• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Bảy, 11/07/2020 19:01
Thông tin hoạt động ngành
Giám sát công tác điều tra giá sản xuẩt nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện Đăk Hà
Cập nhật: Thứ Hai, 12/08/2019 14:34

 

Điều tra viên thu thập thông tin về giá rau tại điểm điều tra xã Đăk Ngọc

 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCTK ngày 02/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2015-2020;

 

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-CTK ngày 04/10/2018 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2019 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum;

 

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-CTK ngày 27/12/2018 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc triển khai, thực hiện cuộc điều tra Giá sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-CTK ngày 01/8/2019 của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về Giám sát cuộc điều tra Giá sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2019.

 

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Giám sát viên là công chức của phòng Thống kê Công - Thương tiến hành giám sát về công tác tổ chức triển khai thực hiện Phương án điều tra Giá sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2019 và thực hiện quy trình tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ thống kê tại Chi cục Thống kê huyện Đăk Hà theo quy trình QT/CTK KT-23-CCTK theo Quyết định 176/QĐ-CTK ngày 28/12/2018 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

 

Điều tra viên thu thập thông tin giá hoa tại điểm điều tra thị trấn

 

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu để thu thập thông tin các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản trong danh mục sản phẩm điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về biến động giá sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản giúp các nhà sản xuất kinh doanh phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán hiệu quả kinh tế, ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh.

 

Qua giám sát thực tế tại các điểm điều tra và kiểm tra việc thực hiện quy trình QT/CTK KT-23-CCTK, Chi cục Thống kê huyện Đăk Hà đã triển khai thực hiện 13 điểm điều tra tại xã Đăk Ngọc, thị trấn Đăk Hà; Thôn 6 xã Đăk La; Thôn 3 xã Đăk La; Thôn 1A xã Đăk La; Thôn 1, 2 xã Đăk La; Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà; Xã Đăk Ngọc; tổ dân phố 2, thị trấn. Chi cục đã triển khai điều tra các bước theo đúng quy trình, đúng phương án, đúng biểu mẫu, và đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-CCTK ngày 29/12/2018 về triển khai thực hiện cuộc điều tra Giá sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 và Kế hoạch số 14/KH-CCTK ngày 04/8/2019 về Giám sát cuộc điều tra Giá sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8 năm 2019, phân công cụ thể cho điều tra viên và giám sát viên trên từng điểm điều tra. Điều tra viên được sự hướng dẫn nghiệp vụ và giám sát của công chức Chi cục.

 

Điều tra viên thu thập thông tin tại điểm điều tra xã Đăk Ngọc

 

Kết thúc quá trình giám sát, giám sát viên đã đề nghị Chi cục Thống kê huyện Đăk Hà tăng cường kiểm tra, giám sát đối với điều tra viên, phải đảm bảo chất lượng thông tin theo phương án quy định và tiếp tục cập nhật hồ sơ theo đúng quy trình QT/CTK KT-23-CCTK theo Quyết định 176/QĐ-CTK ngày 28/12/2018 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Phan Tường Trân – Thống kê viên Phòng Thống kê Công - Thương 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC