• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 02/06/2020 14:26
Thông tin liên quan
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
Cập nhật: Thứ Sáu, 26/10/2018 14:57

 

Đồng chí Nguyễn Văn Điệu, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Kon Tum phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia địa bàn điều tra ngày 07/9/2018

          

          Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum (BCĐ tỉnh), Cục Thống kê tỉnh, UBND thành phố Kon Tum và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Kon Tum (BCĐ thành phố), Cơ quan Thường trực BCĐ thành phố (Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum) đã triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ về công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Kon Tum, với kết quả tính đến ngày 18/10/2018 như sau:

          - Công tác thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ thành phố, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các xã, phường (BCĐ cấp xã) được triển khai, thực hiện đúng thời gian và đảm bảo về thành phần, số lượng thành viên theo quy định. BCĐ thành phố được thành lập ngày 18/9/2018 với 13 đồng chí, Văn phòng BCĐ thành phố được thành lập ngày 19/9/2018 với 10 đồng chí, BCĐ cấp xã được thành lập và hoàn thành trước ngày 25/9/2018 với mỗi BCĐ cấp xã là 05 đồng chí.

          - Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê thành phố đã triển khai, công tác lập danh sách thôn, tổ dân phố và các tòa chung cư. Đã thu thập đầy đủ thành phố

          - Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê thành phố đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai, thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia địa bàn điều tra (ĐBĐT) vào ngày 07/9/2018 đảm bảo đúng thành phần (cán bộ địa chính xã, phường) và thời gian quy định.

 

Đồng chí Vũ Thị Thiết, Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia địa bàn điều tra ngày 07/9/2018

 

          - Sau khi tập huấn nghiệp vụ, cán bộ vẽ sơ đồ nền xã, phường đã triển khai, thu thập các bản đồ sẵn có của xã, phường (bản đồ hành chính, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa hình,... hoặc bản đồ số) làm căn cứ để vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia ĐBĐT. Tất cả các sơ đồ nền xã, phường được vẽ và danh sách ĐBĐT của các xã, phường được phân chia đảm bảo yêu cầu, đúng hướng dẫn, hoàn thành đúng thời gian quy định (trước ngày 05/10/2018). Tổng số sơ đồ nền xã, phường được vẽ là 21 sơ đồ; tổng số ĐBĐT được phân chia là 400 ĐBĐT và 15 địa bàn đặc thù, với tổng số hộ có đến 30/9/2018 là 39.441 hộ.

          - Thực hiện Công văn số 04/BCĐ-VPBCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum về việc tuyển chọn người lập bảng kê hộ và kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp huyện. BCĐ thành phố đã ban hành Công văn số 05/CV-BCĐTĐTTP ngày 17 tháng 10 năm 2018 về việc hướng dẫn tuyển chọn người lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, với tổng số 400 người lập bảng kê hộ.

          Căn cứ vào kế hoạch của BCĐ tỉnh và kế hoạch của BCĐ thành phố, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2018, BCĐ thành phố và BCĐ cấp xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác chuẩn bị Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum, như sau:

          - Triển khai công tác tuyên truyền Tổng điều tra sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố;

          - Tham dự tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ do BCĐ tỉnh tổ chức;

          - Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ trên địa bàn thành phố Kon Tum;

          - Triển khai tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ cho BCĐ cấp xã, giám sát viên cấp huyện và người lập bảng kê hộ;

          - Triển khai công tác lập bảng kê hộ và lập bảng kê nhân khẩu đặc thù tại các cơ sở lưu trú của nhân khẩu đặc thù; nhập tin 02 loại bảng kê và gửi vào cơ sở dữ liệu bảng kê của Tổng điều tra; xây dựng và xử lý các cơ sở dữ liệu bảng kê hộ dân cư và bảng kê đơn vị lưu trú của các nhân khẩu đặc thù phục vụ công tác điều tra phiếu trực tuyến, phiếu điện tử.

          - Hướng dẫn tuyển chọn và triển khai công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên cấp huyện;

          - Tham dự tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra do BCĐ tỉnh tổ chức;

          - Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum;

          - BCĐ thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ cấp xã, giám sát viên cấp huyện và điều tra viên, tổ trưởng (bắt đầu từ tháng 12/2018).

          Công tác chuẩn bị Tổng điều tra với một khối lượng công việc rất lớn có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum. Vì vậy, công tác triển khai, thực hiện ở tất cả các công đoạn của Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum phải theo đúng kế hoạch và thời gian quy định.

Nguyễn Duy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC