• Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.
  • Địa chỉ: 415 URE - Phường Trường Chinh - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
Thứ Ba, 02/06/2020 14:03
Chi cục Thống kê các huyện/thành phố

Chi cục Thống kê huyện Ngọc Hồi

Điện thoại: 02603 832 165 - E-mail: ngochoiktu@gso.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Theo Quyết định số 20/QĐ-TCTK

Tổng số công chức và người lao động: 5 người

 
Chi cục trưởng: Phan Văn Cương
Lĩnh vực phụ trách chính: Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác Tổ chức- Hành chính, Thanh tra Thống kê, Thống kê Tổng hợp
Thống kê viên TC: Nguyễn Phúc Ánh
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Công nghiệp ,Thương mại, Dịch vụ, Vận tải, Lâm nghiệp
Thống kê viên: Nguyễn Thị Tình
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Dân số-LĐ, Xã hội-Môi trường, Vốn đầu tư, Kế toán và Văn thư
Thống kê viên: Nguyễn Thị Bảo Yến
Lĩnh vực phụ trách chính: Thống kê Nông nghiệp, Thủy sản, Xây dựng
Nhân viên: Huỳnh Văn Chính
Lĩnh vực phụ trách chính: Bảo vệ