• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 19/02/2019 18:16
Thông tin hoạt động ngành
Công tác kiểm tra, giám sát khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017
Cập nhật: Thứ Ba, 03/10/2017 15:52

 

          Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCTK, ngày 03/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra khảo sát mức sống dân cư năm 2017.

 

          Trên cơ sở dàn mẫu khảo sát mức sống  dân cư kỳ II năm 2017 trên địa bàn huyện Đăk Tô, gồm có 02 địa bàn được chọn mẫu, mỗi địa bàn có 15 hộ mẫu được chọn phỏng vấn thu thập thông tin. Ngày 01/9 đến ngày 30/9/2017, Công chức Chi cục Thống kê (Giám sát viên) huyện Đăk Tô tiến hành giám sát công tác khảo sát mức sống dân cư kỳ II (tháng 9 năm 2017) tại địa bàn khối 9 thị trấn Đăk Tô và thôn 2 xã Kon Đào huyện Đăk Tô.

 

          Cuộc điều tra này là điều tra chọn mẫu thu thập thông tin về thu nhập và một số đặc điểm của hộ dân cư làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống dân cư, cung cấp thông tin cho các cấp, các ngành để đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều, phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch về chương trình mục tiêu quốc gia và nhà nước nhằm nâng cao mức sống dân cư trong cả nước, các vùng và các địa phương.

 

          Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại địa bàn, điều tra viên đã đến trực tiếp từng hộ để thu thập thông tin vào phiếu khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2017 theo đúng Phương án quy định. Điều tra viên điều tra đúng biểu mẫu, ghi thông tin vào phiếu điều tra không tẩy xóa, sạch sẽ đạt yêu cầu.

 

Giám sát viên sát giám điều tra viên tại hộ Thái Thị Huệ khối 9 thị trấn Đăk Tô huyện Đăk Tô

 

          Chi cục Thống kê huyện Đăk Tô đã tổ chức, triển khai cuộc điều tra đảm bảo Phương án quy định, từ khâu rà soát lập bảng kê, đến công tác tuyển chọn điều tra viên. Công tác triển khai thu thập thông tin trên địa bàn, công tác phân công công chức kiểm tra giám sát theo địa bàn mẫu và tổ chức thực hiện thu thập thông tin vào phiếu điều tra đảm bảo đúng quy định./.

 

Hoàng Thị Thanh Thảo
Thống kê viên, Chi cục Thống kê huyện Đăk Tô
Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

  

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC