• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 26/04/2019 12:51
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 8 năm 2018
Cập nhật: Thứ Tư, 29/08/2018 08:29

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018

Ước tính đến thời điểm ngày 15/8/2018 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 60.642 ha, giảm 2,48% (-1.544 ha) so với cùng kỳ vụ mùa năm 2017, cụ thể DTGT một số loại cây trồng như sau:

Cây lúa DTGT: 16.304 ha, giảm 0,91% (-150 ha) so cùng kỳ vụ mùa năm 2017. Trong đó: Cây lúa ruộng DTGT: 12.041 ha, tăng 0,10% (+14 ha); Cây lúa rẫy DTGT: 4.263 ha, giảm 3,70% (-163 ha). Diện tích cây lúa rẫy giảm do trong năm 2017 giá cả một số cây trồng khác tương đối ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ sản xuất nông nghiệp nên một số diện tích trồng lúa rẫy chuyển sang trồng các cây trồng khác, mặt khác giống lúa rẫy đã quá cũ, hiệu quả kinh tế mang lại rất thấp. 

Cây ngô DTGT: 4.918 ha, giảm 4,89% (-253 ha).

Cây sắn DTGT: 37.540 ha, giảm 2,82% (-1.091 ha).

Diện tích ngô, sắn giảm do năm nay người dân đã chuyển các diện tích gieo trồng cho năng suất thấp sang trồng bời lời, cà phê và một số loại cây khác.

Rau các loại DTGT: 1.152 ha, tăng 4,0% (+44 ha).

Cây lạc DTGT: 104 ha, giảm 18,75 (-24 ha).

+ Diện tích cây lâu năm: Ước tính đến thời điểm ngày 15/8/2018, tổng diện tích cây lâu năm hiện có trên địa bàn tỉnh là: 98.475 ha, tăng 1,90% (+1.802 ha) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây cà phê là 19.488 ha, tăng 10,50% (+1.854 ha) so cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích trồng mới trong năm là 1.645 ha. Diện tích cây cao su là 74.251 ha, giảm 0,90% (-655 ha) so cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích trồng mới trong năm là 43 ha.

- Chăn nuôi: Trong tháng tổng đàn tương đối ổn định; trên địa bàn tỉnh an toàn với các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm như: Lở mồm long móng ở đàn trâu, bò; Tai xanh ở lợn và Dịch cúm ở đàn gia cầm.

b) Lâm nghiệp

Công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác phòng cháy chữa cháy được các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo và hiện nay đang là mùa mưa ở Tây nguyên. Do đó, tính đến 15/8/2018, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Tính đến ngày 15/8/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 41 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 9,933 ha, giảm 16 vụ (+1,350 ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ước tính đến thời điểm 31/8/2018, công tác trồng rừng mới tập trung trên địa bàn tỉnh là 516 ha, giảm 4,4% (-24 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 31/8/2018, trên địa bàn tỉnh khai thác gỗ là 48.630 m3, giảm 14,8% (-8.423 m3) so với cùng kỳ năm trước. Lượng gỗ khai thác giảm do đóng cửa rừng khai thác gỗ tự nhiên ở Tây nguyên và Công ty nguyên liệu giấy miền nam và Công ty TNHH MTV InnovGreen khai thác giảm do giá gỗ giảm; Sản lượng củi khai thác là 166.495 Ste, giảm 2% (-3.468 Ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

Tính đến 15/8/2018, diện tích nuôi trồng thủy sản là 644 ha, tăng 4,38% (+27 ha), so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thuỷ sản là 2.750 tấn, tăng 7,59 % (+194 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Sản lượng nuôi trồng nước ngọt là 1.743 tấn, tăng 7,26% (+118 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác nước ngọt là 1.007 tấn, tăng 8,16% (+76 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước là do diện tích nuôi trồng thủy sản tăng và số lồng bè nuôi trồng thủy sản tăng 13,5% (+31 lồng) so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó thời tiết thuận lợi cho các hộ khai thác đánh bắt vùng lòng hồ thủy điện, thủy lợi tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2018

So với tháng trước, hoạt động sản xuất của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tương đối ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 5,26%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 37,76%, nguyên nhân là do điều kiện thời tiết thuận lợi, không còn mưa nhiều như tháng trước nên lượng đá, cát, sỏi  khai thác tăng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,08%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,14%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 2,89%.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng 17,42%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,71%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,53%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 21,24% là do thời tiết năm nay mưa nhiều hơn so với năm trước, lượng nước trong các hồ chứa tương đối đảm bảo, các đơn vị ổn định sản xuất nên sản lượng điện tăng; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,87%.

- Tình hình hoạt động  sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018

Tính chung 8 tháng năm 2018 ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 16,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 15,85%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,22%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,84% ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,08% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất trong 8 tháng  năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khai thác 232.957 m3, tăng 23,67%; Tinh bột sắn sản xuất 124.084 tấn, tăng 9,29%; Đường RE 16.104 tấn, bằng 88,04%; bàn, ghế sản xuất 146.488  chiếc, tăng 10,82%; điện sản xuất 722,1 triệu Kwh, tăng 17,62%.

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay phát triển tương đối ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng đều đạt mức tăng trưởng khá. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, các nhà máy sản xuất tinh bột sắn do nguồn nguyên liệu đảm bảo đã hoạt động tương đối ổn định. Chỉ số ngành công nghiệp khai khoáng tăng cao do trong năm các công trình xây dựng trên địa bàn phát sinh nhiều với quy mô và  nguồn vốn đầu tư lớn, các công trình giao thông nông thôn bê tông hóa các đường liên thôn, các công trình xây dựng nhà ở khu vực hộ dân cư… phát triển mạnh cần nhiều nguyên vật liệu xây dựng. Ngành sản xuất bàn, ghế tình hình tiêu thụ sản phẩm đến thời điểm hiện tại có thuận lợi hơn. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định.

3. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 8 năm 2018 đạt 117.419 triệu đồng, tăng 4,33% so với cùng kỳ. Trong tổng vốn:

 Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt  97.097 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 82,69%, trong tổng số nguồn vốn, tăng 15,98% so với cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 46.642 triệu đồng chiếm 48,04%; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 15.938 triệu đồng, chiếm 16,41%; nguồn vốn ODA đạt 24.239 triệu đồng, chiếm 24,96%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 5.260 triệu đồng, chiếm 5,42%; nguồn vốn khác đạt 5.018 triệu đồng, chiếm 5,17% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 20.322 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 17,31% trong tổng số nguồn vốn, bằng 70,70% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 8.910 triệu đồng, chiếm 43,84%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 10.061 triệu đồng, chiếm 49,51%; nguồn vốn khác đạt 1.351 triệu đồng, chiếm 6,65% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. 

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 8 tháng năm 2018 đạt 858.431 triệu đồng, tăng 9,64% so với cùng kỳ. Trong tổng vốn:

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 678.133 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 79% trong tổng số nguồn vốn, tăng 21,39% so với cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 423.836 triệu đồng, chiếm 62,50%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 97.696 triệu đồng, chiếm 14,41%; nguồn vốn ODA đạt 79.491 triệu đồng, chiếm 11,72%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 29.738 triệu đồng, chiếm 4,39%; nguồn vốn khác đạt 47.372 triệu đồng, chiếm 6,99% trong tổng số nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 180.199 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,99% trong tổng số nguồn vốn, đạt 80,43% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 86.172 triệu đồng, chiếm 47,82%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 83.731 triệu đồng, chiếm 46,47%; nguồn vốn khác đạt 10.296 triệu đồng, chiếm 5,71% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp xã đạt 99 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,01% trong tổng số nguồn vốn, bằng 40,08% so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng năm 2018 vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông, kiên cố hóa các kênh mương, trụ sở làm việc UBND các xã, công trình cấp nước sinh hoạt, công trình giáo dục, y tế trên địa bàn.

Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 8 tháng năm 2018 diễn ra thuận lợi. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng, sự phối hợp kiểm tra, đôn đốc và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà thầu thi công nên hầu như các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tầm ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 8 năm 2018 đạt 1.510.603,7 triệu đồng, tăng 1,20% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 1.237.427,2 triệu đồng, chiếm 81,92% trong tổng mức và tăng 1,26% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 182.231,6 triệu đồng, chiếm 12,06% trong tổng mức và tăng 0,74% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 90.944,9 triệu đồng, chiếm 6,02% trong tổng mức và tăng 1,33% so với tháng trước.

- Hoạt động thương mại dịch vụ 8 tháng năm nay tiếp tục xu hướng tăng khá, sức mua tiêu dùng tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 8 tháng  năm 2018 ước tính đạt 10.989.371,4 triệu đồng, tăng 11,93% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 9.039.113,3 triệu đồng, chiếm 82,25% trong tổng mức và tăng 11,42% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.288.079,7 triệu đồng, chiếm 11,72% trong tổng mức và tăng 16,00% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 662.178,4 triệu đồng, chiếm 6,03% trong tổng mức và tăng 11,29% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: trong 8 tháng năm 2018 giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng; một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng. Bên cạnh đó, các ngành kinh tế khác phát triển ổn định đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của một số ngành như dịch vụ lưu trú, kinh doanh bất động sản, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ...

b) Vận tải

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 8 năm 2018: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính đạt 135.986,93 triệu đồng, tăng 1,01% so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 53.012,9 triệu đồng, tăng  2,11%; Vận chuyển ước đạt 985,48 nghìn lượt khách, tăng 0,81%; Luân chuyển ước đạt 125.616,78 nghìn lượt khách.km, tăng 1,19%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 82.402,59 triệu đồng, tăng  0,32%; Vận chuyển ước đạt 941,99 nghìn tấn, tăng 0,25%; Luân chuyển ước đạt 46.812,33 nghìn tấn.km, tăng  0,76%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu ước đạt 571,44 triệu đồng, tăng 1,75%.

Doanh thu và khối lượng vận chuyển hành khách ước tính trong tháng tăng so với tháng trước là do trong tháng các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi nhập học các trường đại học, cao đẳng…nên nhu cầu đi lại tăng. Hoạt động vận tải hàng hóa trong tháng ổn định, doanh thu và khối lượng vận chuyển hàng hoá trong tháng cũng tăng nhẹ so với tháng trước.

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 8 tháng năm 2018: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính đạt 1.058.326,76 triệu đồng, tăng 12,06% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu đạt 407.236,42 triệu đồng, tăng 12,08%; Vận chuyển đạt 7.672,41 nghìn lượt khách, tăng 9,69%; Luân chuyển đạt 971.230,28 nghìn lượt khách.km, tăng 9,03%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu đạt 646.795,0 triệu đồng, tăng 12,05%; Vận chuyển đạt 7.413,67 nghìn tấn, tăng 9,99%; Luân chuyển đạt 367.700,37 nghìn tấn.km, tăng 8,81%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu đạt 4.295,34 triệu đồng, tăng 12,0%.

c) Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2018 tăng 0,12% so với tháng trước; tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,45% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 05 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,2%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,21%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,64%. Có 03 nhóm giảm là nhóm giao thông giảm 0,02%; nhóm giáo dục giảm 0,02%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,01%. Các nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông không biến động so với tháng trước.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng giảm so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 được bán với giá bình quân khoảng 3.466.000 đồng/chỉ, giảm 0,29% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 23.130,34 đồng/USD, tăng 1,48% so với tháng trước.

5. Một số tình hình xã hội 

a) Y tế

- Tình hình dịch bệnh

 Tay - Chân - Miệng:  Trong tháng,  ghi nhận  24 ca  mắc mới, tăng 07 ca so với tháng trước và bằng so với tháng 7/2017; trong đó ghi nhận 03 ổ dịch mới. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 67 ca, giảm 16 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 43 ca mắc  mới, tăng 24 ca so với tháng trước và giảm 17 ca so với  tháng 7/2017; trong đó ghi nhận 15 ổ dịch mới. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 89 ca, giảm 64 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 19 ca mắc mới, giảm 14 ca so với tháng trước và giảm 01 ca so với tháng 7/2017. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 334 ca, giảm 428 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 19 ca mắc mới, giảm 16 ca so với tháng trước  và giảm 01 ca so  với tháng  7/2017. Lũy tích đến  31/7/2018, ghi nhận  233 ca, tăng 97 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh dại: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 04 ca mắc và tử vong, tăng 03 ca so với cùng kỳ năm trước.

Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 23 ca mắc mới, tăng 11 ca so với tháng trước và giảm 06 ca so với tháng 7/2017. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 107 ca,  không có sốt rét ác tính và không có tử vong, giảm 19 ca so với cùng kỳ năm trước.

Viêm gan vi rút A: Trong tháng, ghi nhận 13 ca mắc mới, tăng 05 ca so với tháng trước và tăng 13 ca so với tháng 7/2017; trong đó ghi nhận 06 ổ dịch mới. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 36 ca, không có tử vong, tăng 34 ca so với cùng kỳ năm trước.

Bạch hầu: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 01 ca mắc và tử vong, tăng 01 ca so với cùng kỳ năm trước.

Viêm não Nhật Bản: Trong tháng, không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/7/2018, ghi nhận 02 ca, không có tử vong, bằng so với cùng kỳ năm trước.

 Lao: Trong tháng, thu nhận và  điều trị  23 bệnh nhân lao các thể, trong đó  AFB(+): 09. Lũy tích đến 31/7/2018, thu nhận và điều trị 145 bệnh nhân lao các thể.

Phong: Trong tháng, phát hiện 01 bệnh nhân phong mới. Tính đến 31/7/2018, ghi nhận 02 bệnh nhân phong mới; quản  lý và điều trị 224 bệnh nhân; trong đó, đã hóa trị liệu 03, chăm sóc tàn tật 176 và giám sát 45.

- Phòng chống HIV/AIDS

 Trong tháng, không phát hiện trường hợp nhiễm HIV mới, 01 tử vong do AIDS. Lũy tích số nhiễm HIV/AIDS tính đến ngày 31/7/2018 là 473 người, trong đó bệnh nhân AIDS 273 và tử vong do AIDS 175; số  bệnh nhân hiện còn sống và đang quản lý được 128 người. Số bệnh nhân hiện đang điều trị thuốc ARV 107 người, trong đó người lớn 101 (02 phụ nữ mang thai)  và trẻ em 06; 25 bệnh nhân đang điều trị dự phòng lao bằng Isoniazid (29) người.

- An toàn vệ sinh thực phẩm

 Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở  sản xuất, nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá thực phẩm và kiểm tra đột xuất việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại 06 cơ sở, hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm.

Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc, có 23 ca ngộ độc thực phẩm do ăn uống không bảo đảm vệ sinh.

b) Hoạt động văn hóa, thể thao

Sáng 22/7/2018, tại Nhà tập luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Giải vô địch Cầu lông tỉnh Kon Tum mở rộng năm 2018. Giải được diễn ra từ 19-22/7, quy tụ hơn 200 vận động viên của 15 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, câu lạc bộ cầu lông trong tỉnh và 06 câu lạc bộ cầu lông của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa.

c) Tình hình giáo dục

Kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 4.161/4.174 thí sinh đăng ký và đã dự thi (cũng như được Bộ GD&ĐT cho phép miễn thi) để xét tốt nghiệp THPT. Kết quả, có 3.989 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 95,87%, so với năm trước tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng 0,15%. Trong đó, có 3.887/3.894 thí sinh hệ giáo dục phổ thông dự thi và được Bộ GD&ĐT cho phép miễn thi đã đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,82% (tăng 1,04% so với năm trước); hệ Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên có 272/278 thí sinh đăng ký và đã dự thi (cũng như được Bộ GD&ĐT cho phép miễn thi) đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,84%.

  Các trường học có tỷ lệ thí sinh (không tính thí sinh tự do) đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% là: Phổ thông DTNT tỉnh, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Duy Tân, PTDTNT huyện Đăk Tô, PTDTNT huyện Kon Plông, THPT Kon Tum, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Tô. Những trường có thí sinh đỗ tốt nghiệp cao 99,5% trở lên là: THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành 99,58%, THPT Lê Lợi 99,55%, THPT Trường Chinh 99,52%.

d) An ninh trật tự - An toàn giao thông (ANTT-ATGT)

- Tình hình  ANTT – ATGT tháng 7/2018

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 25 vụ (tăng 02 vụ so với tháng trước). Trong đó: Giết người 03 vụ, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 01 vụ, hiếp dâm 01 vụ, hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi 01 vụ, cố ý gây thương tích 02 vụ, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, trộm cắp tài sản 08 vụ, trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản 01 vụ, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý 01 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản 01 vụ, vận chuyển hàng cấm 01 vụ, cho vay nặng lãi trong giao dịch nhân sự 02 vụ. Hậu quả: Chết 03 người, bị thương 05 người. Thiệt hại: mất 03 mô tô, 297 gốc sâm Ngọc Linh, 27,5 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng, hư hỏng 01 mô tô. Thu giữ: 03 mô tô, 39,566 triệu đồng tiền mặt; 170kg pháo nổ; 40,171m3 gỗ (từ nhóm III đến nhóm VII).

 Tội phạm về ma túy: phát hiện 03 vụ về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 6,8595 gam Methamphetamine, 01 gói chất rắn nặng khoảng 1kg (nghi ma tuý đá), 02 gói chất bột màu trắng (nghi là heroin).

Tội phạm kinh tế: không xảy ra.

Tai nạn giao thông: xảy ra 04 vụ (không tăng, không giảm so với tháng trước). Hậu quả: chết 08 người, bị thương 15 người, hư hỏng 04 xe ô tô, 02 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.778 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 496 phương tiện, 909 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 1.606 trường hợp, thu 761,686 triệu đồng nộp ngân sách.

- Tình hình ANTT – ATGT 7 tháng năm 2018

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: phát hiện 224 vụ. Trong đó: Trộm cắp tài sản 64 vụ, cố ý gây thương tích 45 vụ, giết người 08 vụ, giết người, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 17 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 12 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 09 vụ, chống người thi hành công vụ 03 vụ, dâm ô với trẻ em 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 03 vụ, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ, sử dụng trái phép vật liệu nổ 01 vụ, làm nhục người khác 01 vụ, đánh bạc 10 vụ, chứa mại dâm 01 vụ, hiếp dâm trẻ em 03 vụ, gây rối trật tự công cộng 04 vụ, cướp tài sản 04 vụ, vô ý làm chết người 02 vụ, hủy hoại tài sản 03 vụ, đe dọa giết người 01 vụ, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng 02 vụ, cố ý hủy hoại tài sản 01 vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 01 vụ, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức 02 vụ, giao cấu với trẻ em 01 vụ, tham ô tài sản 01 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 01 vụ, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích 01 vụ, cướp giật tài sản 01 vụ, công nhiên chiếm đoạt tài sản 01 vụ, cố ý gây thương tích, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép 01 vụ, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép 01 vụ, vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 02 vụ, khai thác lâm sản trái phép 01 vụ, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi 01 vụ, hiếp dâm 01 vụ, hiếp dâm đối với người dưới 16 tuổi 01 vụ, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản 01 vụ, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma tuý 01 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ, vận chuyển hàng cấm 01 vụ, cho vay nặng lãi trong giao dịch nhân sự 02 vụ. Hậu quả: chết 20 người, bị thương 61 người. Thiệt hại: mất 14 mô tô, 14 ĐTDĐ, 02 máy tính xách tay, 01 Ipad, 243 cây bạch đàn, 297 gốc sâm Ngọc Linh, 17 chiếc cồng, chiêng, 5.365 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản trị giá khoảng 582 triệu đồng. Thu giữ: 01 ĐTDĐ, 83,914m3 gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII; 170 kg pháo nổ, 01 súng (dạng súng rulô) và 02 viên đạn và 209 triệu đồng tiền mặt.

 Tội phạm về ma túy: phát hiện 26 vụ, trong đó: Tàng trữ trái phép chất ma túy 15 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ súng tự chế 01 vụ, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy 08 vụ. Thu giữ: 01 gói và 0,4827g hêrôin; 15,8513g Methamphetamine, 05 gói ma túy đá, 11 gói bột màu trắng nghi ma túy, 01 gói chất rắn nặng khoảng 1kg (nghi ma tuý đá), 03 ĐTDĐ, 01 xe mô tô, 01 súng rulô tự chế và 16 viên đạn, 5,0727 gram ma túy đá, 01 dao.

Tội phạm kinh tế (liên quan đến pháo): phát hiện 30 vụ, trong đó: Vận chuyển pháo trái phép 23 vụ, tàng trữ trái phép 02 vụ, sử dụng trái phép pháo 03 vụ, tàng trữ  vận chuyển trái phép pháo 02 vụ. Thu giữ 202,5 kg pháo nổ, 432,4 kg và 02 bánh pháo hoa, 227,8 kg và 90 hộp pháo.

Tai nạn giao thông: xảy ra 33 vụ. Hậu quả: chết 37 người, bị thương 42 người, hư hỏng 13 xe ô tô, 22 xe mô tô, 01 xe đạp.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 13.205 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 4.886 phương tiện, 5.346 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 13.830 trường hợp, thu 7.454 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 7/2018 xảy ra 02 vụ cháy (giảm 01 vụ so với tháng trước), trong đó: Cháy nhà dân 01 vụ, cháy xe ô tô 01 vụ. Hậu quả: Thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 145 triệu đồng. Nguyên nhân: Do sự cố về điện 01 vụ, đang điều tra 01 vụ. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 26 vụ cháy, ước tổng thiệt hại khoảng 3.954 triệu đồng.

Xem và tải về:   Tải về

Cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC