• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 19/02/2019 17:37
Thông tin liên quan
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Cập nhật: Thứ Năm, 08/02/2018 13:45

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Theo báo cáo của cơ quan Thường trực BCĐ (Cục thống kê tỉnh): Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra được tiến hành lần thứ 5 triển khai trên phạm vi cả nước, đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp. Kết quả tổng điều tra là thông tin quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thông tin thống kê nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành, địa phương và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

 Tỉnh Kon Tum đã tổ chức điều tra 28.082 đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 26% so với năm 2012 (tương đương 5.796 đơn vị); trong đó có 26.524 đơn vị kinh tế, 1.441 đơn vị hành chính, sự nghiệp và 117 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 
Để tiếp tục thực hiện tốt những phần việc còn lại trong năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh; phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên BCĐ cấp tỉnh, tập thể lãnh đạo Cục Thống kê tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt những công việc trọng tâm: Phối hợp với Tổng cục Thống kê để xử lý số liệu Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh sau khi nhập tin toàn bộ số phiếu đã điều tra; sau khi có bộ số liệu chính thức được Tổng cục Thống kê công bố, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh công bố số liệu chính thức trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định và tiến hành in ấn các sản phẩm phục vụ trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, trên cơ sở số liệu chính thức cuộc Tổng điều tra đã công bố kết hợp với số liệu chính thức của Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 đã được Tổng cục thống kê công bố; Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành tính toán, cung cấp thông tin đầu vào một cách chính xác để Tổng cục thống kê tính toán, công bố chỉ tiêu GRDP của tỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất của nền kinh tế tỉnh năm 2017; rà soát điều chỉnh qui mô nền kinh tế tỉnh theo chủ trương của Chính phủ; mặt khác chuẩn bị tốt số liệu về kinh tề - xã hội để có căn cứ phục vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá giữa nhiệm kỳ trong năm 2018; xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
 

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân
 
Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Kon Tum được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương nghiệm thu, đánh giá xếp loại giỏi; 25 tập thể và 50 cá nhân được Chủ tịch UNBD tỉnh tặng bằng khen.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC