• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 29/05/2020 08:03
Thông tin kinh tế xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017
Cập nhật: Thứ Năm, 30/11/2017 09:48

 

          1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

          a) Nông nghiệp

          - Trồng trọt

          + Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2017

          Ước tính đến thời điểm ngày 15/11/2017 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ mùa 2017 tỉnh Kon Tum đạt: 63.124 ha, giảm 1,05% (-667 ha) so vụ mùa năm 2016.

          Cây lúa ruộng diện tích: 12.426 ha, tăng 1,39% (+170 ha) so với vụ mùa năm 2016.

           Cây lúa rẫy diện tích: 4.503 ha, giảm 0,55% (-25 ha) so với vụ mùa năm 2016. Diện tích gieo trồng cây lúa rẫy giảm do trồng lúa rẫy mang lại hiệu quả kinh tế không cao nên bà con chuyển sang trồng các loại cây khác như bo bo, cà phê.

          Cây ngô diện tích: 5.133 ha, giảm 5,52% (-300 ha) so với vụ mùa năm 2016. Diện tích ngô giảm do năm nay người dân đã chuyển một số diện tích trồng ngô của năm trước cho năng suất thấp sang trồng bời lời và một số loại cây khác.

          Cây sắn diện tích: 38.634 ha, giảm 1,22% (-497 ha) so với vụ mùa năm 2016.

          Rau các loại diện tích: 1.172 ha, giảm 1,26% (-15 ha) so với vụ mùa năm 2016.

          Đậu các loại diện tích: 353 ha, giảm 2,49% (-9 ha) so với vụ mùa năm 2016.

          Cây lạc diện tích: 130 ha, giảm 26,97% (-48 ha) so với vụ mùa năm 2016. Diện tích cây lạc giảm do những năm trước nông dân tận dụng diện tích đất cây cao su, cây điều đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản để trồng xen. Năm nay, một phần diện tích cây cao su, cây điều đã khép tán nên diện tích cây lạc giảm mạnh so với năm trước.

          Các loại cây hàng năm khác diện tích gieo trồng không lớn và không biến động nhiều so với vụ mùa năm 2016.

          + Tình hình thu hoạch cây trồng vụ mùa 2017

          Đến nay, cây lúa ruộng thu hoạch đạt khoảng 85% (10.562 ha) diện tích, lúa rẫy thu hoạch đạt khoảng 80% (3.602 ha) diện tích. Ngô vụ mùa cơ bản thu hoạch xong. Cây sắn thu hoạch khoảng 15% diện tích. Cây mía, Nhà máy đường Kon Tum vừa có kế hoạch thu mua mía nên nông dân mới bắt đầu triển khai thu hoạch (chủ yếu ở khu vực thành phố Kon Tum).

          Năng suất lúa vụ mùa ước đạt: 33,73 tạ/ha, tăng 0,50% (+0,18 tạ/ha) so chính thức vụ mùa năm 2016. Trong đó: Năng suất lúa ruộng ước đạt 40,69 tạ/ha, tăng 0,41% (+0,15 tạ/ha) so với chính thức vụ mùa năm 2016; Năng suất lúa rẫy ước đạt 14,53 tạ/ha, giảm 0,78% (-0,12 tạ/ha) so với chính thức vụ mùa năm 2016.

           + Diện tích cây lâu năm

          Tổng DTGT cây lâu năm năm 2017 tỉnh Kon Tum ước đạt: 97.154 ha, tăng 2,30% (+2.188 ha) so với năm 2016. Diện tích trồng cây lâu năm tăng chủ yếu do diện tích trồng cây cà phê tăng.

          Diện tích cà phê ước đạt 17.952 ha, tăng 8,10% (+1.345 ha) so với năm 2016. Trong đó, diện tích cà phê trồng mới là 1.533 ha, tăng 31,36% (+366 ha) so với năm 2016. Diện tích cà phê tăng do giá cà phê những năm gần đây tương đối ổn định, có lãi nên người dân đầu tư mở rộng diện tích.

          Cây cao su tổng diện tích ước đạt: 74.756 ha, tăng 0,05% (+38 ha) so năm 2016. Trong đó, diện tích trồng mới cao su trên địa bàn tỉnh trồng được 220 ha, giảm 60,36% (-335 ha) so với năm 2016. Từ đầu năm đến nay giá mủ cao su có tăng tuy nhiên vẫn chưa ổn định nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư vào trồng mới cây cao su.

          Kon Tum là tỉnh có diện tích cây ăn quả không lớn, chiếm tỷ trọng thấp trong nhóm cây lâu năm. Khí hậu, thổ nhưỡng ở đây không phù hợp để phát triển các loại cây ăn qủa với quy mô lớn. Diện tích chủ yếu được trồng với quy mô nhỏ và rải rác ở các khu vườn hộ dân, bà con chưa chú trọng đầu tư, chăm sóc nên năng suất, sản lượng không ổn định, sản lượng thu hoạch chủ yếu dùng để phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày.

          - Chăn nuôi

          Tình hình chăn nuôi trong tháng tương đối ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

          - Tình hình thiệt hại về nông nghiệp do ảnh hưởng của cơn bão số 12

          Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, mưa lũ, sạt lở đất, gió lốc đã gây một số thiệt hại cụ thể sau: hư hại khoảng 76 ha lúa; 6,7 ha hoa màu; 3,2 ha cây trồng lâu năm (cà phê); 39,9 ha cây trồng hàng năm (ngô, mía, sắn), 10 ha cây ăn quả tập trung (chanh dây), 148 con gia súc bị chết, cuốn trôi. . . Ước thiệt hại khoảng 4,515 tỷ  đồng.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 12 gây ra nhằm đảm bảo ổn định đời sống, sinh hoạt cho Nhân dân trong vùng; tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, duy trì thường xuyên lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh bảo khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ngập sâu, lũ quét; triển khai công tác phòng, chống bão lũ trên địa bàn theo các phương án đã phê duyệt, rà soát bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố và báo cáo theo đúng quy định.

          b) Lâm nghiệp

         Tính đến ngày 15/11/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 61vụ phá rừng làm nương rẫy với diện tích là 9,28 ha, tăng 29 vụ (-0,78 ha) so với cùng kỳ năm trước.

        Ước tính đến thời điểm 30/11/2017, diện tích trồng rừng tập trung là 179 ha, giảm 89,61% (-1.544 ha) so với cùng kỳ năm trước.  Nguyên nhân giảm do các doanh nghiệp không có kế hoạch trồng, mặt khác trong Nhân dân diện tích đất trồng rừng tập trung không còn nhiều.

        Công tác khai thác lâm sản: Ước tính đến thời điểm 30/11/2017 sản lượng gỗ khai thác được 39.893 m3, tăng 76,11% (+17.241 m3) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân lượng gỗ tăng là do khai thác rừng trồng Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam và Công ty TNHH MTV LN Kon Plong tăng đáng kể. Sản lượng củi khai thác là: 236.547 ste, giảm 0,19% (-453 ste) so với cùng kỳ năm trước.

          c) Thủy sản

          Tính đến ngày 15/11/2017, diện tích nuôi trồng thủy sản là 625 ha, tăng 1,30% (+8 ha) so với cùng kỳ năm trước.

          Sản lượng thủy sản ước  đạt 3.794 tấn, tăng 8,56% (+299 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

          Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước đạt 2.316 tấn, tăng 10,81% (+226 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

          Sản lượng khai thác nước ngọt ước đạt 1.478 tấn, tăng 5,20% (+73 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

          Sản lượng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước do diện tích nuôi trồng tăng và số lồng bè nuôi trồng thủy sản trong kỳ tăng 128,70% (+148 lồng). Bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt thủy sản trên các lòng hồ thủy lợi, thuỷ điện thuận lợi nên các hộ khai thác đã tăng đầu tư phương tiện đánh bắt làm cho sản lượng thuỷ sản tăng lên.

          2. Công nghiệp

          - Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2017

          Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11 năm 2017 ước tính tăng 17,44% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 19,11%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,74%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng  17,50% ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,48% so cùng kỳ năm trước.

          So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành  công nghiệp tháng 11 năm 2017 ước tính tăng 2,70%. Nguyên nhân chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến tăng không đáng kể, đến tháng 11 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum chưa đi vào sản xuất, bên cạnh đó các nhà máy sản xuất tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định từ tháng 10, nhưng sản lượng tinh bột sắn sản xuất tăng không đáng kể đã làm chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến tăng không cao so với tháng trước. Riêng ngành khai khoáng tăng 33,89% do trong tháng 11 thời tiết thuận lợi cho hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tăng mạnh, phục vụ cho việc hoạt động xây dựng thi công các công trình.

          - Tình hình hoạt động  sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2017

          Ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 11 tháng năm 2017 tăng 19,62% so cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng bằng 82,46%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,45%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 23,29%; ngành khai thác cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 1,84%.

          Ước tính một số sản phẩm sản xuất trong  11 tháng  năm 2017 như sau: Đá xây dựng khai thác 379.374 m3, bằng 77,53% ; Tinh bột sắn ước tính sản xuất 202.919 tấn, tăng  20,25%; lượng đường sản xuất 18.292 tấn, tăng 30,32%; bàn, ghế ước tính sản xuất  216.986 chiếc, bằng 87,41%, điện sản xuất ước tính 890,94 triệu Kwh, tăng 33,29% so cùng kỳ năm trước.

          Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 11 tháng năm 2017 hoạt động sản xuất tương đối ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước; năm nay Công ty Cổ phần Đường Kon Tum ngoài nguồn nguyên liệu mía trong tỉnh còn thu mua thêm nguồn nguyên liệu mía ngoài tỉnh để sản xuất, thời gian hoạt động sản xuất kéo dài hơn so với năm trước nên sản phẩm đường sản xuất tăng cao. Thời điểm các nhà máy sản xuất tinh bột sắn đi vào hoạt động trở lại sau thời gian tạm nghỉ mùa vụ sớm hơn năm trước do nguồn nguyên liệu đảm bảo cho đến tháng 11 đã hoạt động tương đối ổn định, sản phẩm tinh bột sắn sản xuất đã tăng so cùng kỳ. Ngành sản xuất bàn, ghế đã giảm bớt khó khăn, tình hình tiêu thụ sản phẩm đến thời điểm hiện tại có thuận lợi hơn. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định. … Đối với ngành sản xuất điện, sản lượng điện sản xuất trong 11 tháng năm 2017 tăng cao so cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do năm nay thời tiết thuận lợi hơn so với năm 2016, mùa mưa  đến sớm hơn năm trước nên lượng nước ở các hồ chứa đến nay tương đối đảm bảo, vì vậy các đơn vị sản xuất điện chủ động tăng công suất hoạt động của các nhà máy nên sản lượng điện sản xuất tăng cao.

          3. Vốn đầu tư

        - Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 11 năm 2017 đạt 116.203 triệu đồng, tăng 8,19% so với cùng kỳ năm trước.

          Trong tổng vốn: Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 85.796 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 73,83% trong tổng vốn, tăng 1,81% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 10.753 triệu đồng, chiếm 12,53%; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 53.276 triệu đồng, chiếm 62,1% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

          Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 30.324 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26,10% trong tổng vốn, tăng 31,15% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 16.837 triệu đồng, chiếm 55,52%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 10.095 triệu đồng, chiếm 33,29% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. 

          Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 83 triệu đồng, chiếm 0,07% trong tổng số nguồn vốn.

        - Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11 tháng năm 2017 đạt 1.126.802 triệu đồng, tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước.

          Trong tổng vốn:  Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 813.671 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 72,21%,  giảm 4,41% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 328.207 triệu đồng, chiếm 40,34%; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 236.696 triệu đồng, chiếm 29,09% trong tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

          Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 312.639 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 27,75% trong tổng vốn, tăng 26,38% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 191.376 triệu đồng, chiếm 61,21%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 100.090 triệu đồng, chiếm 32,01% trong tổng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện. 

          Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 492 triệu đồng, chiếm 0,04% trong tổng số nguồn vốn.

          Trong 11 tháng năm 2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông,  kiên cố hóa các kênh mương, trụ sở làm việc UBND các xã, công trình cấp nước sinh hoạt; công trình giáo dục; y tế…

          Hoạt động đầu tư phát triển từ vốn ngân sách nhà nước được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành đã tạo điều kiện cho việc giải ngân và thực hiện vốn đầu tư. Tuy nhiên, tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý cũng gặp khó khăn như có một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng các chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, chưa làm thủ tục thanh toán nên dẫn đến vốn giải ngân chậm.

          Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Kon Tum 11 tháng năm 2017 diễn ra thuận lợi. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng, sự phối hợp kiểm tra, đôn đốc và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà thầu thi công nên hầu hết các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tầm ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

          a) Bán lẻ hàng hóa

          - Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 11 năm 2017 đạt 1.281.935,4 triệu đồng, tăng 0,77% so với tháng trước.

        Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 1.055.885,3 triệu đồng, chiếm 82,37% trong tổng mức và tăng 0,69% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 148.256,7 triệu đồng, chiếm 11,57% trong tổng mức và tăng 1,12% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 77.793,4 triệu đồng, chiếm 6,07% trong tổng mức và tăng 1,07% so với tháng trước.

          Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn  tỉnh ước tính tháng 11 năm 2017 tăng nhẹ so với tháng trước chủ yếu do nhu cầu mua sắm phục vụ cho nhu cầu đời sống của người dân tăng.

          - Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính 11 tháng năm 2017 đạt 13.636.579,3 triệu đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước.

        Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 11.262.475,0 triệu đồng, chiếm 82,59% trong tổng mức và tăng 10,60% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.548.286,0 triệu đồng, chiếm 11,35% trong tổng mức và tăng 13,80% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 825.818,3 triệu đồng, chiếm 6,06% trong tổng mức và tăng 6,90% so với cùng kỳ năm trước.

          Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn  trong 11 tháng năm 2017 ước tính tăng so với cùng kỳ năm trước là do: từ đầu năm đến nay giá cả các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng; một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân; mặt khác trong năm nay các ngành sản xuất khác phát triển ổn định, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh tăng và chi tiêu cho đời sống theo đó cũng tăng lên đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng.

          b) Chỉ số giá

          Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2017 tăng 0,23% so với tháng trước; tăng 1,03% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,96% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 11 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,98%.

          Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước, có 07 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,22%; nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,37%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và Vật liệu xây dựng tăng 0,19%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,24%; nhóm Giao thông tăng 0,77%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,17%. Có 01 nhóm giảm là nhóm Văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,38%. Có 3 nhóm ổn định: nhóm Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm Bưu chính viễn thông và nhóm Giáo dục.

          Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng giảm so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 11/2017 được bán với giá bình quân khoảng 3.457.000 đồng/chỉ, giảm 0,03% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 22.578 đồng/USD giảm 0,04%.

          c) Vận tải

          - Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 11 năm 2017 đạt 125.149,66 triệu đồng, tăng 1,73% so với tháng trước, cụ thể như sau:

          Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 47.460,86 triệu đồng, tăng      1,01%; Vận chuyển ước tính đạt 912,03 nghìn lượt khách, tăng 0,71%; Luân chuyển ước tính đạt 115.481,36 nghìn lượt khách.km, tăng 0,56%.

          Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 77.192,03 triệu đồng, tăng 2,19%; Vận chuyển ước tính đạt 895,90 nghìn tấn, tăng 1,89%; Luân chuyển ước tính đạt 45.209,68 nghìn tấn.km, tăng 1,72%.

          Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải ước tính đạt 496,77 triệu đồng, tăng 0,48%.

          Hoạt động vận tải hành khách có chiều hướng tăng so với tháng trước là do nhu cầu đi lại của người dân tăng. Hoạt động vận tải hàng hoá tăng so với tháng trước là do trong tháng trên địa bàn thời tiết chuyển sang mùa khô nên hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ ngành xây dựng tăng, bên cạnh đó một số sản phẩm nông nghiệp đang mùa thu hoạch nên hoạt động vận chuyển sản phẩm nông nghiệp tăng.

- Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 11 tháng năm 2017 đạt 1.315.522,22 triệu đồng, tăng 10,29 % so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu đạt 504.854,93 triệu đồng, tăng 11,49%; Vận chuyển đạt 9.719,43 nghìn lượt khách, tăng 10,75%; Luân chuyển đạt 1.236.324,53 nghìn lượt khách.km, tăng 11,33%.

          Vận tải hàng hoá: Doanh thu đạt 805.346,65 triệu đồng, tăng 9,50%; Vận chuyển đạt 9.392,09 nghìn tấn, tăng 7,29%; Luân chuyển đạt 471.936,93 nghìn tấn.km, tăng 8,44%.

          Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải đạt 5.320,64 triệu đồng, tăng 17,00%.

          5. Một số tình hình xã hội 

          a) Y tế

          - Tình hình dịch bệnh tháng 10 năm 2017

          + Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 90 ca mắc mới (Kon Tum 38, Đắk Hà 10, Đắk Tô 02, Ngọc Hồi 17, Đắk Glei 14, Kon Rẫy 02, Sa Thầy 01, Ia H’Drai 06), giảm 04 ca so với tháng trước và giảm 168 ca so với tháng 10/2016; trong đó ghi nhận 32 ổ dịch mới tập trung chủ yếu ở thành phố Kon Tum 16, Đắk Hà 07, Ngọc Hồi 03, Đắk Glei 02, Kon Rẫy 01, Ia H’Drai 02, Sa Thầy 01. Lũy tích đến 31/10/2017, ghi nhận 443 ca và không có tử vong, giảm 2.669 ca so với cùng kỳ năm trước.

          + Tay - chân - miệng: Trong tháng, ghi nhận 60 ca mắc mới (thành phố Kon Tum 01, Đắk Hà 12, Đắk Tô 06, Ngọc Hồi 07, Đắk Glei 03, Tu Mơ Rông 01, Kon Rẫy 04, Sa Thầy 11, Ia H’Drai 15), giảm 78 ca so với tháng trước và tăng 05 ca so với tháng 10/2016; trong đó ghi nhận 01 ổ dịch mới (trường mầm non Sao Mai, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô). Lũy tích đến 31/10/2017, ghi nhận 318 ca và không có tử vong, giảm 13 ca so với cùng kỳ năm trước.

          + Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 12 ca mắc mới (Đắk Hà 01, Đắk Glei 04, Tu Mơ Rông 02, Kon Rẫy 05), giảm 16 ca so với tháng trước và tăng 08 ca so với tháng 10/2016. Lũy tích đến 31/10/2017, ghi nhận 823 ca và không có tử vong, tăng 196 ca so với cùng kỳ năm trước.

          + Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 24 ca mắc mới (Đắk Tô 01, Đắk Glei 02, Tu Mơ Rông 01, Kon Rẫy 02, Ia H’Drai 18), tăng 12 ca so với tháng trước và tăng 11 ca so với tháng 10/2016. Lũy tích đến 31/10/2017, ghi nhận 192 ca  và không có tử vong, giảm 345 ca so với cùng kỳ năm trước.

          + Viêm não Nhật Bản: Trong tháng không ghi nhận ca mắc mới. Lũy tích đến 31/10/2017, ghi nhận 04 ca và không có tử vong, giảm 01 ca so với cùng kỳ năm trước.

          + Viêm gan vi rút A: Trong tháng, ghi nhận 01ca (Tp. Kon Tum), tăng 01 ca so với tháng trước và bằng với tháng 10 năm 2016. Lũy tích đến 31/10/2017, ghi nhận 05 ca và không có tử vong, tăng 04 ca so với cùng kỳ năm trước.

          + Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 14 ca mắc mới, giảm 10 ca so với tháng trước và giảm 02 ca so với tháng 10/2016. Lũy tích đến 31/10/2017, ghi nhận 186 ca và không có tử vong, giảm 69 ca so với cùng kỳ năm trước.

          + Tổng số bệnh nhân lao mới thu nhận trong tháng là 05 bệnh nhân (trong đó AFB (+): 01); bệnh nhân tâm thần mới phát hiện 05 người (trong đó tâm thần phân liệt: 02).

          Trong tháng tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm gây dịch như tay - chân - miệng, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, sốt rét giảm so với tháng trước, trong đó quai bị, viêm gan vi rút A tăng cao với tháng trước; không ghi nhận mắc mới các bệnh: viêm não Nhật Bản, cúm A (H1N1, H5N1, H7N9...), hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona, bệnh do vi rút Zika, bạch hầu, phong.

          - Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng, ghi nhận 04 trường hợp nhiễm HIV mới, bệnh nhân AIDS mới 03 và tử vong 02. Tổng số bệnh nhân điều trị thuốc ARV là 102 người (người lớn: 95; trẻ em: 7). Tổng số bệnh nhân đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone là 112 bệnh nhân. Tổ chức lấy máu xét nghiệm HIV lần 3 cho các trường hợp phơi nhiễm, cấp giấy chứng nhận phơi nhiễm HIV cho nhân viên y tế, công an, nhóm dân tham gia cứu người trong vụ tai nạn giao thông vào ngày 30/6/2017 trên địa bàn huyện Đắk Hà.

          -  An toàn vệ sinh thực phẩm

           Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức bếp ăn tập thể, căng tin ăn uống và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 69 cơ sở; trong đó số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là 52 cơ sở, nhắc nhở 16 cơ sở (mới mở, vi phạm lần đầu), xử lý vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền 500 ngàn đồng về hành vi sử dụng khu vực bảo quản không bảo đảm vệ sinh.

Trong tháng 10 năm 2017, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh, tổng số ca mắc lẻ tẻ 21 ca.

Ngày 06/11/2017, có 1 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các Trường THCS Nguyễn Tất Thành, Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường DTNT huyện Sa Thầy, có 84 học sinh mắc và tất cả đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị ổn định và ra viện.

          b) Hoạt động văn hóa, thể thao

          - Chiều 24/10, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI-2017. Tham gia Đại hội có gần 1.000 vận động viên của 23 đoàn. Đại hội diễn ra  đến ngày 27/10 với 6 môn thi đấu: bida, điền kinh, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, võ thuật. Trước đó, 8 môn thể thao khác đã hoàn thành xong các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố Kon Tum lần thứ VI.

          - Sáng 13/11, tại Nhà tập luyện và thi đấu TDTT tỉnh Kon Tum, đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền nam, nữ toàn tỉnh lần thứ III - 2017. Dự giải năm nay có 148 vận động viên của 6 đội nam và 6 đội nữ. Mỗi nội dung chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội có điểm số cao nhất mỗi bảng vào tranh bán kết, 2 đội thắng ở bán kết (cả nội dung nam và nữ) sẽ thi đấu trận chung kết để tranh cúp vô địch.

          c) Tình hình giáo dục

          Ngày 24/10, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp Nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Theo đó, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là trường công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có nhiệm vụ: Đào tạo theo 03 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật; Hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

          d) An ninh trật tự - An toàn giao thông (ANTT - ATGT)

          - Tình hình  ANTT - ATGT tháng 10/2017

          Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 33 vụ (tăng 07 vụ so với tháng trước). Trong đó: Trộm cắp tài sản 11 vụ, cố ý gây thương tích 09 vụ, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 04 vụ, hiếp dâm trẻ em 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, đánh bạc 01 vụ, hiếp dâm 01 vụ. Hậu quả: Bị thương 02 người. Thiệt hại: mất 03 mô tô, 04 ĐTDĐ, 08 chỉ vàng, 3.565 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản trị giá khoảng 600 triệu đồng. Thu giữ: 0,22 triệu đồng tiền mặt.

          Tội phạm kinh tế: Phát hiện 02 vụ, trong đó: tàng trữ pháo nổ trái phép 01 vụ, tàng trữ lâm sản trái phép 01 vụ. Thu giữ: 92 kg pháo nổ.

          Tội phạm về ma túy: phát hiện 02 vụ (tăng 02 vụ so với tháng trước), trong đó: tàng trữ trái phép chất ma túy 02 vụ. thu giữ: 01 gói nghi heroin.

          Tai nạn giao thông: xảy ra 05 vụ. Hậu quả: chết 05 người, bị thương 03 người, hư hỏng 03 ô tô, 03 xe mô tô.

          Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.257 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 625 phương tiện, 434 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 1.414 trường hợp, thu 788,626 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

          - Tình hình  ANTT - ATGT 10 tháng năm 2017

          + Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: phát hiện 420 vụ. Trong đó: cố ý gây thương tích 101 vụ, trộm cắp tài sản 128 vụ, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 41 vụ, đánh bạc 18 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 27 vụ, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 03 vụ, hủy hoại tài sản 06 vụ, cưỡng đoạt tài sản 12 vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản 09 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 11 vụ, giết người 03 vụ, giết người cướp tài sản 01 vụ, hiếp dâm 06 vụ, công nhiên chiếm đoạt tài sản 01 vụ, cướp giật tài sản 08 vụ, gây rối trật tự công cộng 03 vụ, chống người thi hành công vụ 03 vụ, hiếp dâm trẻ em 07 vụ, giao cấu với trẻ em 01 vụ, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép 04 vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 04 vụ, vô ý làm chết người 04 vụ, dâm ô trẻ em 02 vụ, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 01 vụ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản 01 vụ, không tố giác tội phạm 01 vụ, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ 01 vụ, hủy hoại tài sản 02 vụ, cướp tài sản 03 vụ, làm nhục người khác 01 vụ, bắt giữ người trái pháp luật 02 vụ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức 01 vụ, chiếm giữ trái phép tài sản 01 vụ, giết người, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản 01 vụ, mua bán, sản xuất, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 01 vụ. Hậu quả: chết 18 người, bị thương 77 người. Thiệt hại:  Mất 37 điện thoại di động, 01 ô tô, 49 mô tô, 23 máy tính xách tay, 03 máy tính bảng, 01 bộ chiêng, 01 ti vi, 12 hộp gỗ dổi, 21,9 cây vàng, 29.875,647 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 1.332,43 triệu đồng; hư hỏng 01 máy tính xách tay, 01 ĐTDĐ, 02 ti vi, 22 mô tô, 02 ô tô, 01 xe đầu kéo, 01 ha (cây chanh dây).

          + Tội phạm ma túy: phát hiện 36 vụ. Trong đó: tàng trữ trái phép chất ma túy 21 vụ, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy 02 vụ, mua bán trái phép chất ma túy 04 vụ, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 01vụ, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy 05 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ 01 vụ, sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ. Thu giữ: 0,341 gram, 40 gói ma túy đá, 07 gói, 3,421gram heroin, 0,698 gram ma túy tổng hợp, 233,409 gam Methamphetamine, 01 súng Rulo, 01 súng hoa cải, 01 súng K59, 01 máy tính xách tay, 01 ô tô, 06 mô tô, 06 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 21 ĐTDĐ, 25 viên đạn và 6,33 triệu đồng tiền mặt.

          + Tội phạm kinh tế: phát hiện 20 vụ. Trong đó: 05 vụ về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, 02 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép, 01 vụ tàng trữ pháo nổ trái phép, 05 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản trái phép 01 vụ, mua bán lâm sản trái phép 01 vụ, tàng trữ lâm sản trái phép 01 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 03 vụ, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc loại nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ 01 vụ. Thu giữ 895,2 kg pháo nổ, 43 bánh pháo nổ, 100 quả pháo bi, 116,006 m3 gỗ các loại, 20 bộ xương voọc, 01 ô tô.

          + Tai nạn giao thông: xảy ra 57 vụ. Hậu quả: Chết 59 người, bị thương 55 người, hư hỏng 25 xe ô tô, 65 xe mô tô, 01 xe đạp.

          Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 15.847 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 7.740 phương tiện, 5.665 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 17.987 trường hợp, thu 10.961,013 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

          e) Tình hình cháy, nổ

          Trong tháng 10/2017, xảy ra 01 vụ cháy nhà kho, nguyên nhân do sự cố về điện, ước thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, xảy ra 14 vụ cháy. Thiệt hại ước tính khoảng 2.594 triệu đồng.

    

Xem và tải về:   Tải về

  

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC