• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 22/01/2019 03:52
Thông tin hoạt động ngành
Kết quả triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Huyện Ngọc Hồi
Cập nhật: Thứ Hai, 18/09/2017 09:01

 

          Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

          

          Thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch số 04/BCĐTĐT-TTT ngày 15/02/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 02/BCĐTĐT-TTT ngày 17/02/2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Ngọc Hồi.  

 

          Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Ngọc Hồi đã tích cực triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện theo đúng phương án và các Kế hoạch đã ban hành. Từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 9  năm 2017, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Kon Tum tiến hành nghiệm thu kết quả Tổng điều tra (giai đoạn 2) trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Toàn bộ phiếu điều tra và các tài liệu có liên quan Tổng điều tra đã được kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao đầy đủ cho Đoàn nghiệm thu của Ban chỉ đạo tỉnh theo đúng kế hoạch.  

 

          Kết quả, qua nghiệm thu 2 giai đoạn, số lượng cơ sở Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện như sau:

 

          1. Giai đoạn 1

 

          - Số lượng cơ sở Doanh nghiệp: 116 cơ sở;

 

          - Số lượng cơ sở Hành chính- Sự nghiệp: 122 cơ sở.

 

          2. Giai đoạn 2

 

          - Số lượng cơ sở SXKD cá thể: 1927 cơ sở;

 

          - Số lượng cơ sở tôn giáo: 2 cơ sở.

 

          Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi có được kết quả như trên, không những là sự nỗ lực của Chi cục Thống kê huyện, Ban chỉ đạo Tổng điều tra từ cấp huyện đến cấp xã mà là sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, ban ngành có liên quan, cuộc Tổng điều tra đã huy động mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Với vai trò là cơ quan nòng cốt của Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, Chi cục thống kê huyện Ngọc Hồi sẽ phát huy kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm cho những cuộc Tổng điều tra tiếp theo./.  

 

Một số hình ảnh về TĐT kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện

 

Ông Phan Quốc Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Thành viên BCĐ tỉnh - Tổ trưởng Tổ thường trực BCĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế (giai đoạn 1)

 

Ông Phan Văn Cương – Chi cục trưởng, Phó Trưởng ban TT Ban chỉ đạo huyện triển khai Tổng điều tra và tập huấn nghiệp vụ (giai đoạn 1)

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu TĐT (giai đoạn 2)

 

Lễ ra quân TDT kinh tế năm 2017 tại Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

 

Đoàn nghiệm thu Ban chỉ đạo TĐT tỉnh nghiệm thu tài liệu Tổng điều tra kinh tế đối với Ban chỉ đạo huyện Ngọc Hồi

 

Phan Văn Cương
Chi cục trưởng CCTK huyện Ngọc Hồi
Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

  

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC