• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Chủ Nhật, 26/01/2020 08:29
Thông tin hoạt động ngành
KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2018
Cập nhật: Thứ Sáu, 28/09/2018 16:32

 

 

Điều tra viên thu thập thông tin tại thôn Kon BRing, xã Đắk Long, huyện Kon Plông

       

          Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TCTK, ngày 28/4/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành các Phương án điều tra nông nghiệp và thủy sản;

          

          Thực hiện Kế hoạch số 98/QĐ-CTK ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2018 đối với Chi cục Thống kê huyện, thành phố trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 16/KH-CTK ngày 27/3/2018 của Cục Thống kê tỉnh về việc giám sát điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp năm 2018;

          Từ ngày 26/9 đến ngày 28/9/2018, Giám sát viên là Công chức phòng Thống kê Nông nghiệp tiến hành công tác giám sát về việc tổ chức triển khai thực hiện Phương án điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp và việc thực hiện quy trình tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ thống kê tại Chi cục Thống kê huyện Kon Plong (QT/CTK KT CCTK-02-TTRA) theo Quyết định số 103/QĐ-CTK ngày 28/9/2016, của Cục Thống kê tỉnh, kết hợp công tác giám sát là nắm bắt tình hình thực tế các dự án phát triển rau, hoa, cà phê xứ lạnh và vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện.

          Cuộc điều tra này là điều tra toàn bộ, thu thập thông tin về diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp theo từng vụ sản xuất (cây hàng năm), từng năm (cây lâu năm) của mỗi địa phương, làm cơ sở tính toán một số chỉ tiêu như: sản lượng cây trồng, cơ cấu diện tích gieo trồng, hệ số sử dụng ruộng đất.

          Qua giám sát thực tế tại địa bàn, Chi cục Thống kê huyện Kon Plông đã triển khai điều tra các bước theo đúng quy trình, đúng phương án, đúng biểu mẫu và đã xây dựng  Kế hoạch số 45/KH-CCTK, ngày 17/9/2018 về triển khai điều tra diện tích cây trồng nông nghiệp vụ mùa năm 2018 và Kế hoạch số 46/KH-CCTK, ngày 21/9/2018 về giám sát điều tra diện tích cây trồng nông nghiệp vụ mùa năm 2018, phân công cụ thể cho điều tra viên và giám sát viên trên từng địa bàn. Điều tra viên được sự hướng dẫn nghiệp vụ và giám sát của công chức Chi cục; điều tra viên  đến tất cả các địa bàn điều tra để thu thập thông tin ghi vào phiếu. Tính đến ngày 28/9/2018, các điều tra viên đã thu thập thông tin 54/178 phiếu (Phiếu điều tra số 1A/DT-HN và 1B/DT-LN), đạt 30,3% kế hoạch. Kiểm tra 20/54 phiếu hoàn thành, thông tin ghi vào phiếu chất lượng phiếu điều tra đảm bảo, đạt yêu cầu.

          Kết thúc quá trình giám sát, giám sát viên đã đề nghị Chi cục Thống kê huyện Kon Plông tăng cường kiểm tra, giám sát đối với điều tra viên, đẩy nhanh tiến độ thu thập nhưng phải đảm bảo chất lượng thông tin theo phương án quy định và tiếp tục cập nhật hồ sơ lưu trữ đầy đủ theo đúng quy trình (QT/CTK KT CCTK-02-TTRA) theo quyết định số 103/QĐ-CTK ngày 28/9/2016 của Cục Thống kê tỉnh. Bên cạnh đó, đề nghị Chi cục Thống kê huyện Kon Plông cần theo dõi nắm bắt tình hình phát triển các dự án rau, hoa, cà phê xứ lạnh và cây dược liệu trên địa bàn huyện để kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu địa phương và Ngành Thống kê./.

 

          Một số hình ảnh giám sát công tác thu thập thông tin điều tra diện tích cây trồng nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn huyện Kon Plông:

Diện tích Vùng trồng rau thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thôn Măng Đen,  xã Đắk Long, huyện Kon Plông

 

 

Diện tích Cây đương quy trồng tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông

Trương Thị Hương Anh - Thống kê viên, Phòng Thống kê Nông Nghiệp 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC