• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 22/01/2019 02:48
Thông tin hoạt động ngành
Kết quả nghiệm thu cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 huyện Kon Rẫy
Cập nhật: Thứ Hai, 18/09/2017 08:53

 

          Trong 02 ngày 07 và 08/9/2017,  Đoàn nghiệm thu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Kon Tum đã tiến hành nghiệm thu toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phiếu điều tra  (giai đoạn 2) của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Kon Rẫy (khối tôn giáo và cá thể) theo đúng phương án và quy trình nghiệm thu của Ban chỉ đạo tỉnh Kon Tum.

 

          Đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Kon Rẫy, đồng chí Mai Văn Trí, Phó trưởng ban Thường trực, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện (giai đoạn 2). Kết quả đạt được trong công tác thu thập thông tin của cuộc điều tra trên địa bàn như sau:

 

          - Khối tôn giáo: 4/4 cơ sở

          - Khối cá thể: 743 cơ sở (trong đó: phiếu toàn bộ 700 cơ sở; phiếu mẫu 43 cơ sở). 

 

Đồng chí: Mai Văn Trí – Phó trưởng ban Thường trực, báo cáo công tác triển khai thực hiện Tổng điều tra giai đoạn 2 trên địa bàn huyện

 

          Sau 2 ngày kiểm tra toàn bộ tài liệu, phiếu điều tra, biên bản bàn giao giữa các cấp… Đoàn nghiệm thu đánh giá kết quả phiếu điều tra khối tôn giáo và khối cá thể đạt yêu cầu và đầy đủ các thủ tục theo đúng hướng dẫn quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Toàn bộ phiếu điều tra và các loại tài liệu liên quan sau nghiệm thu đã được bàn giao cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

 

Đoàn nghiệm thu BCĐ tỉnh nghiệm thu phiếu điều tra giai đoạn 2

 

          Đến thời điểm này, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã cơ bản hoàn thành. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện; công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai Tổng điều tra trên địa bàn huyện theo đúng phương án, kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra như: việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, thị trấn; công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng; công tác tổ chức tuyên truyền Tổng điều tra; công tác thu thập thông tin ghi phiếu tại địa bàn điều tra; công tác kiểm tra, giám sát thu thập thông tin tại các đơn vị, cơ sở điều tra và công tác nghiệm thu phiếu điều tra của Ban Chỉ đạo cấp xã và tổ trưởng, điều tra viên thực hiện đúng phương án, quy trình và được sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ sở trong công tác thu thập thông tin tại địa bàn./.

 

Phạm Ngọc Huy
Thành viên Tổ thường trực
BCĐ Tổng điều tra kinh tế huyện Kon Rẫy

  

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC