• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 19/02/2019 17:41
Thông tin liên quan
Hội thảo về Xây dựng Quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án điều tra thống kê, dự thảo chế độ báo cáo thống kê
Cập nhật: Thứ Hai, 19/03/2018 13:38

 

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức “Hội thảo về Xây dựng Quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án điều tra thống kê, dự thảo chế độ báo cáo thống kê”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án điều tra thống kê, dự thảo chế độ báo cáo thống kê (Quy chế) gồm có 03 chương, 20 điều, quy định rõ phạm vi điểu chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thẩm định, hình thức tổ chức thẩm định, nội dung thẩm định, hồ sơ gửi thẩm định, thời hạn thẩm định, từ chối thực hiện thẩm định, phân công phụ trách công tác thẩm định trong Lãnh đạo TCTK và trong các đơn vị thuộc TCTK, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị chủ trì thẩm định và Thủ trưởng đơn vị phối hợp thẩm định, tiếp nhận hồ sơ thẩm định, trình tự và cách thức tổ chức thẩm định, hồ sơ trình ký văn bản thẩm định, thành lập Hội đồng thẩm định, cuộc họp của Hội đồng thẩm định, chuẩn bị văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định, hồ sơ trình ký văn bản thẩm định…

Các đại biểu tham dự Hội thảo phát biểu ý kiến tập trung vào 04 nội dung: Góp ý sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hay không; quy định cụ thể về đơn vị chủ trì thẩm định; điều kiện để đảm bảo công tác thẩm định.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

 

Theo trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC