/2019, tại Sân vận động tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức Giải bóng đá 7 người thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh năm 2019.

Sáng 11/6/2019, Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức khai mạc Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lần thứ XIX-2019.

Chiều 19/6/2019, tại sân vận động Kon Tum, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với VH-TT&DL tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc giải Bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 23. Vòng loại bảng B thi đấu tại Kon Tum có 6 đội gồm: Đăk Lăk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, Sanvinet Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng và Phù Đổng Bến Tre.

Trong 2 ngày 26-27/6/2019, tại Nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thao gia đình tỉnh Kon Tum năm 2019 với sự tham gia của 62 vận động viên thuộc 6 đội, đến từ các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plông và TP Kon Tum, thi đấu ở 2 môn thể thao: Bóng bàn và cầu lông, cùng 3 trò chơi dân gian: Đập niêu; đưa bóng nhanh về rổ; nhảy bao bố.

Sáng 10/7/2019, tại Nhà thi đấu Lê Hồng Phong (thành phố Kon Tum), Công đoàn Viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền nữ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động năm 2019. Tham dự giải có 11 đội với 110 vận động viên nữ đến từ các công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn trực thuộc hai đơn vị trên.

Tối 25/7/2019, tại Nhà tập luyện thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Giải vô địch Cầu lông các lứa tuổi toàn tỉnh năm 2019. Tham gia giải có 140 vận động viên đến từ 10 Câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 20-26/7/2019, Đoàn Nghệ thuật Kon Tum đã tham gia Chương trình nghệ thuật Liên hoan Tiếng hát Đường 9 xanh năm 2019. Chương trình nghệ thuật “Tiếng hát từ cột mốc ba biên” của Đoàn Kon Tum với 12 tiết mục hát, múa đã đạt xuất sắc là 1 trong 2 chương trình giành giải Bạc, ngoài ra đoàn còn giành được 4 huy chương cho các tiết mục tham gia Liên hoan.

Chiều ngày 08/8/2019, Sở VH-TT&DL đã có cuộc họp tổng kết Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019 với toàn thể Ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá tỉnh. Kết quả tham gia giải, đội Kon Tum thắng 2 trận, hòa 5 trận, thua 5 trận, được 11 điểm, xếp thứ 5/7 đội tham gia bảng A.

Hội Mỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Đăk Lăk phối hợp tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 tại thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 13-22/8/2019. Hội viên mỹ thuật Kon Tum được chọn 11 tác phẩm của 11 tác giả trưng bày triển lãm, trong đó, có 2 tác phẩm của họa sĩ Bùi An Đông (Điệu xoang, gò nhôm) và họa sĩ Hồ Việt (Pơ thi, sơn dầu) được Ban tổ chức đề nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khen thưởng.

Sáng 20/8/2019, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ truyền thống tỉnh lần thứ IV năm 2019. Tham gia giải có trên 120 vận động viên của 5 đội bóng chuyền nam và 5 đội bóng chuyền nữ.

Ngày 13/9/2019, tại Trung tâm Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Sở VH-TT&DL khai mạc Triển lãm “Lời căn dặn của Người” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự khai mạc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng hơn 200 cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và học sinh trên địa bàn thành phố Kon Tum.

e) Tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông (ANTT – ATGT)

- Tình hình ANTT – ATGT tháng 8/2019

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 46 vụ (tăng 07 vụ so với tháng trước), trong đó: Giết người 03 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 06 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 01 vụ, trộm cắp tài sản 14 vụ, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ 05 vụ, cố ý gây thương tích 06 vụ, hiếp dâm 01 vụ, giao cấu với người tù đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 06 vụ, chiếm giữ tài sản trái phép 01 vụ, đánh bạc 01 vụ, vu khống 01 vụ. Hậu quả chết 03 người, bị thương 09 người, thiệt hại mất 05 mô tô, 02 laptop, 01 ĐTDĐ, hư hỏng một số tài sản khác trị giá 15 triệu đồng.

Tội phạm về ma túy: phát hiện 04 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 03 ĐTDĐ, 04 gói chất độc màu trắng nghi hêrôin, 4,9537gr Methamphetamine.

Tội phạm kinh tế: Phát hiện 03 vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thu giữ 1,785m3 gỗ dẻ đỏ.

Tai nạn giao thông: xảy ra 05 vụ (tăng 02 vụ so với tháng trước). Hậu quả: chết 06 người bị thương 06 người, hư hỏng 03 xe ô tô, 07 mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.580 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 449 phương tiện, 945 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 1.707 trường hợp.

- Tình hình ANTT – ATGT 8 tháng năm 2019

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 329 vụ, trong đó: Giết người 07 vụ, đe dọa giết người 01 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 06 vụ, trộm cắp tài sản 99 vụ, cố ý gây thương tích 76 vụ, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ 47 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 31 vụ, cướp giật tài sản 02 vụ, đánh bạc 16 vụ, cướp tài sản 04 vụ, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ 02 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 21 vụ, tàng trữ súng tự chế 01 vụ, gây rối trật tự công cộng 02 vụ, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 03 vụ, hủy hoại tài sản 09 vụ, chống người thi hành công vụ 03 vụ, sử dụng trái phép vật liệu nổ 01 vụ, vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 01 vụ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 07 vụ, vu khống 06 vụ, vận chuyển trái phép chất độc 01 vụ, vô ý làm chết người 01 vụ, hiếp dâm 03 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 08 vụ, tàng trữ vũ khí thô sơ 02 vụ, vi phạm chế độ một vợ một chồng 01 vụ, trốn khỏi nơi giam giữ 01 vụ, làm nhục người khác 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 02 vụ, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 02 vụ, chứa mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi 01 vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 02 vụ, Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản 01 vụ, giết người trong trạng thái bị kích động mạnh, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 01 vụ, chiếm giữ tài sản trái phép 01 vụ.

Thiệt hại: chết 28 người, bị thương 103 người, mất 28 mô tô, 04 ĐTDĐ, 03 laptop, 4.136 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá 421,5 triệu đồng.

Tội phạm về ma túy: phát hiện 43 vụ, trong đó: tàng trữ trái phép chất ma túy 38 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 03 vụ, mua bán trái phép chất ma túy 02 vụ. Thu giữ 03 ĐTDĐ, 29 gói bột màu trắng (nghi Hêroin), 2.037,90536gr Methamphetamine, 0,5005gr Ketamine, 0,9853gr MDMA, 797,4318gr ma túy đá, 02 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, 55,2971 gr hêrôin, 5,6703 gr ma túy tổng hợp.

Tội phạm kinh tế: Phát hiện 65 vụ, trong đó: Vận chuyển hàng cấm 16 vụ, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 21 vụ, cho vay nặng lãi trong giao dịch nhân sự 03 vụ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức 02 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 05 vụ, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm 01 vụ, cất dấu lâm sản trái phép 03 vụ, tàng trữ vận chuyển hàng cấm 04 vụ, buôn bán, tàng trữ hàng cấm 01 vụ, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm 01 vụ, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên 03 vụ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 02 vụ, sử dụng pháo trái phép 03 vụ.

Tai nạn giao thông: xảy ra 39 vụ. Hậu quả: chết 40 người, bị thương 21 người, hư hỏng 23 xe ô tô, 46 mô tô, 05 phương tiện khác.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 14.736 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 3.883 phương tiện, 8.643 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 12.686 trường hợp.

f) Tình hình cháy, nổ: Trong tháng 8 năm 2019 không xảy ra. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 12 vụ cháy, ước thiệt hại khoảng 1.702 triệu đồng.

Xem và tải về:   Tải về

Cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC