• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 29/05/2020 08:15
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2018
Cập nhật: Thứ Sáu, 08/06/2018 10:34

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Tình hình thu hoạch lúa vụ đông xuân 2017-2018

Tính đến thời điểm ngày 15/5/2018, trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được 4.620 ha lúa vụ đông xuân, chiếm 65,10% tổng diện tích gieo trồng (DTGT),  ước sản lượng thu hoạch được là 21.663 tấn, tăng 5,9% (+1.199 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa tăng là do vụ đông xuân năm nay không xảy ra hiện tượng hạn hán, mùa mưa đến sớm lượng nước đảm bảo cho cây trồng phát triển, năng suất tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2018

Tính đến thời điểm ngày 15/5/2018, tổng DTGT cây hàng năm vụ mùa 2018 tỉnh Kon Tum là: 26.048 ha, tăng 1,64% (+421 ha) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng là do thời tiết năm nay thuận lợi có mưa sớm, trong đó:

Cây lúa DTGT: 2.455 ha, tăng 1,70% (+41 ha) so cùng kỳ vụ mùa năm 2017.

Cây ngô DTGT: 550 ha, giảm 4,35% (-24,5 ha) so cùng kỳ vụ mùa năm 2017.

Cây sắn DTGT: 21.888 ha, tăng 0,98% (+212 ha) so cùng kỳ năm trước.

b) Lâm nghiệp

Ước tính đến thời điểm 31/5/2018, công tác trồng rừng mới tập trung trên địa bàn tỉnh chưa tiến hành.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 09/3/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, phân công người trực 24/24 vào các ngày nghỉ; thông báo cấp cháy rừng định kỳ 10 ngày/lần đến tổ công tác liên ngành các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng, tính đến 15/5/2018, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Tính đến ngày 15/5/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 6,922 ha, giảm 26 vụ (-0,998ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 31/5/2018, trên địa bàn tỉnh khai thác gỗ là 10.400 m3, giảm 48,90%  (-9.943 m3 ) so với cùng kỳ năm trước. Lượng gỗ khai thác giảm do đóng cửa rừng khai thác gỗ tự nhiên ở Tây nguyên và công ty nguyên liệu giấy miền nam khai thác giảm do giá cả; Sản lượng củi khai thác là 106.911 Ste, giảm 1,70 % (-1.885 Ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước tính là 644 ha, tăng 4,38% (+27 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thủy sản ước tính là 1.677 tấn, tăng 16,22 % (+234 tấn), so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước tính là 1.042 tấn, tăng 17,21% (+153 tấn) so với cùng kỳ năm trước;

Sản lượng khai thác nước ngọt ước tính là 635 tấn, tăng 14,62% (+81 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước do diện tích nuôi trồng tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt trên các lòng hồ thủy lợi, thủy điện thuận lợi nên các hộ khai thác đã tăng đầu tư phương tiện đánh bắt làm cho sản lượng thủy sản tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2018

  Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 năm 2018 ước tính tăng 21,58% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 12,80%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,96%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng  14,87% ; ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,32% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2018 ước tính giảm 9,69%. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng  5,49%, nguyên nhân chỉ số sản xuất ngành này tăng là do các đơn vị đã có nhiều đơn hàng nên đã ổn định sản xuất, các sản phẩm sản xuất đều tăng nên chỉ số tăng so với tháng trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 12,53%, nguyên nhân, sản lượng tinh bột sắn của các nhà máy sản xuất tinh bột sắn giảm do đã vào cuối vụ thu hoạch nên nguyên liệu khan hiếm hơn đã làm chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm so tháng trước; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 7,87% so với tháng trước là do các đơn vị điều tiết giảm công suất nhà máy nhằm ổn định sản xuất cho các tháng tiếp theo nên sản lượng điện giảm; chỉ số ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 1,98% so tháng trước.

- Tình hình hoạt động  sản xuất công nghiệp 5 tháng  năm 2018

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2018 tăng 13,60% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng  14,54%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,81%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng  14,15% ; ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 19,37% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất trong 5 tháng năm 2018 như sau: Đá xây dựng khai thác 153.331 m3, tăng 15,42% so với cùng kỳ năm trước; Tinh bột sắn sản xuất  122.002 tấn, tăng 15,50%  so với cùng kỳ năm trước; Đường RE 12.810 tấn, bằng 70,03% so với cùng kỳ năm trước; bàn, ghế sản xuất 92.538  chiếc, tăng  9,46% so với cùng kỳ năm trước, điện sản xuất 407,54 triệu Kwh, tăng 14,01% so với cùng kỳ năm trước.

  Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong  5 tháng   năm 2018 tương đối ổn định một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước,  các nhà máy sản xuất tinh bột sắn do nguồn nguyên liệu đảm bảo đã hoạt động tương đối ổn định. Riêng  Công ty Cổ phần Đường Kon Tum sản xuất  trong tháng 01, tháng 02 chưa ổn định nên sản lượng đường giảm so với cùng kỳ năm trước.  Ngành sản xuất bàn, ghế tình hình tiêu thụ sản phẩm đến thời điểm hiện tại có thuận lợi hơn. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định.

3. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 5 năm 2018 đạt 118.757 triệu đồng, tăng 10,88% so với cùng kỳ, trong tổng vốn:

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 97.482 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 82,09%, trong tổng số nguồn vốn, tăng 23,07% so với cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 68.862 triệu đồng chiếm 70,64%; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 8.983 triệu đồng, chiếm 9,22%; nguồn vốn ODA đạt 12.853 triệu đồng, chiếm 13,18%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 2.816 triệu đồng, chiếm 2,89%; nguồn vốn khác đạt 3.968 triệu đồng, chiếm 4,07% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 21.275 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 17,91% trong tổng số nguồn vốn, bằng 76,34% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 10.874 triệu đồng, chiếm 51,11%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 9.231 triệu đồng, chiếm 43,39%; nguồn vốn khác đạt 1.170 triệu đồng, chiếm 5,50% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. 

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5 tháng  năm 2018 đạt 501.635 triệu đồng, tăng 11,83% so với cùng kỳ, trong tổng vốn:

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 382.001 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 76,15% trong tổng số nguồn vốn, tăng 23,65% so với cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 257.590 triệu đồng, chiếm 67,43%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 53.382 triệu đồng, chiếm 13,97%; nguồn vốn ODA đạt 24.468 triệu đồng, chiếm 6,41%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 14.433 triệu đồng, chiếm 3,78%; nguồn vốn khác đạt 32.128 triệu đồng, chiếm 8,41% trong tổng số nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 119.634 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 23,85% trong tổng số nguồn vốn, đạt 85,70% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 58.857 triệu đồng, chiếm 49,20%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 54.382 triệu đồng, chiếm 45,46%; nguồn vốn khác đạt 6.395 triệu đồng, chiếm 5,35% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện.

Trong 5 tháng  năm 2018 vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông, kiên cố hóa các kênh mương, trụ sở làm việc UBND các xã, công trình cấp nước sinh hoạt, công trình giáo dục, y tế trên địa bàn.

Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 5 tháng  năm 2018 diễn ra thuận lợi. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng, sự phối hợp kiểm tra, đôn đốc và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà thầu thi công nên hầu như các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tầm ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 5 năm 2018 đạt 1.371.129,2 triệu đồng, tăng 3,80% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 1.123.180,0 triệu đồng, chiếm 81,92% trong tổng mức và tăng 3,54% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 165.357,5 triệu đồng, chiếm 12,06% trong tổng mức và tăng 4,98% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 82.591,7 triệu đồng, chiếm 6,02% trong tổng mức và tăng 4,94% so với tháng trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 5 tháng  năm 2018 ước tính đạt 6.504.086,5 triệu đồng, tăng 8,10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 5.364.573,8 triệu đồng, chiếm 82,48% trong tổng mức và tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 745.619,7 triệu đồng, chiếm 11,46% trong tổng mức và tăng 10,39% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 393.893,0 triệu đồng, chiếm 6,06% trong tổng mức và tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn  tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: 5 tháng  năm 2018, cả thời điểm tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng; một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân; mặt khác các tháng đầu năm 2018 các ngành sản xuất khác phát triển tương đối ổn định, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh tăng và chi tiêu cho đời sống theo đó cũng tăng lên đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trong 5 tháng đầu năm tăng so cùng kỳ là do các ngành kinh tế khác phát triển ổn định đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của một số ngành như dịch vụ lưu trú, kinh doanh bất động sản, dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ...

b) Vận tải

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 5 năm 2018

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 5 năm 2018 đạt 131.156 triệu đồng, tăng 0,05% so với tháng trước, cụ thể như sau:

+ Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 50.263 triệu đồng, tăng  0,05%; Vận chuyển ước đạt 956 nghìn lượt khách, tăng 0,09%; Luân chuyển ước đạt 121.153 nghìn lượt khách.km, tăng 0,16%.

+ Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 80.360 triệu đồng, tăng  0,04%; Vận chuyển ước đạt 924 nghìn tấn, tăng 0,06%; Luân chuyển ước đạt 45.722 nghìn tấn.km, tăng  0,12%.

+ Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu ước đạt 533 triệu đồng, tăng 1,50%.

Hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và kho bãi trong tháng ổn định và tăng nhẹ so với tháng trước.

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 5 tháng  năm 2018

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 5 tháng năm 2018 đạt 653.718 triệu đồng, tăng 12,65 % so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

+ Vận tải hành khách: Doanh thu đạt 250.658 triệu đồng, tăng 11,87%; Vận chuyển đạt 4.737 nghìn lượt khách, tăng 10,13%; Luân chuyển đạt 598.117 nghìn lượt khách.km, tăng 9,16%.

+ Vận tải hàng hoá: Doanh thu đạt 400.456 triệu đồng, tăng 13,17%; Vận chuyển đạt 4.595 nghìn tấn, tăng 11,01%; Luân chuyển đạt 228.115 nghìn tấn.km, tăng 10,62%.

+ Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải, doanh thu đạt 2.603,84 triệu đồng, tăng 9,66%.

c) Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2018 tăng 0,34% so với tháng trước; tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,07% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2018 tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 06 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,33%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,14%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,12%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,56%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%; nhóm Giao thông tăng 1,46%. Có 04 nhóm giảm là nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,1%; nhóm giáo dục giảm 0,02%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,51%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,07%. Có 01 nhóm không biến động giá là nhóm Thuốc và dịch vụ y tế.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng giảm so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 5/2018 được bán với giá bình quân khoảng 3.467.000 đồng/chỉ, giảm 0,43% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 22.633 đồng/USD, giảm 0,1%.

5. Một số tình hình xã hội 

a) Y tế

- Tình hình dịch bệnh

Bệnh sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 01 ca mắc mới, giảm 08 ca so với tháng trước và giảm 04 ca so với tháng 4 năm 2017. Lũy tích đến 30/4/2018,  ghi nhận 28 ca, giảm 28 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh tay - chân - miệng: Trong tháng, ghi nhận 12 ca mắc mới, tăng 06 ca so với tháng trước và tăng 05 ca so với tháng 4/2017. Lũy tích đến 30/4/2018, ghi nhận 18 ca, giảm 24 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 79 ca mắc mới (Đăk Hà 04, Kon Rẫy 20, TP Kon Tum 01, Ia H’Drai 07, Ngọc Hồi 07, Tu Mơ Rông 07, Kon Plong 16,  Đăk Glei 17), tăng 08 ca so với tháng trước, giảm 108 ca so với tháng 4/2017. Lũy tích đến 30/4/2018, ghi nhận 2016 ca giảm 389 ca so với cùng kỳ năm trước, không có ca tử vong.

Bệnh quai bị: Trong tháng, ghi nhận 41 ca mắc mới, tăng  11 ca so với tháng trước, tăng 17 ca so cùng tháng 4/2017. Lũy tích đến 30/4/2018, ghi nhận 139 ca, tăng 78 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh dại: Trong tháng không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 30/4/2018, ghi nhận 04 ca tử vong do nghi dại, tăng 04 ca so với cùng kỳ năm trước.

Bệnh Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 16 ca mắc mới, tăng 07 ca với tháng trước và bằng so với tháng 4/2017. Lũy tích đến 30/4/2018, ghi nhận 57 ca,  không có sốt rét ác tính và không có tử vong, tăng 01 ca so với cùng kỳ năm trước.

Lao: Trong tháng, thu nhận và điều trị cho 29 bệnh nhân lao các thể, trong đó AFB (+): 28 và lao kháng thuốc: 01. Lũy tích đến 30/4/2018 thu nhận và điều trị 78 bệnh nhân lao các thể.

Phong: Trong tháng không ghi nhận  bệnh nhân phong mới. Lũy tích đến 30/4/2018 tổng số bệnh nhân đang  quản lý và điều trị 225 bệnh nhân, trong đó quản lý và điều trị tại bệnh xá phong Đăk Kia 62 người (nội trú 23 người).

Viêm gan vi rút A: Trong tháng, ghi nhận 06 ca mắc mới, tăng 02 ca so với tháng trước, tăng 04 ca so với tháng 4/2017; trong đó ghi nhận 04 ổ dịch mới. Lũy tích đến 30/4/2018 ghi nhận 11 ca không có ca tử vong, tăng 09 ca so với cùng kỳ năm trước.

  Trong tháng không ghi nhận mắc mới các bệnh viêm não Nhật Bản, cúm A (H5N1, H7N9, H1N1), Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV), bệnh do vi rút Zika bạch hầu và không phát hiện trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại khu vực cửa khẩu.

- Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng ghi nhận 05 trường hợp nhiễm HIV mới, 01 bệnh nhận AIDS. Lũy tích số nhiễm HIV/AIDS tính đến ngày 30/4/2018 là 469 người, trong đó bệnh nhân AIDS 273, tử vong do AIDS 174; số bệnh nhân hiện còn sống và đang quản lý được 125 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị thuốc ARV 97 người (người lớn 91, trẻ em 06).

- An toàn vệ sinh thực phẩm:  Trong tháng  không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, ghi nhận 22 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ, nguyên nhân do ăn thực phẩm không bảo đảm vệ sinh.

b) Hoạt động văn hóa, thể thao

Trong 2 ngày 07-08/5/2018, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Tham gia hội thao có 155 vận động viên đại diện cho 6 cụm thi đua thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh; thi đấu 2 môn Bóng đá mi ni nam và cầu lông. Hội thao là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023), chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

c) Tình hình giáo dục

Ngày 03/4/2018, tại  trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum,  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua Hội thảo Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cán bộ, giáo viên được triệu tập cần nghiên cứu kỹ Dự thảo chương trình môn học của mình, góp ý có chất  lượng. Các phòng chức năng của Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chỉ đạo để Hội thảo đạt kết quả tốt.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ máy tính và nhân viên phụ trách hồ sơ của các trường THPT, Phổ thông DTNT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27/6/2018. Kết quả kỳ thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018, xét tuyển sinh vào các trường Đại học; các trường Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên. Để tham dự kỳ thi, thí sinh phải đăng ký dự thi theo mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phát hành. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 01/4 đến 20/4/2018.

Dự kiến, năm 2018 tỉnh Kon Tum có khoảng hơn 4.700 thí sinh tham dự kỳ thi, trong đó hơn 3.900 thí sinh đang học hệ GDPT, hơn 200 thí sinh đang học hệ GDTX, còn lại là thí sinh tự do.

d) An ninh trật tự - An toàn giao thông (ANTT-ATGT)

- Tình hình  ANTT – ATGT tháng 04/2018

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 33 vụ (giảm 04 vụ so với tháng trước). Trong đó: trộm cắp tài sản 10 vụ, cố ý gây thương tích 07 vụ, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 04 vụ, gây rối trật tự công cộng 03 vụ, giết người 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 01 vụ, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức 01 vụ, giao cấu với trẻ em 01 vụ, tham ô tài sản 01 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, cướp tài sản 01 vụ, hủy hoại tài sản 01 vụ. Hậu quả: Chết 03 người, bị thương 12 người. Thiệt hại: mất 02 mô tô, 02 ĐTDĐ và 2.000 triệu đồng tiền mặt.

Tội phạm về ma túy: phát hiện 04 vụ về tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ: 68,8179 gram Methamphetamin, 0,3261 gram heroin, 01 mô tô, 02 ĐTDĐ, và 0,41 triệu đồng tiền mặt.

Tội phạm kinh tế: phát hiện 02 vụ vận chuyển pháo trái phép. Thu giữ 160kg pháo.

Tai nạn giao thông: xảy ra 08 vụ (tăng 03 vụ so với tháng trước). Hậu quả: chết 07 người, bị thương 03 người, hư hỏng 03 xe ô tô, 03 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 2.291 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 931 phương tiện, 983 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 2.052 trường hợp, thu 1.432 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Tình hình ANTT – ATGT 4 tháng  năm 2018

Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: phát hiện 142 vụ. Trong đó: Trộm cắp tài sản 41 vụ, cố ý gây thương tích 34 vụ, giết người 04 vụ, giết người, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 14 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 03 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 08 vụ, chống người thi hành công vụ 02 vụ, dâm ô với trẻ em 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 03 vụ, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ, sử dụng trái phép vật liệu nổ 01 vụ, làm nhục người khác 01 vụ, đánh bạc 06 vụ, chứa mại dâm 01 vụ, hiếp dâm trẻ em 02 vụ, gây rối trật tự công cộng 04 vụ, cướp tài sản 03 vụ, vô ý làm chết người 01 vụ, hủy hoại tài sản 02 vụ, đe dọa giết người 01 vụ, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng 01 vụ, cố ý hủy hoại tài sản 01 vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 01 vụ, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức 01 vụ, giao cấu với trẻ em 01 vụ, tham ô tài sản 01 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ. Hậu quả: chết 14 người, bị thương 44 người. Thiệt hại: mất 05 mô tô, 07 ĐTDĐ, 02 máy tính xách tay, 01 Ipad, 243 cây bạch đàn, 5 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản trị giá khoảng 212,5 triệu đồng. Thu giữ: 01 ĐTDĐ và 42 triệu đồng tiền mặt.

Tội phạm về ma túy: phát hiện 14 vụ, trong đó: Tàng trữ trái phép chất ma túy 11 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ súng tự chế 01 vụ, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ. Thu giữ: 01 gói và 0,4827g hêrôin; 7,9667g Methamphetamine, 05 gói ma túy đá, 03 ĐTDĐ, 01 xe mô tô, 01 súng rulo tự chế và 16 viên đạn, 5,0727 gram ma túy đá, 01 dao.

Tội phạm kinh tế (liên quan đến pháo): phát hiện 30 vụ, trong đó: Vận chuyển pháo trái phép 23 vụ, tàng trữ trái phép 02 vụ, sử dụng trái phép pháo 03 vụ, tàng trữ  vận chuyển trái phép pháo 02 vụ. Thu giữ 202.5 kg pháo nổ, 432,4 kg và 02 bánh pháo hoa, 227,8 kg và 90 hộp pháo.

 Tai nạn giao thông: xảy ra 20 vụ. Hậu quả: chết 19 người, bị thương 25 người, hư hỏng 07 xe ô tô, 13 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 7.993 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 3.108 phương tiện, 3.173 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 8.336 trường hợp, thu 4.559 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 04/2018 xảy ra 03 vụ cháy (giảm 02 vụ so với tháng trước), trong đó: Cháy nhà 02 vụ, cháy rẫy cao su 01 vụ. Nguyên nhân do sự cố về điện 02 vụ, đang điều tra nguyên nhân 01 vụ. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 18 vụ cháy,  ước tổng thiệt hại khoảng 2.241 triệu đồng.

Xem và tải về:   Tải về

Cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC