• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Sáu, 29/05/2020 08:01
Thông tin hoạt động ngành
Công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cập nhật: Thứ Hai, 18/09/2017 10:55

 

          Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-TCTK ngày 17/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017.    
 

          Từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, sau khi kết thúc công tác thu thập thông tin vào phiếu điều tra, Cục Thống kê đã triển khai công tác kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đây là cuộc điều tra mẫu, với số lượng là 200 mẫu phân bổ 05 huyện, thành phố. Kết quả đã điều tra 200/200 phiếu, đạt 100%. Chia ra: thành phố Kon Tum 132/132 phiếu, Đăk Hà 18/18 phiếu, Đăk Tô 17/17 phiếu, Đăk Glei 18/18 phiếu, Kon Plong 15/15 phiếu. 
 

          Nhìn chung kết quả kiểm tra phiếu điều tra trên địa bàn tỉnh được đánh giá đạt chất lượng và đầy đủ, đúng theo danh sách mẫu đã chọn. Toàn bộ phiếu điều tra đã được bàn giao cho Cục Thống kê tỉnh theo đúng quy định.
 

          Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Cục Thống kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp của lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo các Sở ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cuộc điều tra. Kế hoạch cuộc điều tra được xây dựng chặt chẽ cho từng khâu công việc. Sự hợp tác và tạo điều kiện trong quá trình cung cấp thông tin của các đối tượng điều tra.
 

Một số hình ảnh công tác nghiệm thu 

 

Kiểm tra, nghiệm thu phiếu tại CCTK thành phố Kon Tum

 

Kiểm tra, nghiệm thu phiếu tại CCTK huyện Đăk Glei

 

Kiểm tra, nghiệm thu phiếu tại CCTK huyện Đăk Hà

 

Đinh Thị Phương
Thống kê viên, phòng Thống kê Tổng hợp
Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

  

TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC