• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 19/02/2019 17:35
Thông tin hoạt động ngành
Công tác triển khai thu thập thông tin khảo sát mức sống dân cư kỳ II (tháng 9 năm 2017) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
Cập nhật: Thứ Ba, 03/10/2017 15:47

 

          Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-TCTK ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2017 (kèm theo Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2017); Kế hoạch số 18/KH-CTK ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum về việc triển khai, thực hiện Khảo sát mức sống dân cư năm 2017.

 

          Với mục đích đánh giá tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều, phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch và chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao mức sống dân cư trong cả nước, các vùng và các địa phương.

 

          Chi cục Thống kê huyện Tu Mơ Rông đã xây dựng kế hoạch số 10/KH-CCTK ngày 12 tháng 4 năm 2017 để tổ chức thực hiện, triển khai cuộc điều tra đúng phương án quy định, từ khâu lập bảng kê chọn mẫu, đến công tác tuyển chọn điều tra viên.

 

          Trong kỳ khảo sát này, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 02 địa bàn được chọn khảo sát thuộc 02 xã, gồm: Xã Ngọc Lây (địa bàn Thôn Đắk Kinh 1), xã Tu Mơ Rông  (địa bàn thôn Đắk Chum 1), với mỗi địa bàn là 15 hộ được chọn để phỏng vấn thu thập thông tin ghi vào phiếu khảo sát. Trên cơ sở đó từ những ngày đầu tháng 9, đội khảo sát của Chi cục Thống kê huyện Tu Mơ Rông, gồm 01 Tổ trưởng và 02 điều tra viên đã xuống địa bàn và triển khai công tác thu thập thông tin đúng phương án quy định. 

 

Công tác thu thập thông tin của ĐTV ghi vào phiếu điều tra khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017

 

          Nhìn chung, điều tra viên đã thực hiện công tác thu thập thông tin ghi vào phiếu khảo sát mức sống dân cư kỳ II năm 2017 của Cục Thống kê chọn mẫu, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

 

Nguyễn Thị Hằng
Thống kê viên trung cấp, Chi cục Thống kê huyện Tu Mơ Rông
Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

  

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC