• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Hai, 18/11/2019 07:31
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2019
Cập nhật: Thứ Tư, 29/05/2019 09:34

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Tình hình thu hoạch lúa vụ đông xuân 2018-2019: Tính đến thời điểm ngày 15/5/2019, trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 4.760 ha lúa vụ đông xuân, đạt 66,82% tổng diện tích gieo trồng, sản lượng thu hoạch ước tính đạt 22.565 tấn, tăng 4,16% (+902 tấn) so với vụ đông xuân năm trước. Sản lượng lúa tăng là do năng suất tăng, vụ đông xuân năm nay không xảy ra hiện tượng sâu bệnh, hạn hán thiếu nước, ngay từ đầu vụ thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

+ Tiến độ gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2019

Hiện nay đã bước vào giai đoạn chuẩn bị làm đất và xuống giống cho vụ mùa 2019. Tính đến thời điểm ngày 15/5/2019, diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2019 tỉnh Kon Tum là: 25.730 ha, giảm 1,22% (-318 ha) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân diện tích gieo trồng giảm là do bước vào đầu vụ thời tiết không thuận lợi nắng nóng kéo dài, mưa đến chậm hơn nên tiến độ gieo trồng chậm, trong đó:

Cây lúa DTGT: 2.395 ha, giảm 2,44 (-60 ha).

Cây ngô DTGT: 511 ha, giảm 7,15% (-39 ha).

Cây sắn DTGT: 21.794 ha, giảm 0,43% (-94 ha).

- Chăn nuôi

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/5/2019, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng, Tai xanh, cúm gia cầm ổn định. Các ổ dịch LMLM, Tai Xanh, Cúm gia cầm đã qua  21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

b) Lâm nghiệp

Thực hiện Công văn số 1019/UBND-NNTN, ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh,  các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng; có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh. Phân công trực phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các đơn vị chủ rừng, người dân địa phương về phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường. Tính đến 15/5/2019, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Tính đến ngày 15/5/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 7,168 ha, tăng 20 vụ (+0,25 ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ước tính đến thời điểm 31/5/2019, công tác trồng rừng tâp trung trên địa bàn tỉnh chưa tiến hành, vì đang mới bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 31/5/2019, lượng gỗ khai thác là 52.050 m3, tăng 2,9% (+1.470 m3), lượng củi khai thác là 113.700 ste, tăng 1,9 % (+2.070 Ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

Tính đến 15/5/2019, ước tính diện tích nuôi trồng thủy sản là 695 ha, tăng 6,9% (+45 ha), so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thuỷ sản là 1.809 tấn, tăng 7,9% (+132 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Sản lượng nuôi trồng nước ngọt là 1.082 tấn, tăng 3,8% (+40 tấn).

Sản lượng khai thác nước ngọt là 727 tấn, tăng 14,5% (+92 tấn).

Sản lượng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước là do diện tích nuôi trồng thủy sản tăng. Bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt của các hộ trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện, sông suối... thuận lợi nên sản lượng thủy sản trong kỳ tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2019

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 năm 2019 ước tính tăng 30,52% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 25,19%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,57%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng  31,47%; ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,88%.

So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2019 ước tính giảm 0,18%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 7,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13,25%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,59%, riêng  ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 13,59%.

Nguyên nhân chỉ số tăng là do sản lượng điện sản xuất tăng, đến thời điểm hiện tại lượng nước trong các hồ chứa tương đối đảm bảo, trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu vào mùa mưa, các doanh nghiệp sản xuất điện đã chủ động điều tiết lượng nước nên sản lượng điện sản xuất tăng; ngoài ra các công ty thuộc ngành khai khoáng nhận được nhiều đơn hàng mới  đã tăng cường sản xuất nên lượng sản phẩm tăng.

Chỉ số ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm là do sản lượng tinh bột sắn và sản lượng đường của các nhà máy giảm do đã vào cuối vụ thu hoạch nên nguồn nguyên liệu khan hiếm hơn, do vậy đã làm chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm so tháng trước.

- Tình hình hoạt động  sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2019

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2019 tăng 13,02% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 15,44%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,03%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng  12,05% ; ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,64% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khai thác 185.732 m3, tăng 14,69%; Tinh bột sắn ước tính sản xuất 135.115 tấn, tăng 15,79%; Đường RE 10.997 tấn, giảm 23,09%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 101.687 nghìn viên, tăng 53,04%; điện sản xuất 456 triệu Kwh, tăng 12,57%.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2019 tương đối ổn định,  một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất bàn, ghế tình hình tiêu thụ sản phẩm đến thời điểm hiện tại có thuận lợi hơn. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và khoáng phi kim loại…tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định.

3. Vốn đầu tư

- Ước tính Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2019 là 126.720 triệu đồng, tăng 6,83% so với cùng kỳ.

Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, Chia ra:

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 96.461 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 76,12% trong tổng số nguồn vốn, bằng 98,95% so với cùng kỳ. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, ... Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 66.314 triệu đồng chiếm 68,75%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12.214 triệu đồng, chiếm 12,66%; nguồn vốn ODA là 14.206 triệu đồng chiếm 14,73%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết là 3.314 triệu đồng, chiếm 3,44%; nguồn vốn khác đạt 413 triệu đồng, chiếm 0,43% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 30.259 triệu đồng, tăng 43,23% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 23,88% trong tổng số nguồn vốn. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... trên địa bàn các  huyện, thành phố thuộc tỉnh, trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 11.816 triệu đồng, chiếm 39,05%; nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 17.037 triệu đồng, chiếm 56,30% và nguồn vốn khác đạt 1.406 triệu đồng chiếm 4,65% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện.

- Ước tính Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5 tháng đầu năm 2019 là 517.662 triệu đồng, tăng 3,22% so với cùng kỳ.

Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, Chia ra:

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 373.280 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 72,11% trong tổng số nguồn vốn, bằng 97,72% so với cùng kỳ. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, ... Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 255.237 triệu đồng chiếm 68,38%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 58.973 triệu đồng, chiếm 15,80%; nguồn vốn ODA là 33.651 triệu đồng chiếm 9,01%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết là 23.578 triệu đồng, chiếm 6,32%; nguồn vốn khác đạt 1.841 triệu đồng, chiếm 0,49% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 143.606 triệu đồng, tăng 20,19% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 27,74% trong tổng số nguồn vốn. Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... trên địa bàn các  huyện, thành phố thuộc tỉnh, trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 55.625 triệu đồng, chiếm 38,73%; nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 81.171 triệu đồng, chiếm 56,52% và nguồn vốn khác đạt 6.810 triệu đồng chiếm 4,74% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện.

Nguồn vốn thuộc ngân sách cấp xã là 776 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,15% trong tổng số nguồn vốn.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 5 năm 2019 đạt 1.580.445 triệu đồng, tăng 3,40% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 1.310.741 triệu đồng, chiếm 82,93% trong tổng mức và tăng 2,71%; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 177.181 triệu đồng, chiếm 11,21% trong tổng mức và tăng 7,87%; Ngành dịch vụ đạt 92.523 triệu đồng, chiếm 5,85% trong tổng mức và tăng 5,15% so với tháng trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 7.326.717 triệu đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 6.085.926 triệu đồng, chiếm 83,06% trong tổng mức và tăng 13,05%; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 808.034 triệu đồng, chiếm 11,03% trong tổng mức và tăng 8,00%; Ngành dịch vụ đạt 432.757 triệu đồng, chiếm 5,91% trong tổng mức và tăng 9,67% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn  tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân; các ngành sản xuất khác cũng phát triển tương đối ổn định, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh tăng và chi tiêu cho đời sống theo đó cũng tăng lên. Mặt khác các ngành kinh tế khác phát triển ổn định đã tác động tích cực đến hoạt động của một số ngành như dịch vụ lưu trú, kinh doanh bất động sản, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ...  đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng.

b) Vận tải

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 5 năm 2019

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 5 năm 2019 đạt 146.543,3 triệu đồng, tăng 0,55% so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 55.111,0 triệu đồng, tăng  0,32%; Vận chuyển ước đạt 1.023,56 nghìn lượt khách, tăng 0,65%; Luân chuyển ước đạt 129.363,8 nghìn lượt khách.km, tăng 0,95%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 90.831,3 triệu đồng, tăng 0,68%; Vận chuyển ước đạt 1.011,9 nghìn tấn, tăng 0,81%; Luân chuyển ước đạt 50.923,94 nghìn tấn.km, tăng  1,1%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu ước đạt 601,0 triệu đồng, tăng 1,18%.

Hoạt động vận tải hành khách trong tháng ổn định và tăng nhẹ so với tháng trước là do các đơn vị kinh doanh tăng cường đầu tư mua sắm thêm phương tiện vận tải hành khách chất lượng cao (Limousine). Doanh thu và khối lượng vận chuyển hàng hoá trong tháng cũng tăng so với tháng trước, một mặt là do các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa tăng cường đầu tư mua sắm xe có tải trọng lớn, mặt khác do hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng và ngành xây dựng tăng.

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 5 tháng đầu năm 2019

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 5 tháng đầu năm 2019 đạt  730.011,1 triệu đồng, tăng 11,66% so với cùng kỳ năm  trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 275.505,0 triệu đồng,  tăng  9,9%; Vận chuyển ước đạt 5.064,83 nghìn lượt khách, tăng 6,93%; Luân chuyển ước đạt 638.811,94 nghìn lượt khách.km, tăng  6,8%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 451.533,6 triệu đồng, tăng 12,75%; Vận chuyển ước đạt 5.017,21 nghìn tấn, tăng 9,18%; Luân chuyển ước đạt 252.459,8 nghìn tấn.km, tăng  10,67%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu ước đạt 2.972,5 triệu đồng, tăng 13,88%.

c) Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2019 tăng 0,49% so với tháng trước; tăng 1,75% so cùng kỳ năm trước; tăng 1,04% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2019 tăng 1,57% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 05 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,26%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,12%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,49%; nhóm Giao thông tăng 2,28%. Có 03 nhóm giảm là nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,02%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,74%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,1%. Có 03 nhóm ổn định là nhóm y tế và nhóm giáo dục và nhóm Bưu chính viễn thông.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng giảm so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 5/2019 được bán với giá bình quân khoảng 3.435.000 đồng/chỉ, giảm 0,38% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 23.158 đồng/USD tăng 0,45%.

5. Một số tình hình xã hội 

a) Y tế tháng 4/2019

- Tình hình dịch bệnh

Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 17 ca mắc mới (TP Kon Tum 03, Đăk Hà 06, Đăk Glei 01, Sa Thầy 05, Đăk Tô 02), không có trường hợp tử vong, giảm 03 ca so với tháng trước và tăng 08 ca so với cùng kỳ năm trước.

Tay - chân - miệng: Trong tháng, ghi nhận 29 ca mắc mới (Đăk Hà 08, Đăk Glei 07, Kon Rẫy 02, Kon Plông 07, Ia H’Drai 05), không có trường hợp tử vong, tăng 17 ca so với tháng trước và tăng 23 ca so cùng kỳ năm trước.

Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 96 ca mắc mới (TP Kon Tum 05, Tu Mơ Rông 05, Kon Rẫy 05, Đăk Hà 38, Đăk Tô 08, Đăk Glei 15, Kon Plông 01, Sa Thầy 18, Ia H’Drai 01), không có trường hợp tử vong, tăng 42 ca so với tháng trước và tăng 25 ca so với cùng kỳ năm trước.

Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 53 ca mắc mới (Đăk Hà 01, Đăk Glei 09, Tu Mơ Rông 07, Kon Rẫy 01, Sa Thầy 31, Kon Plông 04), không có trường hợp tử vong, giảm 14 ca so với tháng trước và tăng 23 ca so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 01 ổ dịch ở huyện Sa Thầy.

Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 10 ca mắc mới (TP Kon Tum 03, Đăk Hà 02, Tu Mơ Rông 03, Đăk Glei 01, Kon Rẫy 01) không có sốt rét ác tính và không có tử vong, tăng 02 ca so với tháng trước và tăng 01 ca so với cùng kỳ năm trước.

Lao: Tổng số bệnh nhân lao điều trị 54 bệnh nhân (Đăk Tô 08, Đăk Hà 11, Đăk Glei 08, Ngọc Hồi 03, Kon Plong 01, Kon Rẫy 03, Sa Thầy 04, Tu Mơ Rông 02, Tp.Kon Tum 14); trong đó, Lao phổi AFB (+) 34 bệnh nhân.

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trong tháng tương đối ổn định; sốt xuất huyết, quai bị, sởi giảm so với tháng trước; số ca mắc bệnh tay – chân – miệng, thủy đậu, sốt rét tăng so tháng trước; không ghi nhận mắc mới các bệnh phong, bạch hầu, dại, viêm não Nhật Bản, viêm gan vi rút A, bệnh do vi rút Zika, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona . .

- Phòng chống HIV/AIDS

Trong tháng, ghi nhận 02 trường hợp nhiễm HIV mới và có 04 bệnh nhân chuyển sang địa bàn khác quản lý và điều trị. Tổng số bệnh nhân điều trị thuốc ARV 97 người (người lớn 91, trẻ em 06).

- An toàn vệ sinh thực phẩm

Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, ghi nhận 31 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó 30 ca nguyên nhân do ăn uống không không đảm bảo vệ sinh và 01 ca tử vong nghi do ăn thịt cóc.

b) Tình hình giáo dục

Sáng ngày 20/4/2019, Trường Trung học cơ sở Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng tổ chức Chương trình Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 với chủ đề “Sách – Chìa khóa mở cửa tương lai”. Chương trình có sự tham gia đông đủ các thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Tại chương trình, các em học sinh giới thiệu, sân khấu hóa các tác phẩm sách yêu thích; trưng bày góc sách và sắp xếp sách nghệ thuật; thi thiết kế bìa sách; thi đọc sách nhanh…Chương trình nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong học sinh và giáo viên nhà trường; đồng thời tạo môi trường tích cực, lành mạnh cho các em học sinh có dịp giao lưu, chia sẻ về sách, về kỹ năng đọc sách.

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Ngày 26/4, tại nhà rông Kon Klor (phường Thắng Lợi), ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum tổ chức Liên hoan cồng chiêng, múa xoang và thi trang phục DTTS lần thứ V năm 2019.

Liên hoan năm nay thu hút 1.433 học sinh ở 19 đội thuộc liên trường trung học cơ sở và tiểu học ở các xã, phường tham gia, tăng 473 em so với liên hoan lần thứ IV năm 2017.

d) An ninh trật tự - An toàn giao thông (ANTT-ATGT)Các em học sinh ở các đội tham gia tranh tài các nội dung: múa xoang, đánh cồng chiêng và biểu diễn trang phục truyền thống các DTTS. Ở phần Liên hoan cồng chiêng và múa xoang, các em biểu diễn múa xoang, đánh cồng chiêng, dân ca, dân vũ truyền thống ca ngợi văn hóa các dân tộc; ca ngợi quê hương đất nước và ca ngợi Bác Hồ kính yêu.

- Tình hình  ANTT – ATGT tháng 4/2019

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (TTXH): Phát hiện 61 vụ (tăng 11 vụ so với tháng trước), trong đó: Trộm cắp tài sản 12 vụ, cố ý gây thương tích 11 vụ, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ 09 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 08 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 04 vụ, hủy hoại tài sản 03 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 02 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 02 vụ, trốn khỏi nơi giam giữ 01 vụ, đánh bạc 02 vụ, vu khống 01 vụ, làm nhục người khác 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ, cố ý hủy hoại tài sản 01 vụ, chứa mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi 01 vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ. Thiệt hại: chết 06 người, bị thương 20 người, mất 05 mô tô, 1.658.000 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá 30 triệu đồng.

Tội phạm về ma túy: phát hiện 08 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 36,673 gr hêrôin, 5,6703 gr ma túy tổng hợp.

Tội phạm kinh tế: Phát hiện 02 vụ vận chuyển hàng cấm. Thu giữ 213,5 kg pháo.

Tai nạn giao thông: xảy ra 03 vụ (giảm 03 vụ so với tháng trước). Hậu quả: chết 03 người (giảm 03 người), hư hỏng 02 xe ô tô, 03 mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.870 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 552 phương tiện, 1.083 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 2.061 trường hợp.

- Tình hình ANTT – ATGT 4 tháng đầu năm 2019

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (TTXH): Phát hiện 216 vụ, trong đó: Giết người 03 vụ, đe dọa giết người 01 vụ, hiếp dâm người dưới 16 tuổi 04 vụ, trộm cắp tài sản 52 vụ, cố ý gây thương tích 44 vụ, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ 29 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 18 vụ, cướp giật tài sản 01 vụ, đánh bạc 09 vụ, cướp tài sản 02 vụ, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ 02 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 08 vụ, tàng trữ súng tự chế 01 vụ, gây rối trật tự công cộng 02 vụ, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, hủy hoại tài sản 09 vụ, chống người thi hành công vụ 03 vụ, sử dụng trái phép vật liệu nổ 01 vụ, vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 01 vụ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, vu khống 05 vụ, vận chuyển trái phép chất độc 01 vụ, vô ý làm chết người 01 vụ, hiếp dâm 01 vụ, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 05 vụ, tàng trữ vũ khí thô sơ 02 vụ, vi phạm chế độ một vợ một chồng 01 vụ, trốn khỏi nơi giam giữ 01 vụ, làm nhục người khác 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ, chứa mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi 01 vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ. Thiệt hại: chết 15 người, bị thương 61 người, mất 17 mô tô, 03 ĐTDĐ, 01 laptop, 204.616.000 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá 260 triệu đồng.

Tội phạm về ma túy: phát hiện 21 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 25 gói bột màu trắng (nghi Hêroin), 26,60526 gr Methamphetamine, 0,5005gr Ketamine, 0,9853gr MDMA, 94,607gr ma túy đá, 02 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, 36,673 gr hêrôin, 5,6703 gr ma túy tổng hợp.

Tội phạm kinh tế: Phát hiện 52 vụ, trong đó: Vận chuyển hàng cấm 15 vụ, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 11 vụ, cho vay nặng lãi  trong giao dịch nhân sự 02 vụ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức 02 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 05 vụ, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm 01 vụ, cất dấu lâm sản trái phép 02 vụ, tàng trữ vận chuyển hàng cấm 04 vụ, buôn bán, tàng trữ hàng cấm 01 vụ, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm 01 vụ, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên 03 vụ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 02 vụ, sử dụng pháo trái phép 03 vụ.

Tai nạn giao thông: xảy ra 21 vụ. Hậu quả: chết 22 người, bị thương 12 người, hư hỏng 11 xe ô tô, 25 mô tô, 02 phương tiện khác.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 7.683 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 2.014 phương tiện, 4.519 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 4.729 trường hợp.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 4/2019: Xảy ra 02 vụ cháy (tăng 02 vụ so tháng trước), trong đó: cháy bãi phế liệu 01 vụ, cháy xe máy múc 01 vụ, thiệt hại ước tính khoảng 30 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 07 vụ cháy, ước thiệt hại khoảng 598 triệu đồng.

Xem và tải về:   Tải về

Cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC