• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 29/05/2020 08:21
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum tháng 02 năm 2018
Cập nhật: Thứ Hai, 05/03/2018 09:16

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

Hiện nay, người dân đang tiến hành triển khai gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2017 - 2018. Ước tính đến thời điểm ngày 15/02/2018, tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ Đông xuân 2017 - 2018 tỉnh Kon Tum là: 10.178 ha, tăng 0,98% (+99 ha) so với cùng kỳ vụ Đông xuân năm trước. DTGT cây hàng năm tăng chủ yếu do diện tích gieo trồng cây lúa tăng.

Cây lúa DTGT: 7.012 ha, tăng 1,10% (+76 ha) so cùng kỳ vụ Đông xuân năm trước. Đến nay thời tiết tương đối thuận lợi nên người dân tập trung làm đất, cày ải và gieo sạ. Bên cạnh đó mùa mưa năm 2017 kết thúc sớm, người dân đã tận dụng những diện tích vùng bán ngập để gieo cấy các giống lúa ngắn ngày. Hiện nay cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, không có sâu bệnh.

Cây ngô DTGT: 552 ha, tăng 2,22% (+12 ha) so cùng kỳ vụ Đông xuân năm trước.

Cây mía: DTGT mía toàn tỉnh là: 1.500 ha, giảm 3,41% (-53 ha) so vụ Đông xuân năm trước.

Cây lạc DTGT: 27 ha, giảm 10,0% (-3 ha) so vụ Đông xuân năm trước.

Rau các loại DTGT: 926 ha, tăng 4,16% (+37 ha) so vụ Đông xuân năm trước.

Đậu các loại DTGT: 73 ha, tăng 4,29% (+3 ha) so vụ Đông xuân năm trước.

Các loại cây khác DTGT: 88 ha, tăng 44,26% (+27 ha) so vụ Đông xuân năm trước.

Hiện nay, khu vực Tây Nguyên nói chung và địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng đang là mùa khô, tuy nhiên lượng nước đang dự trữ vẫn đủ tưới. Người dân vẫn đang tích cực khai thông kênh rãnh, tát nước, bơm nước nên chưa xảy ra hiện tượng khô hạn thiếu nước.

- Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong tháng tổng đàn tương đối ổn định.

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc: Từ ngày 19 - 30/01/2018  xuất hiện 02 ổ dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở huyện Đăk Glei và huyện Sa Thầy có 173 con gia súc mắc bệnh (08 con trâu, 119 con bò, 46 con lợn), trong đó gia súc mắc bệnh chết 50 con (04 con bò và 46 con lợn), gia súc được điều trị khỏi bệnh 65 con (04 trâu, 61 con bò), số gia súc mắc bệnh còn lại đang tiếp tục điều trị.  

b) Lâm nghiệp

Tính đến thời điểm 15/02/2018, công tác trồng rừng mới tập trung trên địa bàn tỉnh chưa tiến hành, vì hiện nay đang là mùa khô ở Tây Nguyên.

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, được phân công người trực 24/24 vào các ngày nghỉ; thông báo cấp cháy rừng định kỳ 10 ngày/lần đến tổ công tác liên ngành các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân địa phương phòng cháy chữa cháy rừng.

Tính đến ngày 15/02/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 2,475 ha, tăng 4 vụ (+1,579 ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 28/02/2018, trên địa bàn tỉnh khai thác gỗ là 459 m3, tăng 261,42% (+ 332 m3) so với cùng kỳ năm trước. Lượng gỗ khai thác tăng chủ yếu là rừng trồng Công ty nguyên liệu giấy Miền nam; Sản lượng củi khai thác là 36.513 ste, giảm 4,24 % (-1.615 Ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

- Diện tích nuôi trồng thủy sản là 638 ha tăng 3,40% (+21 ha) so với cùng kỳ năm trước.

- Sản lượng sản phẩm thuỷ sản ước tính là 386 tấn, tăng 14,41 % (+22 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

 Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước tính là 212 tấn, tăng 15,40% (+12 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

 Sản lượng khai thác nước ngọt ước tính là 174 tấn, tăng 13,29% (+10 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước do diện tích nuôi trồng tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt trên các lòng hồ thủy lợi, thuỷ điện thuận lợi nên các hộ khai thác đã tăng đầu tư phương tiện đánh bắt làm cho sản lượng thuỷ sản tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2018

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02 năm 2018 ước tính tăng 19,59% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng bằng 97,47 %; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,09%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng  31,20% ; ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 29,92% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2018 ước tính bằng 82,82%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng bằng 58,99%; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo bằng  67,39%; ngành sản xuất và phân phối điện bằng 99,88%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,36%. Nguyên nhân chỉ số giảm là do tháng 02 là tháng có tết Nguyên đán Mậu Tuất do đó số ngày hoạt động sản xuất trong tháng 02/2018  của các doanh nghiệp, cơ sở  giảm so với tháng trước dẫn đến sản phẩm sản xuất trong tháng giảm làm cho chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2018 giảm so với tháng trước. Riêng ngành sản xuất và phân phối điện do trong tháng thủy văn không thuận  lợi,  lượng nước trên các hồ thủy điện không đảm bảo cho các nhà máy hoạt động hết công suất nên các đơn vị sản xuất điện đã điều tiết giảm công suất nhà máy để ổn định sản xuất. Ngành khai thác cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải các đơn vị hoạt động trong ngành này vẫn ổn định sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

  • Tình hình hoạt động  sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018 tăng 18,31% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng  16,76%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,06%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng  17,45% ; ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 27,75% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất 2 tháng đầu năm 2018 như sau: Đá xây dựng khai thác 93.680 m3, tăng 20,13% so với cùng kỳ năm trước; Tinh bột sắn ước tính sản xuất 60.307 tấn, tăng 40,45%  so với cùng kỳ năm trước; bàn, ghế ước tính sản xuất 37.404 chiếc, tăng  32,14% so với cùng kỳ năm trước, điện sản xuất ước tính 181,42 triệu Kwh, tăng 16,35% so với cùng kỳ năm trước.

  Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong  2 tháng  đầu năm 2018 tương đối ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ, mặc dù trong tháng 02 có số ngày hoạt động ít hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước,  các nhà máy sản xuất tinh bột sắn do nguồn nguyên liệu đảm bảo đã hoạt động tương đối ổn định. Riêng  Công ty Cổ phần Đường Kon Tum sản xuất chưa đi vào ổn định nên sản lượng đường giảm so với cùng kỳ năm trước. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định.

3. Vốn đầu tư

- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 02 năm 2018 đạt 82.546 triệu đồng, tăng 3,50% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng vốn:

 Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 56.911 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 68,94%, trong tổng số nguồn vốn, giảm 0,08%  so với cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 33.462 triệu đồng chiếm 58,80%; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 13.752 triệu đồng, chiếm 24,16%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 2.461 triệu đồng, chiếm 4,32%; nguồn vốn khác đạt 7.236 triệu đồng, chiếm 12,71% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

 Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 25.635 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 31,06% trong tổng số nguồn vốn, tăng 12,46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 11.860 triệu đồng, chiếm 46,26%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 12.751 triệu đồng, chiếm 49,74%; nguồn vốn khác đạt 1.024 triệu đồng, chiếm 3,99% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. 

  • Ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2 tháng đầu năm 2018.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2 tháng đầu năm 2018 đạt 173.495 triệu đồng, tăng 4,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng vốn:

 Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 119.858 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 69,08% trong tổng số nguồn vốn, tăng 9,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 68.928 triệu đồng, chiếm 57,51%; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 24.215 triệu đồng, chiếm 20,20%; nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 7.022 triệu đồng, chiếm 5,86%; nguồn vốn khác đạt 19.693 triệu đồng, chiếm 16,43% trong tổng số nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

 Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 53.637 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 30,92% trong tổng số nguồn vốn, giảm 4,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 26.723 triệu đồng, chiếm 49,82%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 23.203 triệu đồng, chiếm 43,26%; nguồn vốn khác đạt 3.711 triệu đồng, chiếm 6,92% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. 

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 02 năm 2018 đạt 1.230.245,3 triệu đồng, giảm 8,86% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 1.036.204,3 triệu đồng, chiếm 84,23% trong tổng mức và giảm 6,70% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 121.441,5 triệu đồng, chiếm 9,87% trong tổng mức và giảm 22,27% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 72.599,5 triệu đồng, chiếm 5,90% trong tổng mức và giảm 12,57% so với tháng trước.

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn  tỉnh ước tính tháng 02 năm 2018 giảm so với tháng trước chủ yếu do năm nay tết Nguyên đán rơi vào thời điểm giữa tháng 02, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành thương mại, dịch vụ tạm nghỉ một thời gian để đón tết nên doanh thu các ngành đều giảm so tháng trước. Tuy nhiên trong đó doanh thu các nhóm hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu đời sống như lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, xăng dầu... tăng so tháng trước do người dân mua sắm phục vụ tết Nguyên đán.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 2.580.082,7 triệu đồng, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 2.146.772 triệu đồng, chiếm 83,21% trong tổng mức và tăng 10,03% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 277.678 triệu đồng, chiếm 10,76% trong tổng mức và tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 155.632,7 triệu đồng, chiếm 6,03% trong tổng mức và tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: 2 tháng đầu năm là thời điểm tết Nguyên đán nhưng giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng; một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân; mặt khác trong năm 2017 các ngành sản xuất khác phát triển ổn định, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh tăng và chi tiêu cho đời sống trong dịp tết Mậu Tuất theo đó cũng tăng lên đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng.

b) Vận tải

- Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 02 năm 2018 đạt 130.380,77 triệu đồng, tăng 0,14% so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 51.080,0 triệu đồng, tăng      4,42%; Vận chuyển ước tính đạt 944,77 nghìn lượt khách, tăng 1,52%; Luân chuyển ước tính đạt 118.325,57 nghìn lượt khách.km, tăng 1,05%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 78.787,9  triệu đồng, giảm  2,46%; Vận chuyển ước tính đạt 909,44 nghìn tấn, giảm 1,48%; Luân chuyển ước tính đạt 45.036,41 nghìn tấn.km, giảm  2,43%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải ước tính đạt 512,87 triệu đồng, tăng 1,15%.

Hoạt động vận tải hành khách ước tính tháng 02 năm 2018 tăng so với tháng trước là do trong tháng là thời gian có Tết Nguyên đán nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã có công văn số: 37/SGTVT-QLVT, PTNL về việc phụ thu giá vé vận chuyển hành khách bằng ô tô trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội năm 2018. Các doanh nghiệp vận tải đã thực hiện đăng ký phụ thu giá vé vận chuyển hành khách phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 để bù chiều không có khách (giá vé tăng từ 40% đến 60%), đồng thời các đơn vị vận tải hành khách đã có kế hoạch tăng cường đầu xe và tăng chuyến nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo không để khách tồn lại ở bến xe trong ngày.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa giảm so với tháng trước là do trong tháng vận chuyển hàng hóa phục vụ ngành xây dựng và vận chuyển sản phẩm ngành nông nghiệp giảm. Đồng thời trong tháng thời gian nghỉ hoạt động vận chuyển hàng hóa nhiều hơn tháng trước.

- Hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 2 tháng đầu năm 2018

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 2 tháng đầu năm 2018 đạt 260.578,73 triệu đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu đạt 99.997,25 triệu đồng, tăng 13,37%; Vận chuyển đạt 1.875,41 nghìn lượt khách, tăng 10,82%; Luân chuyển đạt 235.424,14 nghìn lượt khách.km, tăng 10,01%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu đạt 159.563,55 triệu đồng, tăng 15,8%; Vận chuyển đạt 1.832,52 nghìn tấn, tăng 12,05%; Luân chuyển đạt 91.195,29 nghìn tấn.km, tăng 13,79%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải đạt 1.019,93 triệu đồng, tăng 8,17%.

c) Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2018 tăng 0,95% so với tháng trước; tăng 2,37% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,20% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2018 tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 09 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,85%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 1,17%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,46%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và Vật liệu xây dựng tăng 0,2%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,25%; nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; nhóm Giao thông tăng 0,83%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,2%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,21%. Có 01 nhóm giảm là nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,24%. Có 01 nhóm ổn định là nhóm giáo dục.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng tăng so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 02/2018 được bán với giá bình quân khoảng 3.493.000 đồng/chỉ, tăng 0,98% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 22.570 đồng/USD, tăng 0,06%.

5. Một số tình hình xã hội 

a) Y tế

- Tình hình dịch bệnh trong tháng 01/2018

Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 09 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 03, Đăk Hà 01, Đăk Tô 01, Ngọc Hồi 03, Sa Thầy 01), giảm 44 ca so với tháng trước và giảm 31 ca so với tháng 01/2017; trong đó ghi nhận 05 ổ dịch mới.

Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 28 ca mắc mới (Đăk Hà 01, Ngọc Hồi 01, Đăk Glei 05, Tu Mơ Rông 07, Kon Rẫy 09, Ia H’Drai 05), giảm 04 ca so với tháng trước và tăng 11 ca so với tháng 01/2017.

Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 45 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 01, Đăk Hà 03, Đăk Tô 02, Đăk Glei 01, Tu Mơ Rông 02, Kon Rẫy 08, Kon Plong 06, Sa Thầy 02, Ia H’Drai 20), tăng 35 ca so với tháng trước và tăng 33 ca so với tháng 01/2017.

Bệnh dại: Trong tháng ghi nhận 01 ca tử vong nghi do dại (thành phố Kon Tum), tăng 01 ca so với tháng trước, tăng 01 ca so với tháng 01/2017.

Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 20 ca mắc mới, giảm 01 ca so với tháng trước và tăng 11 ca so với tháng 01/2017.

Tổng số bệnh nhân lao mới thu nhận trong tháng 11 người (trong đó AFB (+): 09); bệnh nhân tâm thần mới phát hiện 04 người (tâm thần phân liệt: 02, động kinh: 02); quản lý và điều trị 225 bệnh nhân phong, trong đó đã hóa trị liệu 08, chăm sóc tàn tật 180.

Trong tháng, tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm gây dịch như sốt xuất huyết, thủy đậu, sốt rét giảm và quai bị tăng so với tháng trước, ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do dại; không ghi nhận mắc mới các bệnh: viêm não Nhật Bản, cúm A (H1N1, H5N1, H7N9...), viêm gan vi rút A, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona, bệnh do vi rút Zika, tay - chân - miệng, bạch hầu, phong; không phát hiện trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh thuộc nhóm A theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các bệnh nguy hiểm gây dịch mới phát sinh theo quy định của Bộ Y tế tại khu vực cửa khẩu.

Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng, ghi nhận 04 trường hợp nhiễm HIV mới (thành phố Kon Tum 01, Ngọc Hồi 02, Đăk Glei 01), 01 bệnh nhân AIDS và tử vong 02. Tổng số bệnh nhân đang điều trị thuốc ARV 100 người (người lớn: 93; trẻ em: 07). Tổng số bệnh nhân đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 106 người.

- An toàn vệ sinh thực phẩm

 Kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ Hội xuân năm 2018: Tổng số cơ sở được kiểm tra 188 cơ sở; trong đó đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 119 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 30 cơ sở với số tiền 26,375 triệu đồng, tiêu hủy 16 loại thực phẩm với 79,79 kg thực phẩm rắn và 11,8 lít thực phẩm lỏng.

Trong tháng ghi nhận 01 vụ ngộ độc thực phẩm, có 27 người mắc (không có tử vong), nghi ngộ độc do vi sinh vật (nấu, nướng thịt không chín); tổng số ca mắc lẻ tẻ ghi nhận 18 ca.

b) Hoạt động văn hóa, thể thao

Sáng ngày 01/02/2018, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc Trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 105 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum. Hơn 3.000 đầu sách, ấn phẩm và 60 tranh, ảnh được trưng bày theo 3 chủ đề: Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Mùa xuân tươi thắm, Mậu Thân 1968 – 50 năm nhìn lại, Kon Tum quê hương tôi. Các tư liệu trưng bày là những cuốn sách hay, tranh, ảnh thể hiện rõ nét truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 88 năm thành lập và phát triển, ý nghĩa to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam vào Tết Mậu Thân 1968, lịch sử 105 năm hình thành và phát triển của tỉnh Kon Tum.

Để phục vụ Nhân dân đón giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bắn pháo hoa tại 04 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp (60 giàn/01 điểm) trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 (ngày 15/02/2018), tại 02 điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum, gồm: Quảng trường 16/3 và Bờ kè sông Đăk Bla; huyện Đăk Tô 01 điểm và huyện Sa Thầy 01 điểm. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Từ ngày 17 - 20/01/2018 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI đã tổ chức Giải cờ vua, cờ tướng - 2 môn trong tổng số 15 môn thể thao thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI. Dự giải có trên 50 vận động viên nam, nữ của 8 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh, thành phố Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Glei. Sau 4 ngày thi đấu, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải cờ vua, cờ tướng trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI-2018.

Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng Xuân (từ mùng 4 đến mùng 6 tết), gồm các hoạt động: Trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Kon Tum và của một số vùng miền của đất nước (múa rối nước, nặn tò he); giới thiệu trang phục truyền thống các nước ASEAN, ảnh đẹp Kon Tum; tổ chức giải đua thuyền độc mộc (có 51 thuyền với 84 vận động viên); Biểu diễn máy bay mô hình và chó nghiệp vụ.

c) Tình hình giáo dục

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của ngành GD&ĐT tỉnh về “Trợ giúp trẻ em đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018" và phong trào của Hội đồng Đội thành phố Kon Tum về “Tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018". Ngày 30/01/2018, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum tổ chức chương trình “Giúp bạn đến trường 2018” và tặng 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông), mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng. Nhà trường còn trao tặng Phòng GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông 500 quyển vở, 130 cuốn sách giáo khoa, 213 bộ đồ dùng, 2.500 bộ quần áo. Nguồn quà tặng này sẽ được chuyển đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn huyện.

Ngày 18/01/2018, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Kon Tum phối hợp với Thành đoàn Kon Tum và Hội đồng Đội thành phố tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018 tặng quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Chương trình trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 200.000 đồng; 5.000 áo ấm và 1.500 cuốn vở cho các em học sinh. Trong khuôn khổ của chương trình, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Kon Tum cũng đã trao tặng 5.000 áo ấm, 1.500 cuốn vở và 50 suất quà cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy, Đăk Glei.

Ngày 28/01/2018, tại Trường THPT Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông lần thứ IV năm học 2017-2018. Cuộc thi này được tổ chức với mục đích đẩy mạnh phong trào dạy - học tiếng Anh ở các trường học, đồng thời tăng cường sân chơi, rèn luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi có 90 học sinh dự thi, trong đó tiểu học có 37 em, trung học cơ sở 34 em và trung học phổ thông 19 em. Các thí sinh tham gia 2 vòng thi sơ khảo và chung kết và kết quả Ban tổ chức đã trao 40 giải cho học sinh dự thi: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 22 khuyến khích.   

d) An ninh trật tự - An toàn giao thông tháng 01/2018

- Vi phạm pháp luật về  trật tự xã hội: Phát hiện 31 vụ (giảm 07 vụ so với tháng trước). Trong đó: Trộm cắp tài sản 11 vụ, cố ý gây thương tích 08 vụ, giết người 01 vụ, giết người gây rối trật tự công cộng 01 vụ, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 01 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, chống người thi hành công vụ 01 vụ, dâm ô với trẻ em 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ, sử dụng trái phép vật liệu nổ 01 vụ, làm nhục người khác 01vụ, đánh bạc 01 vụ. Hậu quả: Chết 01 người, bị thương 08 người. Thiệt hại: mất 03 mô tô, 03 ĐTDĐ, 01 máy tính xách tay, 182 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản trị giá khoảng 177,5 triệu đồng. Thu giữ: 01 ĐTDĐ và 10,13 triệu đồng tiền mặt.

 - Tội phạm về ma túy: phát hiện 02 vụ (giảm 04 vụ so với tháng trước) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ: 02 gói ma túy đá.

- Tội phạm kinh tế: Phát hiện 19 vụ, trong đó: Vận chuyển pháo trái phép 18 vụ, tàng trữ trái phép 01 vụ.Thu giữ 2,7 kg pháo nổ, 418,4 kg và 02 bánh pháo hoa, 227,8 kg và 90 hộp pháo.

- Tai nạn giao thông: xảy ra 02 vụ (giảm 01 vụ so với tháng trước). Hậu quả: chết 02 người, hư hỏng 02 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 2.551 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 1.039 phương tiện, 952 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 2.850 trường hợp, thu 1.342,687 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 01/2018 xảy ra 04 vụ cháy, trong đó: Cháy nhà dân 03 vụ, cháy công tơ điện 01 vụ. Nguyên nhân do sự cố về điện và do sơ suất trong sử dụng lửa, ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. 

Xem và tải về:   Tải về

Cục Thống kê Kon Tum 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC